Search
Close this search box.

Joustomarkkinat edistävät siirtymistä kohti puhtaampaa energiaa

Jaa
Tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpidossa joustoresursseilla, kuten akkuvarastoilla ja mikroverkoilla, on tärkeä merkitys, kun vaihtelevan, uusiutuvan tuotannon myötä sähkön tuotanto hajautuu verkon eri osiin ja jännitetasoille. Fingrid on tiiviisti mukana tutkimus- ja kehityshankkeissa selvittämässä, miten joustoresurssien potentiaali saataisiin parhaiten hyödynnettyä matkalla kohti puhtaampaa energiaa.
Tuomas Rauhala, Fingridin HVDC-yksikön päällikkö
Tuomas Rauhala, Fingridin HVDC-yksikön päällikkö

Uusiutuvien energiamuotojen liittäminen verkkoon tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Tulevaisuuden hajautettujen resurssien sähkömarkkinoille osallistuu yhä useampia toimijoita, mikä mahdollistaa suuremman markkinajouston.

Joustoresursseja ovat esimerkiksi tuotantoyksiköt, akkuvarastot, mikroverkot, sähköautojen lataus- ja liityntäjohdot sekä muut ohjattavien kuormien kaltaiset yksiköt. Ne ovat nyt tarkastelun kohteina eri kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on edesauttaa toimintavarmojen, joustavien markkinoiden muotoutumista.

Fingridin HVDC-yksikön päällikkö Tuomas Rauhala kuvailee käynnissä olevien, toisiaan tukevien hankkeiden muodostavan kokonaisuuden, jolla on mahdollista kiihdyttää kustannustehokkaiden joustomarkkinoiden syntyä.

– Yksi näistä hankkeista on CrossFlex, joka edistää uusiutuvan energian verkkoon liittämistä ja voimajärjestelmän jouston määrän kasvattamista joustoresursseihin ja älyverkkoratkaisuihin liittyvien investointien avulla, esittelee Rauhala.

CrossFlex yhdistää toisiinsa kolme joustomarkkinoiden kehittymiseen tähtäävää osa-aluetta, jotka ovat joustoresurssi-investoinnit, joustomarkkina-alustat ja HVDC-yhteydet (High Voltage Direct Current / suurjännite-voimalinjat, esimerkiksi rajasiirrossa).

CrossFlex on Fingridin, virolaisen Eleringin ja ahvenanmaalaisen Kraftnät Ålandin keväällä käynnistämä joustoresurssihanke, jota on lähdetty kehittämään aiemmin käynnissä olleiden hankkeiden ja tarpeiden pohjalta.

EU-rahoitus kiihdyttää hankkeiden toteutumista

Joustoresurssihankkeeseen on valittu lisäksi kymmenkunta yhteistyökumppania, joista muodostuvan konsortion on mahdollista hakea eurooppalaisille infrastruktuurihankkeille kohdennettua EU-rahoitusta (CEF-rahoitus) siinä vaiheessa, kun hanke saa EU-komission myöntämän yhteisen edun mukaisen PCI-aseman.

– PCI-statuksesta päätetään syksyn aikana. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, on hankkeelle mahdollista hakea CEF-rahoitusta todennäköisesti jo ensi vuoden keväällä, Rauhala arvioi.

Rauhalan mukaan EU-rahoituksen avulla joustomarkkinoita edistäviä investointeja päästäisiin kehittämään kokonaisvaltaisemmin, mikä olisi järkevää kaikkien osapuolten kannalta ja kiihdyttäisi markkinoiden kehittymistä.

– Näin joustomarkkinoita kehitettäisiin yhteistyössä markkinoille palveluja tarjoavien ja käyttövarmuudesta vastaavien toimijoiden kanssa. Markkinat hakevat kustannustehokkuutta, mutta meitä kiinnostavat sen lisäksi myös liiketoimintamme ytimeen kuuluvat käyttövarmuuteen ja poikkeustilanteisiin liittyvät näkökulmat, joita markkinat eivät lähtökohtaisesti ohjaa. On tärkeää, että olemme kaikki yhdessä mukana luomassa uudistuvan toimialan pelisääntöjä, Rauhala sanoo.

Joustomarkkina-alustat ja HVDC-yhteydet tukevat uusia palveluita

Jotta uusia palveluja voidaan tuottaa, on myös niitä mahdollistavaa infraa kehitettävä. CrossFlexin kahden muun osa-alueen hankkeet tukevat tätä kehitystyötä.

Yhteiseurooppalainen INTERRFACE-joustomarkkina-alustahanke on yksi EU:n laajassa Horizon 2020 -ohjelmassa rahoitettavista tutkimushankkeista. Fingrid ja Elering ovat mukana tässä hankkeessa, jossa haetaan ratkaisuja joustomarkkina-alustoihin, joilla hajautettujen resurssien hyödyntäminen niin tehotasapainon ylläpitoon kuin jakeluverkkojen sekä tasevastaavien tarpeisiin on mahdollista.

CrossFlex-hankkeen kolmas osa-alue liittyy Suomen ja Viron sekä Suomen että Ahvenanmaan välisten HVDC-merikaapeliyhteyksien kehittämiseen. Tällä hetkellä niillä mahdollistetaan suurin osa Suomen rajansiirtokapasiteetista Itämeren alueen sähkömarkkinoilla.

Tavoitteena käyttövarma, kustannustehokas ja hiilineutraali energiajärjestelmä

Joustomarkkinoilla hajautetut resurssit osallistuvat kaikille markkinoille tasavertaisesti ja kustannustehokkaasti perinteisten resurssien rinnalla.

Tuomas Rauhalan mukaan toimivat laajamittaiset joustomarkkinat mahdollistaisivat kustannustehokkaan ja hiilineutraalin energiajärjestelmän toteuttamisen käyttövarmuudesta tinkimättä.

– Joustoresurssihanke voisi mahdollistaa joustomarkkinakehityksen kiihdyttämisen sekä käyttövarmuuteen liittyvien näkökulmien kokonaisvaltaisemman huomioimisen jo tässä vaiheessa kehitystyötä, hän sanoo.

Joustomarkkinan vakiinnuttamiseksi EU:ssa komissio on jatkamassa joustomarkkinoiden kehittämistä hankkeella, joka perustuu muun muassa INTERRFACE-hankkeen tuloksiin. Tavoitteena on laajentaa joustomarkkinoiden asiakaskuntaa ja samalla kehittää joustomarkkinaa eteenpäin.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *