Search
Close this search box.

kestävä kehitys

Ympäristö

Energia- ja ympäristöalalta valmistuu tulevaisuuden tekijöitä

Energiantuotannon ja ympäristötekniikan alat ovat niin lähellä toisiaan, että ne ovat vuosien varrella yhdistyneet yhdeksi ammattikorkeakoulujen koulutusalaksi, jolta valmistuneet insinöörit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin muun muassa energiayhtiöissä ja prosessiteollisuudessa.

Kantaverkko

LUT kehittää kaukolämpöä tuottavaa pienydinvoimalaa

Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa haetaan uudenlaista ratkaisua lämmityksen hiilidioksidipäästöihin kehittämällä pienydinvoimalaa, joka tuottaa kaukolämpöä. Pienimmillään kaukolämpöreaktorin teho tulisi olemaan 20–30 megawattia; muutamalla tällaisella yksiköllä voisi kattaa keskisuuren kaupungin kaukolämmön tarpeen.

Sähkömarkkinat

Yhteinen visio tuo markkinat ja käytön tiiviisti yhteen

Sähkön kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaation ENTSO-E:n visio 2030 avaa keskustelua sähköjärjestelmän murroksesta ja sen uhkista sekä mahdollisuuksista sähköjärjestelmälle. Visio liittää yhteen markkinoiden ja käyttötoiminnan yhtäaikaisen kehittämisen ja kysyy, miten kannattaa toimia, kun markkinat valjastetaan energiamurrokseen.  

Kumppanit

Helen rakentaa lämpövarastoja

Helsingissä fossiilisia polttoaineita korvataan biomassalla ja hukkalämmöllä. Helenin kehityspäällikkö Pirjo Jantunen kertoo tulevaisuuden ratkaisuista.

Ympäristö

Mennään robottibussilla

Fingridin viisi reipasta harjoittelijaa kävi testaamassa GACHA-robottibussin matkustajamukavuutta Otaniemessä.

Kantaverkko

Puhtaaseen sähköjärjestelmään

Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mielestä hallitusohjelma mahdollistaa Suomen nousun puhtaan ja kustannustehokkaan sähköjärjestelmän edelläkävijämaaksi. Hiilineutraalista Suomesta sanansa sanovat myös uusi elinkeinoministeri Katri Kulmuni, työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkö Riku Huttunen sekä Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtaja Minna Haapala.

Ympäristö

Lisää lahopuuta – lisää luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöasioista ja luontoarvoista huolehtiminen näkyy Fingridin hankkeissa koko elinkaaren ajan. Uusia toimintatapoja ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi seurataan aktiivisesti ja arvioidaan, mitä niistä voidaan soveltaa kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Kumppanit

Sähkölasku ei karkaa pilviin

Pilvipohjainen OptiWatti on älykäs sähkölämmityksen ohjausjärjestelmä. Hallittu energiankäyttö hillitsee ympäristökuormitusta ja säästö tuntuu myös käyttäjän lompakossa.

Tässä kaikki artikkelit.