Search
Close this search box.

Askel kohti digitaalista sähköasemaa

Jaa
Tulevaisuuden sähköasemat ovat digitaalisia. Pernoonkosken sähköasemalle rakennetaan ensimmäinen digitaalinen pilottiasema. Tarkoitus on testata, miten digitaalinen järjestelmä toimii eri tilanteissa.

Pernoonkosken sähköasemalle Kotkan lähistölle rakennetaan kaksi digitalisoitua kenttää perinteisen järjestelmän rinnalle. Tieto liikkuu digitaalisesti ulkona sijaitsevien suurjännitelaitteiden ja sisällä valvomossa olevien suojaus- ja ohjauslaitteiden välillä.

Digitalisoinnilla haetaan pienempiä rakennus- ja ylläpitokustannuksia. Asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta kyse on myös luotettavammasta sähkönsiirrosta.

Kuparikaapeleista valokuituun

Siinä, missä perinteinen sähköasema sisältää kilometreittäin kuparikaapelia ja kaapelien jokainen säie kuljettaa omaa tiedonmurustaan, tieto kulkee digitaalisella sähköasemalla nopeasti valokuiduissa.

Fingridin rakentamispäällikkö Daniel Kuosa kertoo, että tavoitteena on järjestelmä, jonka voisi tuoda sekä täysin uusille asemille että vanhoille perusparannettaville asemille.

Kun Pernoonkosken pilottiaseman kokemukset on analysoitu, Fingrid alkaa testata ensimmäisen kokonaan digitaalisen aseman käyttöä. Sen tulokset antavat osviittaa siitä, millaisella aikataululla sähköasemia ryhdytään digitalisoimaan laajemmin.

Etuna testattavuus ja valvonta

Digitaaliset järjestelmät voidaan rakentaa ja testata ennen kuin ne toimitetaan sähköasemalle. Järjestelmän voi laittaa valvomaan itse itseään.  Esimerkiksi ennakoivaa kunnossapitoa ja kausikoestuksia ei enää välttämättä tarvittaisi. Järjestelmän voi myös ohjelmoida simuloimaan erilaisia tilanteita, joita sähköasemalla tulee eteen.

Kun kuparikaapeli korvataan valokuidulla, tilaa säästyy. Asemille jäisi ainoastaan voimakaapeleita, joista toimilaitteet saavat sähkönsä. Perinteiset asemarakennukset voitaisiin korvata esimerkiksi pienemmillä modulaarisilla konteilla.

Digitaaliset sähköasemat ovat myös turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset asemat.

Järjestelmän on oltava tarkka ja nopea

Koska sähköiset ilmiöt tapahtuvat verkossa nopeasti, järjestelmän pitää pystyä reagoimaan niihin ripeästi.

– Kaikkien laitteiden pitää tietää tarkasti, mitä kello on. Muuten ne eivät toimi oikein, sanoo Kuosa.

Hänen mukaansa on tärkeää, että laitteet ovat yhteensopivia eivätkä sidottuja yhteen valmistajaan. Näin halutaan varmistaa niiden vaihdettavuus.

Pernoonkosken pilotti antaa ennen kaikkea mahdollisuuden oppimiseen.

– Ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia. Kokeilemalla löydämme oikeat ratkaisut, sanoo Kuosa.