Search
Close this search box.

eSett hyvässä vauhdissa

Jaa
Pohjoismaisten energiamarkkinoiden yhteistyössä on jälleen syntymässä menestystarina. Vuodesta 2017 alkaen sähkömarkkinoiden taseselvitystä ja laskutusta on hoitanut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yksi yritys: eSett. Kantaverkkoyhtiöiden Fingrid (Suomi), Svenska kraftnät (Ruotsi) ja Statnett (Norja) yhteisomistukseen kuuluva eSett sai hiljattain uuden vahvistuksen tiimiinsä, kun Tanskan Energinetistä tuli yksi yhtiön omistajista.

eSett perustettiin vuonna 2013 tavoitteenaan luoda yhteinen pohjoismainen taseselvitys. Yhtiö tarjoaa ajantasaisia ja luotettavia taseselvityspalveluita Suomeen, Norjaan ja Ruotsiin ja tällä hetkellä sen tuottamaan ratkaisuun osallistuu yli 1 000 markkinatoimijaa.

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen on varsin tyytyväinen uuden yrityksen alkutaipaleeseen.

– Aiemmin kunkin kantaverkkoyhtiön oli tehtävä itse maan taseselvitys omien järjestelmiensä avulla. Nyt meille riittää yksi järjestelmä, Ruusunen toteaa painottaen nopeutta ja tehokkuutta tärkeimpinä edistysaskeleina uuden järjestelmän käytössä.

Thomas Egebo, Energinet, Jukka Ruusunen, Fingrid, Auke Lont Statnett and Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnätin toimitusjohtaja Lotta Medelius-Bredhe on samaa mieltä siinä, että saman selvitysmallin käyttäminen kaikissa Pohjoismaissa edistää merkittävästi yhteisten loppukäyttäjämarkkinoiden luomista Pohjoismaihin.

– Niitä ei ole vielä 100 %-sesti saavutettu, mutta työ markkinoiden yhtenäistämiseksi jatkuu, Medelius-Bredhe lisää.

Ei epäilystä luotettavuudesta

Statnettin toimitusjohtaja Auke Lont sanoo myös Norjan kantaverkkoyhtiön olevan erittäin tyytyväinen eSettin tarjoamaan palveluun. Lont kuitenkin myöntää norjalaisten markkinaosapuolten olleen ensin hieman epäileviä etenkin viivästyneen alun jälkeen.

– Nykyään kuulen päinvastaista, ja käsitykseni mukaan asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä, Auke Lont toteaa ja lisää, että luotettavien selvityspalveluiden tuottaminen on erittäin tärkeää hyvin toimiville markkinoille.

Lontin mukaan se, että Pohjoismaissa on vain yksi taseselvitystaho ja yksi säännöstö, tekee toiminnasta helpompaa ja toivon mukaan myös lisää kilpailua ja innovointia.

Euroopan toimintaympäristössä on tapahtunut viime aikoina ja tapahtuu yhä suuria muutoksia. Ruususen mukaan EU:n säädösten muutokset muovaavat energiasektoria ja erityisesti taseselvitystä tulevina vuosina.

Evoluutioratkaisu

Lähitulevaisuudessa esimerkiksi tasepalvelumalli muuttuu siten, että kulutuksessa ja tuotannossa käytetään vain yhtä tasetta useiden taseiden sijaan. Lisäksi uudet markkinaroolit, kuten datahubit, tuovat muutoksia selvitystoimintaan ja muuttavat viestintätapoja markkinoilla.

– Olemme ennakoineet ajassa tapahtuvat muutokset hienosti ja mielestämme olemme valmistautuneet tulevaisuutta varten erittäin hyvin, Jukka Ruusunen sanoo ja lisää, että eSettissä on vielä enemmän potentiaalia kuin alun perin arvioitiin.

– Edut ovat merkittäviä, koska meidän ei esimerkiksi tarvitse tehdä neljää erillistä päivitystä järjestelmiin sääntelyn muutoksiin vastaamiseksi. Yksi sellainen muutos on varttitaseen ja markkina-aikayksikön vaihtuminen 60 minuutista 15 minuuttiin.

Leveät hartiat suuria muutoksia varten

Auke Lont on samaa mieltä siinä, että kantaverkkoyhtiöt joutuvat tulevina vuosina kohtaamaan suuria muutoksia energiamarkkinoilla. ”Odotamme eSettin olevan edelläkävijä ja mukautuvan muuttuviin vaatimuksiin, mikä mahdollistaa hyvin toimivan ja tehokkaan taseselvityksen myös tulevina vuosina.”

Lotta Medelius-Bredhe toteaa, että ensimmäisen onnistuneen vuoden jälkeen eSettin täytyy lujittaa sisäisiä prosessejaan ja jatkaa tehokkuutensa parantamista.

