Search
Close this search box.

Fingrid mukana edistämässä globaaleja vastuullisuustavoitteita

Jaa
Positiivisesti ajateltuna me kaikki Fingridissä tykkäämme lyhenteistä. Nehän tehostavat ja sujuvoittavat tekemistä! Keskusteluissamme rokkaavat niin kansainväliset ROC ja RSC kuin voimajohtojen ja sähköasemien lyhenteet. Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n materiaalia lukiessa lyhenteistä ei myöskään ole pulaa, ja esimerkiksi SDC liittyy monen fingridiläisen työhön. Mutta mitä ovatkaan globaalit SDG-tavoitteet, joita myös Fingrid toiminnallaan edistää, kysyy Satu Vuorikoski. JULKAISTU 12.6.2017

Fingrid sitoutui Yhdistyneiden kansakuntien (YK) johtavaan kansainväliseen yritysvastuualoitteeseen viime vuonna. Tämän Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöasioihin ja korruption vastaisuuteen liittyvät periaatteet olivat meille tuttuja jo ennestään. Ne ja YK:n ihmisoikeusperiaatteet ovat omien toimintaperiaatteidemme perustana. Sustainable Development Goals (SDG) puolestaan ovat YK:n asettamat maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. Parhaillaan yrityksiltä kysytään, miten ne käytännössä panostavat näiden vuoteen 2030 asti ulottuvien tavoitteiden edistämiseen.

Fingridissä haluamme olla edelläkävijöitä monessa asiassa. Niinpä olemme linkittäneet toimintamme ja tavoitteemme myös YK:n globaaleihin tavoitteisiin. Kestävän kehityksen globaaleita tavoitteita on yhteensä 17. Niistä Fingrid yhtiönä edistävää erityisesti seuraavia:

  • 7 Edullista ja puhdasta energiaa
  • 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • 13 Ilmastotekoja.

 

Nämä kolme tavoitetta koskettavat Fingridiä perustehtäviemme kautta, kun turvaamme yhteiskunnalle varman sähkön ja edullisen siirtohinnoittelun kantaverkossa. Ylläpidämme ja kehitämme keskeistä infrastruktuuria niin asiakkaiden kuin koko yhteiskunnan tarpeisiin. Olemme aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä ja innovointitoiminnassa, kun alalla kehitetään tulevaisuuden teknologioita.

Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa kantaverkon investointiohjelmamme on keskeisessä roolissa yhteisellä tiellä kohti tulevaisuuden vihreää, toimitusvarmaa ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Minimoimme myös sähkönsiirrossamme tapahtuvia, ilmastovaikutusta aiheuttavia energiahäviöitä monin tavoin.

Liiketoimintamme vaikuttaa myös seuraaviin YK:n globaaleihin tavoitteisiin:

  • 5 Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • 8 Ihmisarvoista työtä ja kestävää talouskasvua
  • 12 Vastuullista kuluttamista
  • 15 Maanpäällisen elämän suojelua
  • 17 Yhteistyö ja globaali kumppanuus

Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja reilusti Fingridin toimintaperiaatteiden mukaisesti ja varmistamme tasapuolisia toimintatapoja eri sukupuolten välillä niin omassa työyhteisössämme kuin sopimuskumppaniemme toiminnassa. Työpaikkana haluamme olla Suomen parhaita, tukipilarinamme hyvinvoiva työyhteisö. Työturvallisuuden varmistaminen on meille erityisen tärkeää, ja tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Haluamme myös vähentää voimajohtohankkeidemme haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle ja maankäytölle. Edistämme osaltamme teknologian uudistamista ja innovaatioita sekä resurssitehokkuutta.

Tilaajana voimme edistää aktiivisesti kestävää kehitystä ja vastuullisia liiketoimintatapoja hankinnoissamme, joiden lenkit ulottuvat monesti kansainvälisiin toimijoihin. Asetamme palvelu- ja tavarantoimittajillemme vaatimuksia YK:n yritysvastuuperiaatteiden mukaisesti samalla, kun varmistamme laadun ja kustannustehokkuuden. Korostamme asioiden kehittämistä yhdessä sopimuskumppaniemme kanssa, ja tavoitteenamme on heijastaa luottamusta koko toimialallemme. Energiamurroksessa kumppanuuksien ja eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen korostuu entisestään.

Oletko sinä miettinyt, millä kaikilla tavoilla oma työsi vaikuttaa kestävään kehitykseen? Fingridissä tehdään yritysvastuun ja kestävän kehityksen edistämiseksi monia merkityksellisiä asioita luontevana osana kantaverkkoyhtiön perustehtäviä. Innovatiiviset fingridiläiset asiantuntijat ideoivat parhaillaan ehkä jo seuraavia kehitysaskeleita!

Blogin kirjoittaja on Fingridin kehityspäällikkö, yritysvastuu Satu Vuorikoski