Search
Close this search box.

Naudat laiduntavat, koirat paimentavat

Jaa
Matti Tuhkalaisen hiehot pitävät huolta voimajohtoalueen maisemanhoidosta ja monipuolisen niittylajiston elintilasta. Fingridin perinneympäristöjen hoidon tuki auttoi aloittamaan laidunnuksen.

Mikkeliläinen luomumaitotilallinen Matti Tuhkalainen osti pari­kymmentä vuotta sitten palstan Leinakka­lampeen pistävältä Leinakanniemeltä, jota kaksi voimajohtolinjaa halkoi pituussuuntaan. Kymmenen vuotta sitten tuli vielä kolmaskin linja. Voimajohtoaluetta on yhteensä seitsemän hehtaaria.

Tuhkalaisen puolisolla, Ann-Mari Lintusella, on oma pieni lammastila Rantasalmella, ja hän on ollut jo pidempään innostunut perinnebio­toopeista.

”Mietimme voimajohtoalueen vuokraamista toisaalta, kun saimme ahaa-­elämyksen: Matilla on omakin alue, joka olisi helppo aidata laidun­maaksi – kilometrin aidalla saisimme 20 hehtaaria laidunmaata, sillä voimajohtoalueen lisäksi niemellä on metsääkin”, Lintunen sanoo.

Voimajohtoalueella kasvoi vesakkoa, mutta siellä oli myös paljasta kalliota, katajia, sois­tunutta luhtaa ja monipuolinen niittylajisto, jota leviävät sananjalat uhkasivat tukahduttaa. Lisäksi alueella oli jonkin verran maisemallista merkitystä vastarannalta katsottuna. Näin ollen se täytti Fingridin perinneympäristöjen tuen kriteerit.

”Fingrid oli raivaamassa vesakkoa alueelta vuonna 2019, joten päätimme hakea tukea siten, että voisimme aloittaa laidunnuksen sen jälkeen. Maa-­ ja kotitalousnaisten asiantuntija kävi katso­massa alueen ja laati hoitosuunnitelman puoles­tamme”, Lintunen kertoo.

Hiehot pääsivät laitumelle ensimmäistä kertaa kesällä 2020 ja ovat olleet siellä sen jälkeen joka kesä. Maisema on avartunut, vesakkoa kasvaa vähemmän kuin ennen ja eläimet ovat hoitaneet myös ranta­-aluetta syömällä kaislikonkin.

Tänä vuonna alueelle pääsi ensimmäistä kertaa lampaitakin, jotka ovat innokkaampia vesakon­ syöjiä.

Alue tuntuu nyt ihan eri tavalla omalta kuin ennen ja näyttää hienolta omaan silmään.

”Alue tuntuu nyt ihan eri tavalla omalta kuin ennen ja näyttää hienolta omaan silmään. Nyt se on yksi parhaiten tuntemistani maaplänteistä peltojen ohella. Käyn siellä jatkuvasti, eikä se ole enää joutomaata”, Tuhkalainen sanoo.

Koirat helpottavat työtä

Matti Tuhkalaisen ja Ann­-Mari Lintusen paimen­koirat – bordercolliet, joita on yhteensä yhdeksän – ovat korvaamaton apu voimajohtoalueella ja metsälaitumilla, joita Tuhkalaisella on yhteensä 50 hehtaarin verran.

”Laidunnuksesta ei tulisi mitään ilman koiria. Ne auttavat etsimään hiehot laajalta alueelta, kokoavat ne ja mahdollistavat lastauksen kuljetus­vaunuun”, Tuhkalainen sanoo.

Koirat auttavat myös valvomaan karjan kuntoa – niiden ansiosta on helpompi nähdä, ovatko kaikki naudat kunnossa tai onko joku niistä kiimassa. Pitkälle koulutettujen koirien avulla voidaan myös hakea yksittäisiä lehmiä lypsylle tai siemennykseen, ja ne ovat hallittavissa pitkilläkin etäisyyksillä.

”Koirat kommunikoivat nautojen kanssa eläintasolla, ja kohtelevat niitä fiksummin kuin ihmiset”, Lintunen toteaa.

Paimenkoirista on hyötyä myös navettatöissä.

”On myös psyykkisesti tärkeää, ettei navetta­töihin tarvitse lähteä yksin tai vaikka äreän teinin kanssa. Koira on aina innokas ja valmiina lähte­mään päivän töihin.”

EM-kisat omilla pelloilla

Sekä Tuhkalainen että Lintunen ovat Suomen Paimenkoirayhdistyksen aktiiveja. Tuhkalaisen mailla järjestetään ensi syksynä nautapaimen­nuksen Euroopan mestaruuskilpailut, joita yleisö on tervetullut seuraamaan.

Kilpailussa koira tekee sarjan tehtäviä, esi­merkiksi paimentaa joukon nautoja rauhallisesti ja hallitusti yhtenä ryhmänä kohti ohjaajaa, tai erottaa ja kasaa ne uudestaan kokoon. Koirat eivät hauku, vaan paimentavat omalla liikkeellään ja silmillään. Aggressiivisesta käytöksestä diskataan aina, oli kyseessä sitten koira tai ihminen.

”Lajin ideana on edistää ammattitaitoa ja eläin­ten käsittelytaitoa – motivoida ihmisiä treenaa­maan koirien kanssa. Lisäksi tällä tavalla voidaan tuoda esille koirien kyvyt ja se, minkä tasoisia jalostuskoirien pitää olla”, Lintunen sanoo.

Kansainvälisellä tasolla melko uutta lajia on harrastettu Suomessa parikymmentä vuotta, ja myös Ruotsi ja Ranska ovat lajissa vahvoja. EM­-kisat ovat tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suo­messa – ne ovat lajin kolmannet arvokisat tähän mennessä.

Kolmipäiväiset kisat pidetään 6.–8.10. Mikkelin Vehmaskylässä.

Monta tapaa hyödyntää voimajohtoaluetta

Voimajohtoalueita voidaan käyttää laidunnuksen lisäksi monella muullakin tavalla: alueita voi hyödyntää taloudellisesti, tai tavoite voi olla luonnon monimuotoisuuden tai maisemallisten arvojen edistäminen.

Voimajohtoalueelle voi esimerkiksi perustaa kosteikon tai riistapellon, siellä voi kasvattaa pölyttäjille sopivia kukkia tai vaikka joulukuusia, tai sieltä voi kerätä luonnontuotteita. Alueen voi myös vuokrata viljelypalstoiksi.

Fingrid on kerännyt yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten ja Metsäkeskuksen kanssa vinkkejä voimajohtoalueen hyödyntämisestä ideakorteiksi. Niissä on myös neuvoja, miten ideoita voi toteuttaa käytännössä. Tähän mennessä ideakortteja on julkaistu yhdeksän.

Lue lisää perinneympäristöjen hoidon tuesta.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *