Search
Close this search box.

voimajohtoalue

Ympäristö

Naudat laiduntavat, koirat paimentavat

Matti Tuhkalaisen hiehot pitävät huolta voimajohtoalueen maisemanhoidosta ja monipuolisen niittylajiston elintilasta. Fingridin perinneympäristöjen hoidon tuki auttoi aloittamaan laidunnuksen.

Usean piirretyn kuvan kollaasi voimajohdoista, joiden alla on lampaita ja metsää.
Ympäristö

Monimuotoista luontoa voimajohtojen alle

Maanomistajan ideakorteista löytyy monta luonnon monimuotoisuutta edistävää vaihtoehtoa voimajohtoalueiden hyödyntämiseksi. Fingrid myöntää myös perinneympäristöjen hoidon tukea, jonka määrä on kaksinkertaistunut entisestä.

Ympäristö

Elämää voimajohtojen alla

Fingrid hakee jatkuvasti uusia tapoja voimajohtoalueiden hyödyntämiseen. Tuoreimpia kokeiluja ovat luomukeruualueet sekä pörriäishotellit.

Kantaverkko

Milloin joulukinkun saa paistaa? – Ja muita ajankohtaisia kysymyksiä

Fingridiin tulee aika ajoin kysymyksiä muun muassa voimajohtoalueiden käytöstä ja sähkön riittävyydestä. Kokosimme talviaikaan ja jouluun liittyvät kysymykset yhteen loppuvuoden infopaketiksi. Kysymyksiin vastaa Fingridin kehityspäällikkö Jonne Jäppinen. Leppoisaa joulun odotusta!

Ympäristö

Eikö Suomi olekaan katajainen kansa?

Suomalainen gini on noussut maailmankuuluksi. Suosio tuo mukanaan myös ongelmia: kotimaisia katajanmarjoja ei saa kovin helpolla mistään. Entäpä, jos antaisi katajan kasvaa voimalinjamaille, ja keräisi sitten sadon talteen?

Näkökulma

Kantaverkkoa rakentamassa luontoarvoja kunnioittaen

Maanomistajat liittyvät monessa kohtaa voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamisprosessiin. Heillä on vaikutusmahdollisuuksia alkaen ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-menettelystä aina rakentamiseen ja johtoalueen kasvustonkäsittelyyn asti. Rakentamisen tahti kiihtyy, mutta Fingrid ei tingi ympäristö- ja luontoarvoistaan, kirjoittaa siirtokapasiteetin varmistamisesta vastaava johtaja Timo Kiiveri,

Näkökulma

Ilmastoasialla ihmisiä kunnioittaen

Ilmastonmuutoksen torjumisessa on onnistuttava. Sähköä on saatava luotettavasti myös tulevaisuudessa. Ihmisiä on kunnioitettava. Tärkeitä asioita kaikki, mutta miten ne liittyvät toisiinsa, pohtii Fingridin kehityspäällikkö Satu Vuorikoski.

Ympäristö

Riistanhoitoa johtoaukealla

Voimajohtoaukeat sopivat hyvin riistaeläinten ruokintapaikoiksi. Hirvet ja kauriit tulevat mielellään kauran ja apilan perässä, kun taas riistalintuja varten voimajohdon alle notkopaikkaan sopii vaikkapa kosteikko tai lampi. Hyötykäyttö lisää alueen arvoa niin paikallisia asukkaita kuin metsästäjiäkin ajatellen.

Kantaverkko

Perinneympäristö voimalinjojen alla

Seinäjokista Maarit Valkamaa motivoi voimajohtoalueen läheisyydessä olevan perinneympäristön hoidossa luonnon monimuotoisuuden edistäminen, sillä luontoarvot kaikkineen ovat hänelle tärkeä asia.

Tässä kaikki artikkelit.