– Laajemmasta pohjoismaisesta kantaverkkoyhtiönäkökulmasta eSett voisi olla väline uusille liiketoiminta-alueille.

Lisäksi kaikki toimitusjohtajat puhuvat yhteen ääneen siitä, että pohjoismainen taseselvitys on esimerkki loistavasta kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöstä.

– Yhteistyö on vapaaehtoista, ja sen tarkoitus on tuottaa hyötyjä markkinatoimijoille ja kantaverkkoyhtiöille, Medelius-Bredhe tähdentää.

 

Energinet innostunut eSettiin liittymisestä

Energinetin toimitusjohtaja Thomas Egebo

 

Tanskalainen kantaverkkoyhtiö Energinet on uusi tulokas pohjoismaisessa taseselvitysyhteistyössä. Energinetin toimitusjohtaja Thomas Egebo kertoo, että eSett on hyvin palveluhenkinen organisaatio ja että yhteistyö on ollut erittäin laadukasta koko liittymisprosessin ajan.

– Odotamme kovasti, että pääsemme osaksi eSettiä ja tekemään yhteistyötä markkinaosapuolten taseselvityspalveluiden parantamiseksi jatkossakin, Egebo sanoo.

Egebon mukaan yhteisen taseselvityspalvelun suurimpia hyötyjä ovat pohjoismaisten markkinaprosessien yhdenmukaistaminen, markkinaosapuolten markkinoillepääsyn esteiden madaltaminen ja kilpailun edistäminen.

– Siten se on myös luonnollinen vaihe lisääntyneessä pohjoismaisessa yhteistyössämme.

Egebo odottaa, että eSett jatkaa tehokasta taseselvitystä pohjoismaisten markkinaosapuolten hyväksi. – Lisäksi saamme uutta tietoa siitä, miten voimme parantaa taseselvityksen laatuvaatimuksia jokapäiväisessä työssämme.

 

Mitä taseselvitys tarkoittaa?

  • Taseselvitys määrittää sähköntoimitukset ja rahallisen taseen sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten välillä jokaisen toimitustunnin jälkeen.
  • Taseselvitys perustuu hierarkkiseen taseselvitysmalliin ja avointen toimitusten ketjuihin eri markkinaosapuolten välillä.
  • Taseselvitysten laskennat perustuvat tuntienergioihin, jotka saadaan tuntienergiamittauksista, kuormitusprofiileista, tuotantosuunnitelmista ja kiinteistä toimituksista, ja niiden mukaan laaditaan viikoittainen lasku.
  • Tuntitaseen sijasta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on siirryttävä uuteen 15 minuutin taseselvitysjaksoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Energia-alan sääntelyviranomainen voi myöntää siirtymiselle jatkoaikaa enimmillään vuoteen 2025 saakka.
  • Vuodesta 2017 lähtien eSett on tehnyt yhteistä pohjoismaista taseselvityspalvelua, joka yhtenäistää kaikkien pohjoismaisten tasevastaavien toimintaedellytyksiä maasta riippumatta.

 

Lue eSett:in kesäkuiset kokouskuulumiset englanniksi: eSett

 

Neljä muskettisoturia

eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen

eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen kertoo, että yrityksen eteen tehty kova työ on todellakin maksanut itsensä takaisin.

– Olemme hyvässä vauhdissa ja voimme selvästikin tuottaa arvoa omistajillemme, Ahonen toteaa viitaten EU:n sääntelyvaatimuksiin.

Ahonen mainitsee, että eSettin jatkuvan menestyksen kannalta on tärkeää ymmärtää sähkömarkkinoiden toiminta sekä taseiden muodostuminen hetki hetkeltä. Yhtiö haluaa tarjota asiakkailleen helpon, tehokkaan ja luotettavan taseselvityksen parhaalla mahdollisella ammattitaidolla.

Ahonen on myös todella tyytyväinen siihen, että tanskalainen kantaverkkoyhtiö Energinet liittyi pohjoismaiseen taseselvitysyhteistyöhön toukokuussa 2019, jolloin siitä tuli myös yksi eSettin omistajista.

– Pidämme Energinetin mukaantuloa merkkinä hyvin tehdystä työstä, Ahonen toteaa ja huomauttaa, että nyt kaikki Pohjoismaat voivat kohdata tulevat muutokset yhtenä rintamana.

Ahosen mukaan menestyminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii sitä, että eSett säilyttää kykynsä ennakoida muutokset ja sopeutua niihin ja samalla keskittyy aina harmonisoituun taseselvitysmalliin.

– Yhtä tärkeitä ovat myös jatkuvat pyrkimyksemme digitalisoida liiketoiminta ja turvata toiminnot”, Ahonen lisää.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *