Search
Close this search box.

Yksitasemalli helpottaa kulutuksen ja tuotannon yhdistämistä

Jaa
Pohjoismaissa – Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa – siirryttiin taseselvityksessä yksitasemalliin 1.11. klo 01. Pohjoismainen tasehallintahanke pyrkii vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin tilanteisiin sähkömarkkinoilla ja mahdollistamaan reaaliaikaisemman kaupankäynnin.

Yksitasemallissa tasevastaavan kulutus ja tuotanto selvitetään samassa taseessa aikaisemman kahden taseen sijaan. Tuotanto, kulutus ja kaupat huomioidaan samassa selvityksessä joka tunnille, ja lopputuloksena saadaan kutakin tuntia kohden tasevastaavalle yksi tasepoikkeama.

Kaksitasemallissa on ollut tuotannolle ja kulutukselle oma erillinen tase, ja tasepoikkeamia on tasapainotettu kummassakin taseessa erikseen. Lisäksi kulutus- ja tuotantotaseen tasepoikkeamat on hinnoiteltu erikseen, kun taas yhden taseen mallissa käytetään taseselvitysjaksolla samaa hintaa, oli kyseessä sitten tasepoikkeaman yli- tai alijäämä.

Uuden mallin käyttöönotto ennakoi seuraavaa siirtymää, jossa vuonna 2023 siirrytään tunnin taseista vartin taseisiin. Yksitasemalli ja varttitase mahdollistavat tasevastaaville ja muille markkinaosapuolille nykyistä tarkemman ennustamisen ja tehokkaamman taseen tasapainottamisen.

Jani Piipponen, Fingridin tasepalvelupäällikkö.

”Sähkönmyyjällä sähkön hankinnan ja myynnin tulisi olla tunneittain tasapainossa. Käytännössä myyjä hankkii sähköä kulutusennusteen mukaan. Myyjän tasevastaavan tehtävänä on korjata jäänyt tasepoikkeama parhaan kykynsä mukaan”, Fingridin tasepalvelupäällikkö Jani Piipponen selittää.

Yksityisen kuluttajan sähkönkäyttöön yksitasemalliin siirtyminen ei suoraan vaikuta, mutta se luo perustaa tulevaisuuden tasehallinta­palveluille, joihin myös yksityinen kuluttaja voi osallistua palveluntarjoajan kautta.

”Yhden taseen malli edesauttaa tulevaisuuden aggregointimallien kehittämistä eri reservimarkkinoille mahdollistamalla paremman kulutuksen ja tuotannon yhdistämisen.”

Marja Eronen, Fingridin vanhempi asiantuntija.

Yhden taseen malli on vaatinut laajaa pohjoismaista yhteistyötä

Yksitasemalliin siirtymisestä päätettiin Pohjoismaissa lokakuussa 2019. Siirtymän valmistelu on vaatinut huomattavan määrän yhteistyötä koko toimialan kanssa Pohjoismaissa.

”Pohjoismaissa on harmonisoidut tasehallintamarkkinat sekä yhteisiä järjestelmiä. Niiden kehittäminen on tehty yhteistyössä kantaverkko­yhtiöiden ja sidosryhmien kanssa”, vanhempi asiantuntija Marja Eronen sanoo.

Kantaverkkoyhtiöt ja viranomaiset tekevät yhteistyötä energiamarkkinan kehittämisen hyväksi. Nyt käyttöönotettu yksitasemalli on eurooppalaisen verkkosäännön mukainen.

Pohjoismaissa tasevastaavien taseselvityksen tekee pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden omistama palveluyhtiö eSett.

”Järjestelmämuutosten osalta tilanne on ollut erinomainen, sillä muutokset yhden taseen taseselvitykseen ovat olleet jo hyvissä ajoin valmiit. Sähkömarkkinaosapuolet olivat aktiivisesti kehittämässä mallia ja olivat hyvin perillä tulevista muutoksista”, Piipponen sanoo.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *