Search
Close this search box.

Varttitase vastaa energiajärjestelmän muutokseen

Jaa
Suomessa siirrytään 15 minuutin taseselvitykseen 22.5.2023. Silloin taseselvitysjärjestelmä siirtyy 15 minuutin aikaresoluutioon tunnin sijaan. Lisäksi varttiin siirrytään keskitetyn tiedonvaihdon yksikössä datahubissa ja suurelta osin energiamittauksessa.

Uusiutuvan energian myötä säätökykyisen sähköntuotannon määrä vähenee. Sähkö­järjestelmän tehotasapainon ylläpidon helpottamiseksi siirrytään lyhyempään taseselvi­tysjaksoon sekä kohti reaaliaikaisempia sähkö­markkinoita.

Siirtyminen 15 minuutin kaupankäynti­ ja taseselvitysjaksoon tapahtuu vaiheittain touko­kuusta alkaen. Suomen taseselvitysjärjestelmä siirtyy 15 minuutin aikaresoluutioon 22.5.2023 alkaen.

”Toimialan valmius muutokseen on hyvä, sillä siihen on ehditty varautua pitkään. Datahubiin on voinut jo tammikuun alusta alkaen lähettää mittaustietoa vartin resoluutiossa, ja osa verkko­ yhtiöistä onkin jo aloittanut varttimittausten toimittamisen”, Fingridin projektipäällikkö Meri Viikari toteaa.

Valtioneuvoston asetuksessa on määritettynä kohteet, joiden tulee olla 15 minuutin mittauksen piirissä toukokuusta 2023 alkaen. Lopuille koh­teille siirtymäaikaa on vuoden 2028 loppuun asti.

Seuraavissa vaiheissa kaupankäynti siirtyy varttiin

Sähköpörssien ylläpitämillä sähkön tukkumark­kinoilla siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijak­soon tulevina vuosina. 15 minuutin kaupankäyn­tijakso mahdollistaa sähköjärjestelmän markki­naehtoisen tasapainottamisen entistä tarkemmin, kun kauppaa käydään vartin tarkkuudella.

”Varttitaseen käyttöönoton jälkeen tasevas­taavat näkevät varttikohtaiset tasepoikkeamansa, vaikka tasepoikkeaman hinta onkin varttisiirty­män ensimmäisessä vaiheessa tunnin jokaisella vartilla sama”, Viikari toteaa.

Siirtymävaiheessa toimijat ehtivät mukauttaa toimintaansa myöhemmin käyttöönotettavaa vartin tasepoikkeaman hinnoittelua ja vartin kaupankäyntijaksoa ajatellen.

”Kun tasetta aletaan tarkastella vartin tark­kuudella, toimijat voivat kehittää toimintaansa parantaakseen ennustetarkkuuttaan. Sähköjär­jestelmän tehotasapainon ylläpito on entistä tehokkaampaa ja markkinalähtöisempää.”

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lisää aiheesta
Lue myös
Jaa