Itsenäiset aggregaattorit tulevaisuuden joustomarkkinoilla

Fingridin pilottihankkeissa Helenin ja ranskalaisen Voltaliksen kanssa etsitään mallia ja toimintatapoja itsenäisen aggregaattorin toimintaan säätösähkö- ja reservimarkkinoilla.

Uusiutuvan energian lisääntyminen ja kasvava jouston tarve edellyttävät, että sähkömarkkinoille kehitetään uusia toimintamalleja. Kun myös toimitusketjun ulkopuolisten reservinmyyjien määrä kasvaa, uuteen tilanteeseen tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. Suuri joustopotentiaalin hyödyntäminen on kaikkien etu, jotta tehotasapainoa saadaan ylläpidettyä kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Fingrid käynnisti vuonna 2017 säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotit, joissa on mukana alan toimijoita ja sidosryhmiä. Piloteissa selvitetään, miten eri sähkötaseiden alta aggregoidaan ja yhdistetään joustavaa kapasiteettia säätösähkömarkkinoille.
– Itsenäisen aggregaattorin määritelmä ei ole yksiselitteinen, ja pilotoinnilla etsitään juuri yhteisiä toimintatapoja tulevaisuuden sähkömarkkinoille. Piloteissa tarkastellaan, miten itsenäinen aggregaattori voisi myydä joustoa, Fingridin asiantuntija Laura Ihamäki kertoo.

Fingridin tavoite on, että sähkömarkkina toimii tehokkaasti ja kaikille osapuolille reiluilla pelisäännöillä. Tekijöitä ja tarjontaa joustosta täytyy olla olemassa. Tarkoitus on löytää malleja, joilla jousto saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi. Joustoon halutaan valjastaa pienetkin tahot, jopa kotitaloudet.
– Haasteina itsenäisten aggregaattorien mallissa ovat osapuolten välinen tiedonvaihto, tasevirheen käsittely sekä tietojärjestelmien kehittämisen vaatimukset. Muun muassa näihin seikkoihin piloteissa etsitään ratkaisumalleja.

Kehitystyö on tärkeää.
– Itsenäisen aggregaattorin mallin myötä sähkömarkkinoille on mahdollista saada oikeasti lisää joustokykyä ja sähköjärjestelmä, joka tukee uusiutuvan energian tuotantoa, Ihamäki sanoo.

Suomi on edelläkävijä jouston hyödyntämisessä

Fingridin aggregaattipilotit ovat käynnissä 2017–2018, ja tuloksia päästään purkamaan viimeistään vuonna 2019. Kumppaneina piloteissa ovat suomalainen sähkön myyjä ja tuottaja Helen Oy sekä Voltalis S. A., jolla on lähes kymmenen vuoden kokemus aggregaattorina toimimisesta Ranskassa. Se operoi noin 100 000 ranskalaista kotitaloutta ja pienempiä kaupallisia kohteita. Samaten Fingridin pilotissa Voltalis aikoo keskittyä kysyntäjouston aggregointiin, myös kotitalouksien osalta.

Fingridin kehitystyö on saanut huomiota kansainvälisestikin.
– Hankkeemme ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta Euroopassa. Suomi on Euroopan edelläkävijä jouston hyödyntämisessä sähköjärjestelmässä, Ihamäki jatkaa.
Energia-alan kehitysvauhti on ollut nopeaa: 5–10 vuotta sitten ei vielä osattu aavistaa, että joustoa voidaan nykyisin ostaa myös kotitalouksilta. Perinteisesti joustoa on ostettu suurilta yrityksiltä ja tuotantolaitoksilta.

– Sähköverkon tehon säätelymahdollisuudet ovat olleet tuotantokeskeisiä. Tämä seikka näkyy edelleen myös markkinatoimijoita koskevissa säännöissä, mutta olemme kehittäneet ja kehitämme sääntöjä aktiivisesti teknologianeutraaleiksi, Ihamäki sanoo.