Search
Close this search box.

Haastavat keskeytykset osana kantaverkon rakennustöitä

Jaa
Uusien voimajohtojen rakennusvaiheessa on tilanteita, joissa kokonainen johto-osuus on hetkellisesti pois käytöstä. Keskeytysten asiakkaille aiheuttamia haittoja minimoidaan tarkalla etukäteissuunnittelulla ja ennakoinnilla.

Kun kantaverkkoa uusitaan, uusi voimajohto rakennetaan joko vanhan johdon paikalle tai sen viereen. Vanha johto puretaan tai tehdään jännitteettömäksi, jotta uuden johdon rakentaminen on turvallista. Tällöin johto-osuus on väliaikaisesti pois käytöstä. Tilannetta kutsutaan haastavaksi keskeytykseksi.

Haastavat keskeytykset heikentävät hetkellisesti alueen käyttövarmuutta. Yleensä pois käytöstä oleva johto-osuus voidaan korvata, eikä sähkönjakelu häiriinny. Yhden osuuden ollessa pois käytöstä verkko on kuitenkin normaalia alttiimpi yllättäville vioille, kuten esimerkiksi ukkosen aiheuttamille jakeluhäiriöille. Jakeluhäiriöt voivat näkyä Fingridin asiakkaille lyhyinä sähkökatkoina.

Huolellinen suunnittelu minimoi haitat

Haastavien keskeytysten aiheuttamia mahdollisia haittoja minimoidaan huolellisella etukäteissuunnittelulla.

– Kun rakennetaan uutta johtoa, tietyissä johto-osuuksissa ei yksinkertaisesti ole jännitettä eikä sille voi mitään. Hyvällä etukäteissuunnittelulla minimoimme paitsi työturvallisuusriskit myös rakentamisesta asiakkaille aiheutuvat haitat, kertoo Fingridin vanhempi projektipäällikkö Antti Linna.

Ennen haastavaa keskeytystä tehdään kytkentäsuunnitelma, jossa valitaan jännitteettömäksi tehtävät johdot. Verkon rakennusaikataulut ja keskeytykset pyritään järjestämään aina niin, että voimalaitokset pysyvät verkossa koko ajan ja Fingridin asiakkaiden sähköasemille tulisi mahdollisimman lyhyitä keskeytyksiä. Urakoitsijat tekevät voimajohtojen rakentamisen työ- ja turvallisuussuunnitelman sekä riskiarvioinnin. Suunnitelmat käyvät läpi moniportaisen tarkistuksen ennen haastavan keskeytyksen toteuttamista.

– Kyseessä on äärimmäisen varma prosessi, jonka tarkistavat useat silmäparit. Teemme myös aina palautussuunnitelman yllättävien vikojen varalle. Käymme kaikki mahdolliset skenaariot läpi, joten meillä on heti toimintasuunnitelma, jos verkkoon tulee vika, vahvistaa Fingridin käytönsuunnittelun asiantuntija Jarkko Jumppanen.

Haastava keskeytys näkyy asiakkaille vain harvoin

Tavallisesti pois käytöstä oleva johto-osuus korvataan muilla yhteyksillä. Yllättävän vian sattuessa sähköt voidaan näin palauttaa nopeasti yhdestä puuttuvasta johto-osuudesta huolimatta. Joissain poikkeustilanteissa haastavat kytkennät kuitenkin vaikeuttavat sähköjen palauttamista.

– Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa olemme kantaverkon uusimistöissä joutuneet poikkeuksellisesti ottamaan pois käytöstä useamman yhteyden samaan aikaan. Jäljelle jäävä yhteys vastaa yksinään koko alueen sähkönsiirrosta, jolloin vian sattuessa johtoa ei voi samalla tavalla korvata ja sähköjen palauttaminen voi kestää pidempään. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia ja olemme varustautuneet niihin hyvin, Jumppanen kertoo.

Verkon rakentaminen ja haastavat keskeytykset näkyvät hyvin harvoin tavallisissa kotitalouksissa. Mahdollisiin lyhyisiin sähkökatkoihin voi halutessaan varautua lukemalla paikallisten sähköjakeluverkkoyhtiöiden ohjeistukset sähkökatkosten varalle.

Haastavat keskeytykset ovat aina väliaikaisia. Valmistuessaan uudet voimajohdot vahvistavat verkkoa ja parantavat alueen sähkönjakelun luotettavuutta entisestään.

Fingrid uusii Pohjois-Karjalan kantaverkkoa

Fingrid uusii Pohjois-Karjalan 110 kilovoltin kantaverkkoa Uimaharjun, Pamilon ja Kontiolahden alueilla. Rakennettavien voimajohtojen pituus on noin 112 kilometriä, ja uudet johdot rakennetaan pääosin vanhojen voimajohtojen paikalle. Rakennustöiden aikana osa voimajohdoista on pois käytöstä. Haastavat keskeytykset ja Fingridin tekemät poikkeuskytkennät tekevät verkon siirtokapasiteetin tavallista heikommaksi ja alttiimmaksi esimerkiksi ukkosmyrskyjen aiheuttamille häiriöille.

Verkon rakennustyöt ja tavanomaista useammat häiriöt ovat näkyneet sähkökatkoksina PKS Sähkönsiirto Oy:n asiakkailla.

– Sähkönjakelu on ollut normaalia haastavampaa verkon rakennusaikana. Normaalisti keskeytykset ovat olleet sekunnin tai puolen minuutin pituisia, nyt ne ovat voineet kestää hieman kauemmin, minuuteista puoleen tuntiin. Sähkökatkojen piirissä on paljon teollisuutta sekä kokonaisia sähköasema-alueita ja taajamia, joten vian sattuessa laajalla alueella saattaa olla kerralla sähköt poikki, PKS Sähkönsiirron käyttöpäällikkö Matti Pesonen selventää.

Haastavaksi tilanteen tekee se, että tarkasta etukäteissuunnittelusta huolimatta mahdollisia häiriöitä on vaikea ennakoida.

– Olemme yhteistyössä Fingridin kanssa suunnitelleet, miten työt saataisiin tehtyä niin että niistä olisi asiakkaillemme mahdollisimman vähän haittaa. Vikakeskeytykset ovat kuitenkin aina yllättäviä. Pystymme toki varautumaan siinä mielessä, että tiedämme tilanteen ja olemme voineet suunnitella toimintatapojamme. Itse vian tuloon on kuitenkin hankala vaikuttaa, Pesonen kertoo.

Verkon rakennustyöt valmistuvat vuonna 2021. Valmistuessaan uusi verkko parantaa sähkönjakelun varmuutta ja vahvistaa verkkoa.

– On tärkeää, että voimajohtoja uusitaan. Ymmärrämme kuitenkin, että katkot aiheuttavat tällä hetkellä harmia asiakkaillemme, Pesonen toteaa.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *