Search
Close this search box.

kulutusjousto

Sähkömarkkinat

Joustomarkkinat edistävät siirtymistä kohti puhtaampaa energiaa

Tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpidossa joustoresursseilla, kuten akkuvarastoilla ja mikroverkoilla, on tärkeä merkitys, kun vaihtelevan, uusiutuvan tuotannon myötä sähkön tuotanto hajautuu verkon eri osiin ja jännitetasoille. Fingrid on tiiviisti mukana tutkimus- ja kehityshankkeissa selvittämässä, miten joustoresurssien potentiaali saataisiin parhaiten hyödynnettyä matkalla kohti puhtaampaa energiaa.

Sähkömarkkinat

Miten ohjata kodin energiankäyttöä järkevästi?

Jokaisessa kodissa on useita tapoja ohjata energiankäyttöä ja vaikuttaa energiankäytön kustannuksiin. Omaan kotiin voi valita niistä sopivimmat. Tiedätkö, mitä mahdollisuuksia sinulla jo on?

Näkökulma

Kulutusjousto tuo hyötyjä asiakkaille

Asiakkaille on oltava tarjolla helppokäyttöisiä ja kustannuksiltaan kannattavia palveluja, jotta he voivat ottaa entistä aktiivisemman roolin energiankulutuksen hallinnassa, kirjoittaa Fingridin johtava asiantuntija Risto Lindroos.