Search
Close this search box.

EU:n sähkömarkkinauudistus astuu voimaan

Jaa
Uudistuksen tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden hintapiikkien vaikutusta kuluttajiin, nopeuttaa investointeja uusiutuviin energianlähteisiin ja joustoresursseihin sekä tehostaa markkinoiden suojaamista manipuloinnilta.

Unionin toimielinten vuoden ajan neuvottelema sähkömarkkinoiden uudistus on astumassa voimaan kaikissa EU-maissa.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden hintapiikkien vaikutusta kuluttajiin, nopeuttaa investointeja uusiutuviin energianlähteisiin ja joustoresursseihin sekä tehostaa markkinoiden suojaamista manipuloinnilta.

Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa ei-fossiilisten joustoresurssien kehittämistä.

Sähkön korkeat ja epävakaat hinnat vuonna 2022 saivat EU:n hallitukset ajamaan sähkömarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia. Euroopan komissio aloitti uudistusten käsittelyn maaliskuussa 2023, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät ne viime joulukuussa. Uudistus kattaa neljä pääaluetta:

  1. Tuotantoinvestointeja tukevat pitkän tähtäimen hintasignaalit
  2. Ei-fossiilisten joustoresurssien kehittäminen
  3. Kuluttajansuoja
  4. Tukkumarkkinoiden eheys

Yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista on vähentää riippuvuutta lyhyen tähtäimen markkinahinnoista ja nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.

Uudet säännöt pyrkivät tähän lisäämällä pitkäaikaisten sopimusten käyttöä luomalla kannustimia sähkönhankintasopimusten (PPA:t) käyttöön, tekemällä hinnanerosopimuksista uusien uusiutuviin energianlähteisiin ja ydinenergiaan perustuvien tuotantolaitosten vakiotukijärjestelmän, helpottamalla kapasiteettimekanismien käyttöönottoa ja uudistamalla futuurimarkkinoita niiden maksuvalmiuden parantamiseksi ja alueiden välisten suojausmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa ei-fossiilisten joustoresurssien kehittämistä – erityisesti kysyntäjoustoa ja varastointia. Jäsenvaltioiden on arvioitava omat joustotarpeensa, asetettava suuntaa antavia tavoitteita kysyntäjoustolle ja varastoinnille sekä mahdollisesti otettava käyttöön uusia tukijärjestelmiä näille joustoresursseille.

Uudet säännöt edistävät kysyntäjoustoa myös antamalla kuluttajille mahdollisuuden käyttää erillisiä mittareita sähköajoneuvoilleen ja lämpöpumpuilleen sekä helpottamalla energian jakamista. Kuluttajien osalta uudistus pyrkii laajentamaan tarjolla olevien, sekä kiinteästi että dynaamisesti hinnoiteltujen sopimusten valikoimaa, tiukentamaan toimittajien suojautumista ja viimesijaisia toimittajia koskevia sääntöjä sekä varmistamaan, että haavoittuvaisimmat kuluttajat eivät jää ilman sähköä.

Jos sähkön hinta nousee jyrkästi ja pysyy korkealla, Euroopan neuvosto voi julistaa sähkön hintakriisin, jolloin jäsenvaltiot voivat ryhtyä poikkeuksellisiin toimiin, kuten hintojen sääntelyyn.

Lopuksi myös asetusta tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (REMIT-asetus) päivitettiin markkinoiden manipuloinnin estämiseksi. Markkinaosapuoliin ja markkinoihin sovelletaan uusia raportointivaatimuksia, kun taas sääntelyviranomaisten valtuuksia vahvistetaan. ACERille annetaan erityisesti valtuudet tutkia mahdollisia rajat ylittäviä markkinoiden väärinkäyttötapauksia, esimerkiksi paikan päällä tehtävillä tarkastuksilla.

Marco Foresti
Policy and Market Design Manager
ENTSO-E

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *