Datahubin käyttöönotto siirtyy vuoteen 2022

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun datahubin käyttöönottoa siirretään alkuvuoteen 2022 alkuperäisestä tavoitteesta, huhtikuusta 2021.

Käyttöönottoa siirretään, sillä on käynyt ilmi, että osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista ei pysty saavuttamaan alkuperäistä aikataulua. Datahub vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa. Käyttöönottoasetus valmistellaan Fin-grid Datahub Oy:n, työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston yhteistyönä.