Search
Close this search box.

Kulutusjousto tuo hyötyjä asiakkaille

Jaa
Asiakkaille on oltava tarjolla helppokäyttöisiä ja kustannuksiltaan kannattavia palveluja, jotta he voivat ottaa entistä aktiivisemman roolin energiankulutuksen hallinnassa, kirjoittaa Fingridin johtava asiantuntija Risto Lindroos.

Kotitaloudet voivat vaikuttaa omaan energiankulutukseensa ja sen kustannuksiin kulutusjoustolla eli sähkölaitteiden ohjauksen avulla. Kulutusjousto tasapainottaa energiajärjestelmää tuotannon ohjauksen ohella ja mahdollistaa osaltaan uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen ja osin myös liikenteen sähköistymisen.

Ilmastonmuutoksen torjunta on ihmiskunnan suurin haaste. Teknologian kehitys mm. tuuli- ja aurinkosähkön tuotannossa, sähköautoissa sekä kulutuksen ohjauksessa mahdollistavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen. Teknologian kehitys johtaa energiajärjestelmän laajaan muutokseen eli ns. energiamurrokseen.  Uusi teknologia on suurelta osin säästä riippuvaa. Yhteiskunta mukaan lukien teollisuus, liikenne sekä erityisesti energia-ala joutuvat sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

Säästä riippuvan tuotannon yleistyessä tarvitsemme yhä joustavamman sähköjärjestelmän, sillä sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetkellä. Tasapainon ylläpitämiseksi halutaan entistä enemmän kulutusjoustoa, koska perinteiset tasapainottamisen tavat, kuten lämpövoimalaitosten säätö, ovat vähentyneet.   Automatiikka ja nopeasti kehittyvä teknologia auttavat asiakkaita kokonaisuuden kannalta järkevään toimintaan, kuten esimerkiksi kytkemään sähkölämmityksen osittain pois päältä, kun sähkökiuas lämmittää saunaa. Sähköauton lataaminen saattaa olla kannattavaa silloin, kun markkinoilla on tarjolla paljon tuulisähköä. Tulevaisuudessa kulutuksen ajankohdan merkitys kasvaa entisestään. Ajankohdan korostuessa kiinnittyy huomio tiettynä hetkenä verkosta otettavaan sähköenergiaan eli sähkötehoon. Sähköteho taas vaikuttaa suoraan sähköverkon suunnitteluun, rakentamiseen ja kustannuksiin ja siksi sitä ollaan osin ottamassa myös asiakkaiden laskutuksen pohjaksi.

Mutta kuluttajien kannalta sähkölaskun kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta tulevat vaikeammiksi, ellei asiakkaille ole tarjolla helppokäyttöisiä ja kustannuksiltaan kannattavia palveluja. Tulevaisuuden energiankäyttö perustuneekin palvelukokonaisuuksiin, joissa asiakas on päätöksenteon keskiössä. Uudet palvelut antavat asiakkaille mahdollisuuden osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan ja myös hyötyä energiamurroksen aiheuttamasta muutoksesta.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on paitsi ympäristökysymys, myös sosiaalisesti välttämätöntä. Se on myös taloudellisesti paras vaihtoehto.

Tervetuloa sähkömarkkinoille!

Risto Lindroos
Johtava asiantuntija
Fingrid Oyj

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *