Search
Close this search box.

energiatulevaisuus

Sähkömarkkinat

Katse tulevaan

Syksyllä valmistuvan sähköjärjestelmävision tulevaisuusskenaarioissa ennakoidaan erittäin merkittävää muutosta nykyiseen sähköjärjestelmään. Se kirkastaa koko energia-alan yhteistä tilannekuvaa energiamurroksessa.

Näkökulma

Kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää

Kantaverkkoyhtiönä Fingridillä on keskeinen rooli Suomen sähköistäjänä. Kuluneena vuonna 2017 Fingrid jatkoi kantaverkon kehittämistä tulevaisuuden sähköjärjestelmää varten. Lue Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruususen katsaus viime vuoteen ja tutustu myös tänään julkaistuun vuosikertomukseen: annualreport.fingrid.fi
JULKAISTU 20.3.2018.

Kantaverkko

Oulujoen suistossa tapahtuu suomalainen energiamurros

Oulujoki näyttelee suomalaisen energiatulevaisuuden rakentamisessa yhtä keskeistä pääroolia tällä hetkellä. Muhos, Utajärvi ja Vaala jäävät historiaan uuden merkittävän voimajohtoyhteyden merkkikohteina. Pyhäselässä, Utasella ja Nuojuankankaalla sijaitsevat sähköasemat liittävät verkkoon erilaisia, uusiakin sähköntuottajia ja kuluttajia. Voimajohdon rakentaminen on osa isompaa kansallista kokonaisuutta, jossa tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Kantaverkko

Tuulivoiman kapasiteetti tuplaantuu – maatuulivoima kasvaa ilman tukia

Koronakriisi voi viivästyttää tuulivoimahankkeita tänä vuonna, mutta vasta tulevan taantuman vaikutukset ja sähkönkulutuksen kehitys ratkaisevat, näkyvätkö vaikutukset tuulivoimatuotantoon pidemmällä tähtäimellä. Tällä hetkellä kehitys kuitenkin vaikuttaa lupaavalta.

Kantaverkko

Pohjoismaiden suurin akkuvarasto nousee Yllikkälään

Kun ranskalainen uusiutuvan energian edelläkävijä Neoen halusi rakentaa Pohjoismaiden suurimman akkuvarastoyksikön Suomeen, Fingrid oli valmiina tarjoamaan apuaan. Neoen etsi sopivaa tonttia, johon Fingrid tarjosi ratkaisun.

Näkökulma

Viisas energiastrategi ymmärtää ruohonjuuritasoa

Suomi on asettanut itselleen todella kunnianhimoisen ilmastotavoitteen: Suomi on ilmastoneutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen! Keskeinen päästövähennyskeino on teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen päästöjen poistaminen sähköistämällä, avaa energiastrategista keskustelua Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Näkökulma

Energiamurros innostaa innovointiin

Tutkimus, uuden kehittäminen ja innovointi ovat energia-alalla ajankohtaisempia kuin koskaan. Energiamurros ja puhtaan sähköjärjestelmän rakentaminen edellyttävät uutta ajattelua ja kannustavat kehittämään uusia ratkaisuja. Näin on myös meillä Fingridissä, kirjoittaa teknologiapäällikkö Jussi Matilainen.

piirroskuva: puolitettu maapallo, puita ja sähköjohtoja.
Sähkömarkkinat

Sähkövarastointi kehittyy ja monipuolistuu

Kehittyvät sähkön varastointimenetelmät, kuten sähköakut ja synteettiset polttoaineet, saattavat tuoda tulevaisuudessa paljon kaivattua joustoa puhtaaseen energiajärjestelmään.

Piirroskuva, jossa maapallon puolikkaan päällä on pyöräilijä, vihreitä puita ja tuulimyllyjä.
Sähkömarkkinat

Vähemmän päästöjä, enemmän sähköä!

Miten Suomi siirtyy hiilineutraaliksi hallitustavoitteen mukaisesti vuoteen 2035 mennessä? Voidaanko sähkön- ja lämmöntuotannon osalta pitää tähtäimessä lähes päästöttömyyttä jo 2030-luvun loppuun mennessä? Sitran projektijohtaja Janne Peljo pohtii, miten realistisia tavoitteet ovat ja millä teknologisilla ratkaisuilla ne voidaan saavuttaa energiajärjestelmän toimitusvarmuuden kärsimättä.

Tässä kaikki artikkelit.