Search
Close this search box.

Energiaostot päivänsisäisiltä markkinoilta säästivät rahaa ja vahvistivat käyttövarmuutta rajajohtoviassa

Jaa
Rajayhteyden vikaantuessa Fingridillä on käytössään monia keinoja jo sähkömarkkinoilla toteutuneiden kauppojen takaamiseen, kun vikaantunut yhteys ei pysty välittämään sen läpi markkinoilla kaupattua sähköä.

Sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamiseksi sekä energiakauppojen takaamiseksi tarvitaan monipuolisia kaupankäyntikeinoja. Joulukuussa 2022 tapahtunut rajajohtovika on esimerkillinen tapaus tästä. Päivänsisäisten markkinoiden kaupankäynti oli Fingridille myös merkittävästi käyttövarmuutta parantava työkalu. Fingridin pilotoima menettelytapa vakinaistettiin marraskuussa 2023.

Rajayhteyden vikaantuessa Fingridillä on käytössään monia keinoja jo sähkömarkkinoilla toteutuneiden kauppojen takaamiseen, kun vikaantunut yhteys ei pysty välittämään sen läpi markkinoilla kaupattua sähköä. Tällöin Suomen sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapaino voi olla merkittävästi pielessä. Molemmilla puolilla rajaa kantaverkkoyhtiöt ostavat tai myyvät energiaa tehonsiirron hillitsemiseksi vastaamaan jäljellä olevaa kapasiteettia. Lisäksi uutta kaupankäyntiä vikaantuneen rajajohdon yli rajoitetaan häiriön ajaksi.

Yksi keinoista rajajohtovikojen hallintaan on kaupankäynti päivänsisäisillä (Intraday) sähkömarkkinoilla. Fingridin kaksivuotinen Intraday-vastakauppojen (* pilotti pääsi testaamaan toimintamallia joulukuussa 2022 pohjoisen rajayhteyden vikaannuttua. Päivänsisäisen markkinan sähköä ostamalla pystyttiin vähentämään häiriön kustannuksia, vakauttamaan tehotasapainoa ja parantamaan säätösähkömarkkinan (mFRR) tarjonnan riittävyyttä muiden häiriöiden varalle.

Kyseinen rajajohtovika on esimerkillinen tapaus monipuolisten hallintakeinojen hyödyntämisestä. Tasapainon palauttamiseksi ensimmäisenä reagoivat reservit sekunneissa. Tämän jälkeen käynnistettiin Fingridin varavoimalaitoksia ja tilattiin säätösähkömarkkinoiden tehonsäätöjä. Parin tunnin päästä rajajohtovian sattumisesta alettiin ostaa energiaa päivänsisäisillä sähkömarkkinoilla hyvissä ajoin kullekin tunnille. Lisäksi energiaa ostettiin kahdenvälisesti muiden kantaverkkoyhtiöiden ja energiantuottajien kanssa, jolloin sähkönsiirtoa hillittiin kerralla pitempään.

Takautuva analyysi osoittaa, että päivänsisäisen markkinan energiaostot olivat halvempia kuin vastaavan määrän ostaminen säätösähkömarkkinoilta. Arviotu 490 000 euron säästö olisi saattanut olla vielä merkittävämpi, jos muut tekijät olisivat rajoittaneet mFRR-kaupankäyntiä (**. Kustannussäästöä ei voi yleistää mahdollisiin tuleviin häiriöihin, sillä monet taustatekijät vaikuttavat tarvittaviin energiakauppamääriin sekä tarjonnan kattavuuteen ja eri kaupankäyntivaihtoehtojen hintatasoihin.

On huomionarvoista, että säätösähkömarkkinoiden tarjoukset eivät olisi riittäneet yksinään kattamaan rajajohtovian aiheuttamaa epätasapainoa kaikkina häiriötunteina. Lisäksi päivänsisäisten markkinoiden ja muiden vastakauppauskeinojen käyttö vapautti säätösähkökapasiteettia muihin mahdollisiin häiriöihin varautumiseen. Päivänsisäisten markkinoiden kaupankäynti oli siis Fingridille myös merkittävästi käyttövarmuutta parantava työkalu.

Fingrid kuuli sähkömarkkinatoimijoiden kommentteja ennen pilotin aloittamista. Pilotoidulle toimintamallille ei noussut vastustusta. Pilotin aikana Fingrid jakoi kokemuksia menettelystä muiden Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Menettely vakinaistettiin marraskuussa 2023.

Visa Simola
suunnittelija
Fingrid Oyj

Sanojen selitykset

*) Vastakaupat ja siirtojenhallinta
Vastakaupat ovat sähköjärjestelmän siirtojenhallintaan tehtyjä kaupallisia erikoissäätöjä. Erikoissäätöjä tehdään Suomen kantaverkon sisäisten sekä Fingridin ja naapurimaiden kantaverkkoyhtiöiden välisten rajasiirtoyhteyksien sähkönsiirtoa rajoittavien verkon pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Vastakauppaamalla muutetaan sähkön tuotannon ja kulutuksen alueellista jakautumista ja sähkönsiirtoa rajoittavan verkkokomponentin molemmin puolin. Sähköverkon häiriötapauksissa Fingrid takaa jo vahvistamansa markkinasiirrot rajojen yli tarvittaessa vastakaupoin.

Tällä hetkellä näitä rajasiirtoyhteyksien häiriöiden hallintaan käytettäviä kaupallisia vastakauppoja tilataan kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämältä säätösähkömarkkinalta erikoissäätöinä ja kilpailutettuina kiinteinä kauppoina Fingridin ja markkinatoimijoiden välillä. Fingridin suorittamien vastakauppojen kustannukset katetaan verkkotariffilla ja pullonkaulatuloilla. Nyt pilotoitavaksi esitetty malli tarkoittaa päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin soveltamista rajat ylittävään siirtojenhallintaan edellä kuvattujen toimintamallien ohella.

**) Säästöjä arvioitiin jälkikäteen vertaamalla mFRR-tarjouslistan tarjouksia puhtaasti hintajärjestyksessä halvimmasta kalleimpaan ja toteutuneita päivänsisäisten markkinoiden kauppoja. Todellisuudessa mFRR-tarjouslistan tarjousten aktivoimista voivat rajoittaa Suomen hinta-alueen sisäiset pullonkaulat, jolloin aktivoitavissa olevien tarjousten hinnat olisivat voineet olla suurempia kuin tarkastelussa käytetyssä teoreettisessa aktivointijärjestyksessä.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *