Search
Close this search box.

Jokaisella on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työpaikkaan

Jaa
Vietämme tänään 10.12. kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää. Oikeus terveelliseen ja turvalliseen työpaikkaan on jokaisen meidän perusoikeus. Oikeus työhön on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.

Me vietämme suuren osan aikuisiästämme tehden töitä, minkä vuoksi myös edellytykset hyvinvoivaan ja terveelliseen elämään rakentuvat vapaa-ajan lisäksi työpaikalla vallitsevista olosuhteista. Tämän vuoksi on tärkeää, että työnantaja välittää ja huolehtii työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Työnantajan tuleekin ennakoivasti edistää työturvallisuutta kehittämällä työympäristöä ja työolosuhteita työpaikalla.

Työturvallisuus on keskiössä, kun rakennamme ja kunnossapidämme kantaverkkoa. On tärkeää, että huolehdimme sekä oman henkilökuntamme että toimittajiemme työturvallisuudesta Fingridin työmailla. Jokaisella meidän työmailla työskentelevällä on oikeus päästä kotiin vähintään yhtä terveenä kuin aamulla töihin mennessä. Tämän vuoksi olemmekin asettaneet Fingridin työmaille tavoitteeksi nolla tapaturmaa, mikä on ainoa vastuullinen ja hyväksyttävä tavoite.

Olemme tehneet pitkään ja paljon töitä sen eteen, että jokaisen oikeus terveelliseen ja turvalliseen työpaikkaan on turvattu Fingridin työmailla. Fingridin työturvallisuuden kehityshanke alkoi vuonna 2011 ja sen puitteissa on kehitetty työskentelyn reunaehtoja, turvallisuuden johtamista, henkilöstön työturvallisuusosaamista ja pyritty vaikuttamaan Fingridin työmailla työskentelevien turvallisuusasenteisiin. Hankkeessa on muun muassa kehitetty työturvallisuuden, laadun, ja ympäristöasioiden mobiiliraportointijärjestelmä, rakennettu Fingridin oma verkkokoulu, otettu käyttöön työturvallisuuden johtamisjärjestelmä sekä koulutettu Fingridin ja palvelutoimittajien henkilöstöä työturvallisuusasioissa.

Vastuullinen toimija varmistaa ihmisoikeuksien täyttymisen sekä toimittaja- että hankintaketjussa. Fingridin työmailla työskentelevien toimittajien työturvallisuutta ja työolosuhteita varmistamme säännöllisillä työmaakäynneillä, johdon katselmuksilla ja vastuullisuusauditoinneilla. Näissä auditoinneissa varmistamme, että toimittajamme toimivat Suomen lainsäädännön ja Fingridin reunaehtojen mukaisesti. Jos havaitsemme epäkohtia, niin puutumme niihin reilusti ja tasapuolisesti. Työturvallisuusasioissa painotamme, että puuttuminen on työkaverista välittämistä. Lisäksi kansainvälisissä hankinnoissamme käytämme kolmatta osapuolta varmistamaan työturvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen materiaalitoimittajiemme työpaikoilla.

Pidetään huolta työyhteisöstämme, toimittajistamme ja toisistamme nyt kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä ja joka ikinen päivä tulevaisuudessa. On mahtavaa, että voimme rakentaa terveellisempää ja turvallisempaa työpaikkaa fingridiläisille, toimittajillemme ja alitoimittajillemme sekä vaikuttaa työoloihin ja ihmisoikeuksiin jopa toisella puolella maailmaa. Jatketaan työskentelyä työturvallisuuden eteen positiivisella asenteella, sillä työturvallisuudessa asenne ratkaisee.

Fingrid on sitoutunut kunnioittamaan ihmisiä ja ihmisoikeuksia osana toimintaperiaatteitaan. Olemme myös sitoutuneet Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja toimintaperiaatteemme ovat linjassa aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa. Sitoutumisemme tähän globaaliin aloitteeseen vahvistaa yritysvastuun strategista ja operatiivista integroitumista toimintatapoihimme sekä tukee yritysvastuuta ja kestävää kehitystä edistävää yhteistyötämme sopimuskumppaniemme kanssa.

Karri Koskinen

Kirjoittaja työskentelee työturvallisuuden erikoisasiantuntijana Fingridissä

 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *