Search
Close this search box.

tasehallinta

Sähkömarkkinat

Tasapainon tekijät

Fingridin kantaverkkokeskuksen tasehallintayksikkö vastaa Suomen sähköjärjestelmän reaaliaikaisesta tasapainottamisesta.

Sähkömarkkinat

Yksitasemalli helpottaa kulutuksen ja tuotannon yhdistämistä

Pohjoismaissa – Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa – siirryttiin taseselvityksessä yksitasemalliin 1.11. klo 01. Pohjoismainen tasehallintahanke pyrkii vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin tilanteisiin sähkömarkkinoilla ja mahdollistamaan reaaliaikaisemman kaupankäynnin.

Sähkömarkkinat

Pohjoismainen tasehallintahanke etenee

Energiamurros ja siirtyminen eurooppalaisille markkinoille edellyttävät pohjoismaisilta kantaverkkoyhtiöiltä muutoksia tasehallintaan ja taseselvitykseen. Pohjoismaiden yhteinen tasehallintahanke koostuu monesta eri alaprojektista. Laajassa kokonaisuudessa ensimmäisenä valmistuu yksitasemalli tämän vuoden marraskuussa.

Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinatoimijat tasehallintahankkeesta: Haluamme olla mukana muutoksen ytimessä

Markkinatoimijoista koostuvan tasehallintahankkeen referenssiryhmän tehtävänä on tunnistaa tasehallintahankkeen vaikutuksia toimialaan ja etsiä ratkaisuja hankkeen toteuttamisen tukemiseksi. Fingridin kokoama kansallinen referenssiryhmä käy keskustelua hankkeen toteutuksesta pääasiassa Suomen näkökulmasta sekä toimii viestintäkanavana toimialan ja tasehallintahankkeen välillä.

Sähkömarkkinat

Tasehallintahanke etenee

Yhteispohjoismainen tasehallintahanke etenee sekä pohjoismaisella että kansallisella rintamalla. Aikatauluihin on tullut joitakin tarkennuksia.

Sähkömarkkinat

Pohjoismainen tasehallintahanke vie kohti reaaliaikamarkkinoita

Pohjoismainen tasehallintahanke on valtaisa, monivuotinen kehitysohjelma, jota toteutetaan sekä kansallisella että pohjoismaisella tasolla. Hanke vaikuttaa voimakkaasti paitsi Fingridiin myös kaikkiin sähkömarkkinatoimijoihin.

Sähkömarkkinat

Kommentteja sähkömarkkinoista ja tasehallintahankkeesta: Työtä edessä, tehokkuudesta ei saa tinkiä

Kysyimme neljältä sähkömarkkinoiden asiantuntijalta, miten he organisaationsa edustajina näkevät sähkömarkkinoiden kehittyvän ja pohjoismaisen tasehallintahankkeen edistyvän. Vastauksissa näkyy huolta sähkömarkkinoiden läpinäkyvyyden jatkuvuudesta ja uuden tasehallintamallin kustannuksista. Myös työtä on edessä, kun varttitase vaatii ison muutoksen sähkönmittaukseen.

Sähkömarkkinat

eSett hyvässä vauhdissa

Pohjoismaisten energiamarkkinoiden yhteistyössä on jälleen syntymässä menestystarina. Vuodesta 2017 alkaen sähkömarkkinoiden taseselvitystä ja laskutusta on hoitanut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yksi yritys: eSett. Kantaverkkoyhtiöiden Fingrid (Suomi), Svenska kraftnät (Ruotsi) ja Statnett (Norja) yhteisomistukseen kuuluva eSett sai hiljattain uuden vahvistuksen tiimiinsä, kun Tanskan Energinetistä tuli yksi yhtiön omistajista.

Tässä kaikki artikkelit.