Search
Close this search box.

Vihreästi energiamarkkinoilla

Jaa
Monipuolinen palveluntarjoaja Markedskraft käy asiakkailleen myös alkuperätakuukauppaa.

Markedskraft on asiakkaan kumppani ja täyden palvelun talo energiamarkkinoilla. Tyypillisiä asiakkaita ovat sähkön myyntiyhtiöt, sähkön tuottajat ja suurteollisuus. Palveluihin kuuluu sähkön fyysisen hankinnan ja tuotannon palveluiden sekä salkunhoidon ohella korkealuokkainen lyhyen ja pitkän aikavälin markkina-analyysi sekä alkuperätakuusertifikaatit ja päästökauppa. Markkina-analyyseistä vastaa sisaryritys Wattsight.

Markedskraftin vahvuutena on toimiminen kaikissa Pohjoismaissa. Maantieteellinen ulottuvuus sai merkittävän lisäyksen vuonna 2018, kun Markedskraft osti suomalaisten energiayhtiöiden omistaman Energiameklarit Oy:n. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta edelleen.

Toimipisteet ovat Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja toimintaa on myös Saksan tuulivoimamarkkinoilla. Omistajayrityksen, Arendals Fossekompanin – samoin kuin Markedskraftin – pääkonttori on Arendalissa Etelä-Norjassa. Henkilöstöä Markedskraftilla on yhteensä noin 50, joista 6 työntekijää Suomessa.

– Meillä on MiFID-lisenssi kaikissa Pohjoismaissa. Olemme riippumaton toimija, eikä meillä ole omaa positiota markkinalla, maajohtaja Markku Vaitomaa kertoo.

– Asiakkaan hinnanmuodostus on palvelussamme täysin läpinäkyvää, asiakas maksaa meille vain konsultointi- tai salkunhoitopalkkion, ja itse tuotteen hinta menee suoraan läpilaskutuksena. Filosofiamme on, että asiakkaalle tulee pitkällä aikavälillä edullisemmaksi hallinnoida itse riskinsä markkinoilta saatavilla tuotteilla kuin maksaa siitä tuotteen marginaalissa.

Tyypillisesti etenkin pienemmät ja keskisuuret sähköyhtiöt ulkoistavat sähkösalkunhoidon ja riskienhallinnan. Markedskraftin asiakkaina on myös suuria prosessiteollisuusyrityksiä, jotka ovat itsekin sähkömarkkinatoimijoita.

– Kannustamme myös asiakkaitamme markkinatoimijoiksi ja jaamme osaamistamme. Markkinat kehittyvät, kun mukaan tulee useita ja erilaisia toimijoita. Tästä on lopulta kaikille etua.

Riskienhallintataitoa alkuperätakuukaupassa

Alkuperätakuuasioinnin hoitaminen on osa Markedskraftin palvelukokonaisuutta. Asiakaskunta on laaja, niin sähköntuottajat kuin merkittävät sähkönkäyttäjät tarvitsevat alkuperätakuusertifikaatteja. Yhä useampi yritys lupaa asiakkailleen käyttää tuotannossa uusiutuvaa energiaa ja trendi on edelleen kasvussa. Alkuperärekisterin termein yritys peruuttaa tietyn määrän sertifikaatteja, jotta se vahvistaa lupauksensa toimia ympäristöystävällisesti.

– Myös tässä kaupassa on kyse riskienhallinnasta. On yrityksen etu, että alkuperätakuut hankitaan tai myydään suunnitellusti, sopivina ajankohtina. Hyvä salkunhoitaja seuraa tietenkin hintojen kehitystä pitkin vuotta. Hinta vaihtelee siinä, missä muidenkin tuotteiden. Loppuvuodesta 2018 alkuperätakuiden hinta nousi ja monille tuli lisälaskua, Vaitomaa kertoo.

Markedskraft ei tee kauppaa alkuperätakuilla omaan lukuunsa, vaan toimii aina asiakkaidensa toimeksiannosta. Se hoitaa asioinnin alkuperätakuurekisterissä asiakasyritysten puolesta ja rekisterin tilinhaltijuus on Markedskraftin nimissä. Markedskraft voi käydä kauppaa myös asiakkaille, joilla on oma alkuperätakuutili.

– Tyypillisesti hoidamme esimerkiksi uuden voimalaitoksen tietojen kirjaamisen alkuperätakuurekisteriin. Hoidamme Fingridille tarvittavat selvitykset ja todistukset siitä, että laitos täyttää vihreän energiantuotannon vaatimukset, salkunhoitaja Janne Savolainen Markedskraftista kertoo.

– Asioiminen alkuperätakuuasioissa on sujuvaa ja Fingridin asiakaspalvelu vastaa nopeasti. Suurin osa ostoista ja myynneistä tapahtuu sähköisesti, mutta viikoittain tulee myös henkilökohtaista asiointia puhelimitse tai sähköpostilla. Annan Fingridille täydet pisteet rekisterinhoitajana, Savolainen peukuttaa.

Savolainen oli aikanaan mukana rekisterin valmistelun referenssityöryhmässä.

– Fingrid on kehittänyt toimintaa hyvään suuntaan ja läpinäkyvästi. Rekisteri on myös looginen ja helppokäyttöinen – vastaa hyvin niihin tilanteisiin, joita arjessa tulee vastaan.

Millaisia alkuperätakuusertifikaatteja tulevaisuudessa kysellään? Tulevatko biokaasuun tai vetyyn liittyvät takuut mukaan markkinaan?

– Aina on edelläkävijöitä, ja ehkä uusia tuotteita tulee. Jos kiinnostus tällaisia kohtaan alkaa herätä asiakaskunnassamme, niin sitten tietenkin meitäkin alkaa kiinnostaa, Savolainen sanoo.

 

Markedskraft
• Norjalaisomisteinen Markedskraft perustettiin vuonna 1992, suomalainen Energiameklarit ostettiin osaksi yritystä vuonna 2018. Pääomistaja Arendals Fossekompani.
• Fokusalueena Pohjoismaat, konttorit Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
• MiFID-lisenssi kaikissa Pohjoismaissa
• Sisaryritys Wattsight vastaa markkina-analyyseistä
• Läpinäkyvät ratkaisut ja hinnoittelu, riippumaton, ei omaa positiota sähkömarkkinoilla
• Ei kaupankäyntiä omaan lukuun, ei kilpaile asiakkaidensa (sähkömyyntiyhtiöt) kanssa.

Fingrid vastaa alkuperätakuurekisteristä

  • Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla.
  • Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden osuus.
  • Varmentaminen tapahtuu peruuttamalla uusiutuvana markkinoidun sähkön määrää vastaava määrä alkuperätakuita.
  • Fingrid Oyj vastaa Suomessa sähköisen alkuperätakuurekisterin palvelusta. Fingrid on eriyttänyt tämän tehtävän tytäryhtiölleen Finextra Oy:lle. Finextra on eurooppalaisen AIB:n (Association of Issuing Bodies) jäsen.
  • Rekisterinpito on viranomaistehtävä, jota valvoo Energiavirasto.

Lisätietoja ja neuvoja verkkosivulla Alkuperätakuun sertifikaatti.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *