Search
Close this search box.

Itsenäiset aggregaattorit tulevaisuuden joustomarkkinoilla

Jaa
Fingridin pilottihankkeissa Helenin ja ranskalaisen Voltaliksen kanssa etsitään mallia ja toimintatapoja itsenäisen aggregaattorin toimintaan säätösähkö- ja reservimarkkinoilla.

Uusiutuvan energian lisääntyminen ja kasvava jouston tarve edellyttävät, että sähkömarkkinoille kehitetään uusia toimintamalleja. Kun myös toimitusketjun ulkopuolisten reservinmyyjien määrä kasvaa, uuteen tilanteeseen tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. Suuri joustopotentiaalin hyödyntäminen on kaikkien etu, jotta tehotasapainoa saadaan ylläpidettyä kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Fingrid käynnisti vuonna 2017 säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotit, joissa on mukana alan toimijoita ja sidosryhmiä. Piloteissa selvitetään, miten eri sähkötaseiden alta aggregoidaan ja yhdistetään joustavaa kapasiteettia säätösähkömarkkinoille.
– Itsenäisen aggregaattorin määritelmä ei ole yksiselitteinen, ja pilotoinnilla etsitään juuri yhteisiä toimintatapoja tulevaisuuden sähkömarkkinoille. Piloteissa tarkastellaan, miten itsenäinen aggregaattori voisi myydä joustoa, Fingridin asiantuntija Laura Ihamäki kertoo.

Fingridin tavoite on, että sähkömarkkina toimii tehokkaasti ja kaikille osapuolille reiluilla pelisäännöillä. Tekijöitä ja tarjontaa joustosta täytyy olla olemassa. Tarkoitus on löytää malleja, joilla jousto saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi. Joustoon halutaan valjastaa pienetkin tahot, jopa kotitaloudet.
– Haasteina itsenäisten aggregaattorien mallissa ovat osapuolten välinen tiedonvaihto, tasevirheen käsittely sekä tietojärjestelmien kehittämisen vaatimukset. Muun muassa näihin seikkoihin piloteissa etsitään ratkaisumalleja.

Kehitystyö on tärkeää.
– Itsenäisen aggregaattorin mallin myötä sähkömarkkinoille on mahdollista saada oikeasti lisää joustokykyä ja sähköjärjestelmä, joka tukee uusiutuvan energian tuotantoa, Ihamäki sanoo.

Suomi on edelläkävijä jouston hyödyntämisessä

Fingridin aggregaattipilotit ovat käynnissä 2017–2018, ja tuloksia päästään purkamaan viimeistään vuonna 2019. Kumppaneina piloteissa ovat suomalainen sähkön myyjä ja tuottaja Helen Oy sekä Voltalis S. A., jolla on lähes kymmenen vuoden kokemus aggregaattorina toimimisesta Ranskassa. Se operoi noin 100 000 ranskalaista kotitaloutta ja pienempiä kaupallisia kohteita. Samaten Fingridin pilotissa Voltalis aikoo keskittyä kysyntäjouston aggregointiin, myös kotitalouksien osalta.

Fingridin kehitystyö on saanut huomiota kansainvälisestikin.
– Hankkeemme ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta Euroopassa. Suomi on Euroopan edelläkävijä jouston hyödyntämisessä sähköjärjestelmässä, Ihamäki jatkaa.
Energia-alan kehitysvauhti on ollut nopeaa: 5–10 vuotta sitten ei vielä osattu aavistaa, että joustoa voidaan nykyisin ostaa myös kotitalouksilta. Perinteisesti joustoa on ostettu suurilta yrityksiltä ja tuotantolaitoksilta.

– Sähköverkon tehon säätelymahdollisuudet ovat olleet tuotantokeskeisiä. Tämä seikka näkyy edelleen myös markkinatoimijoita koskevissa säännöissä, mutta olemme kehittäneet ja kehitämme sääntöjä aktiivisesti teknologianeutraaleiksi, Ihamäki sanoo.

Helen valjastaa varavoimakoneet

Helen Oy testaa pilottina jouston ostamista uudenlaisilta asiakkailta ja toimimista toisten tasevastaavien alueella.

Helen tarjoaa tällä hetkellä kysyntäjoustopalvelua yrityksille ja se puoli on startannut hyvin – kiinnostus on valtavaa. Kysyntäjoustossa kohdemarkkinoina ovat taajuusohjatut reservit. Tässä pilotissa laajennetaan mallia luonnolliseen suuntaan, eli säätösähkömarkkinoille, Helenin kehityspäällikkö Markus Logren kertoo.

Joustoa ostetaan yrityksiltä, joilla on varavoimalaitteistoja tai ohjattavaa kulutusta, tällaisia ovat mm. datakeskukset, sairaalat ja kauppakeskukset. Varavoimakoneita voidaan käyttää verkon tasapainottamiseen tarvittaessa. Käytännössä tarve on muutamia kertoja vuodessa. Lisäksi osa kuukausittaisista koekäytöistä voidaan korvata joustokäytöillä.

Pilotissa keskitymme varavoimaan, mutta myös kulutuskohteet ovat tervetulleita.

– Pilotissa keskitymme varavoimaan, mutta myös kulutuskohteet ovat tervetulleita Helenin joustoasiakkaiksi, Logren korostaa.

– Sähkömarkkinoilla kehityssuunta näyttää olevan kohti itsenäisiä aggregaattoreita. Tämä suunta avaa mahdollisuuksia myös perinteisille sähkönmyyjille kehittää uusia palveluja, Logren sanoo.

– Jouston hyödyntämisen kehittäminen on globaalisti merkittävä asia tulevaisuuden energiantuotannon kannalta. Voimme vähitellen siirtyä vähähiiliseen energiajärjestelmään ja aidosti hidastaa ilmastonmuutosta.