Search
Close this search box.

Yritysvastuuta joka päivä

Jaa
Fingridille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että se huolehtii ihmisistä ja toimintansa ympäristövaikutuksista joka päivä. Vastuullisuus ulottuu esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin, työturvallisuuteen, viestintään, ympäristövaikutuksiin, verojalanjälkeen ja myös sopimuskump paneihin. Liiketoiminta on rehellistä ja avointa, kun yhtiö turvaa suomalaisille varman sähkön.

Yritysvastuumme koskee koko toimintaamme ja sen vaikutuksia: esimerkiksi kansainvälisissä hankinnoissa asetamme vaatimuksia liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin, ja valvomme sopimuskumppaniemme vastuullisuutta käyttäen apuna kolmannen osapuolen tekemiä toimittaja-auditointeja.

Työmailla Suomessa teemme useita tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan auditointeja vuosittain. Fingridillä on näin ollen globaalia vaikuttavuutta merkittävänä tilaajana, kun hankintoja tehdään ihmisten ja ympäristön kannalta vastuullisesti, kertoo yritysvastuun kehityspäällikkö Satu Vuorikoski.

Fingrid on merkittävä veronmaksaja, ja maksaa veronsa ja osinkonsa Suomeen. Yhtiö ei tee erityisjärjestelyjä verojen minimoimiseksi. Vuonna 2017 Fingrid maksoi veroja noin 31 miljoonaa euroa.

Vastuullisella liiketoiminnallaan suomalainen kantaverkkoyhtiö edistää myös Yhdistyneiden kansakuntien maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita. Fingrid edistää perustehtäviensä kautta YK:n kestävän kehityksen 17:sta tavoitteesta erityisesti energiaan, infrastruktuuriin ja ilmastotekoihin liittyviä tavoitteita.