Search
Close this search box.

Kantaverkkopäivä keskittyi investointeihin ja turvallisuuteen

Jaa
Fingridin Kantaverkkopäivässä kerrottiin lähivuosien investoinneista sekä tarkasteltiin verkon rakentamisen ja kunnossapidon turvallisuuden tekijöitä. Tilaisuudessa Fingrid myös palkitsi kantaverkkotoiminnassa ansioituneita yhteistyökumppaneitaan.

Suomen hiilineutraaliustavoitteet sekä tuulivoiman ja muun uusiutuvan tuotannon lisääntyminen merkitsevät massiivisia investointeja kantaverkkoon. Samalla yhä suurempaan asemaan nousevat palvelutoimittajat, jotka huolehtivat Fingridin verkon rakentamisesta ja kunnossapitämisestä. 

Viime vuonna verkonrakentamisen ja kunnossapidon palvelutoimittajat tekivät Fingridille 700 henkilötyövuotta. Fingridin omaisuudenhallinnan kehityspäällikkö Katariina Saarisen mukaan määrä on ollut kovassa kasvussa ja kasvaa edelleen. Rakentamisen ja kunnossapidon projekteja on parhaillaan käynnissä satakunta.

Fingrid järjesti palvelutoimittajilleen tarkoitetun Kantaverkkopäivän Vantaalla toukokuun 11. päivänä.

”Kantaverkon kaikkien aikojen investointiaallon toteuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä palvelutoimittajiemme kanssa. Tiukan tavoitteen takia ei kuitenkaan saa tinkiä turvallisuudesta”, Saarinen kiteyttää Kantaverkkopäivien viestiä.

”Vuoden 2022 turvallisuusteemamme mukaisesti työturvallisuus tehdään yhdessä ja yksin.”

Tapahtumassa palkittiin palvelutoimittajien edustajia hyvästä työstään. Tänä vuonna palkittiin rakentajia, kunnossapitäjä ja työturvallisuuden edistäjä. Lisäksi myönnettiin yksi elämäntyöpalkinto.

Fingrid palkitsi Kantaverkkopäivässä 11.5.2022 kantaverkkotoiminnassa ansioituneita yhteistyökumppaneitaan.

Vuoden rakentaja: Jukka Roponen, TMV Service Oy

Perusteluiden mukaan projektipäällikkö Jukka Roponen hoitaa tehtäviään aina asiakaslähtöisesti. Hänen vetämissään projekteissa keskitytään olennaiseen ja yhteisiin tavoitteisiin.​

Roponen raportoi ja kommunikoi projektien etenemisestä sekä haasteista selkeästi, aktiivisesti ja objektiivisesti. Hän myös tekee myös parannusehdotuksia Fingridin teknisiin eritelmiin ja rakentamisen käytäntöihin.

Asiakas on ykkönen

”Kun liiketoiminta perustuu asiakkaan tilauksen toteuttamiseen, asiakaslähtöisyys asettuu kaiken perustaksi. Asiakas on ykkönen”, Jukka Roponen sanoo.

”Projektipäällikkönä koetan kuunnella tarkasti asiakkaan toiveet ja vastata niihin rakentavasti. Mietin, miten toiveet voi toteuttaa ja ehdotan ratkaisuja. Sitten pidetään kiinni yhdessä sovituista tavoitteista, turvallisuudesta, aikataulusta ja kustannuksista.”

Roposen mielestä kaikista ongelmista kannattaa raportoida rehellisesti ja nopeasti. Se mahdollistaa ongelmien oikea-aikaisen ja tehokkaan ratkaisemisen. 

Parannusehdotusten suhteen Roponen toteaa toimivansa ennen kaikkea viestinviejänä.

”Omien havaintojen lisäksi kuulen hyödyllisiä vinkkejä sekä omalta porukalta että aliurakoitsijoilta. Pitää vain osata kuunnella.”

Usein parannusehdotukset liittyvät uusiin spesifikaatioihin tai spesifikaatioiden muutoksiin.

”Mikäli arvioin ehdotusten helpottavan työmaan arkea, tehostavan toteutusta ja hyödyttävän kaikkia osapuolia, kerron ne asiakkaalle.” 

Vuoden rakentaja: Jukka Väljä, Eltel Networks Oy

Perusteluiden mukaan projektipäällikkö Jukka Väljä loi koronapandemian aikana Pyhänselkä–Nuojuankangas-työmaalle myönteisen ja ongelmia ratkovan toimintakulttuurin. Se heijastui myös yhteistyöhön Fingridin ja sähköasemaurakoitsijoiden kanssa.

Tarkan suunnittelun ja ideoinnin ansiosta asiakkaan keskeytyksiä voitiin vähentää ja liittää Utasen voimalaitos sovitussa aikataulussa Fingridin verkkoon. Lisäksi Väljä ehdotti helposti toteutettavaa ja edullista ratkaisua ylijännitteiden rajoittamiseksi.

Miten voin helpottaa muiden töitä?

”Pidän projektimaailmasta, jossa on selkeästi alku ja loppu. Siinä välissä haluan viedä asioita eteenpäin, ennakoida haasteita, etsiä niihin ratkaisuja ja saada valmista aikaiseksi”, Jukka Väljä sanoo.

”Oleellista on miettiä, miten jokainen pystyy omalla työllään helpottamaan projektin muiden osapuolten ja sidosryhmien työpanosta. Koronan vuoksi Pyhänselkä–Nuojuankangas-projektissa piti priorisoida työtehtävät tavallista tiukemmin ja huolellisemmin.”

Väljän uraan mahtuu kokemusta niin sähköasema- kuin voimajohtopuoleltakin. Hän tekee mielestään merkityksellistä työtä, usein osana suurempaa kokonaisuutta.

Ylijännitteiden rajoittamiseksi Pyhänselkä–Nuojuankangas-työmaalla – kun 400 kV:n virtapiiriä käytetään 110 kV:n jännitteellä – Väljä ehdotti ylijännitesuojien hyödyntämistä.

”Niiden avulla asennustyöt voimajohtopylväissä vähenivät merkittävästi.”

Vuoden kunnossapitäjä: Dennis Nygård, Helikopterikeskus Oy

Perusteluiden mukaan helikopterilentäjä Dennis Nygård on osoittanut työssään poikkeuksellista ammattitaitoa ja erinomaista asennetta vaativissa oloissa.

Nygårdin ammattitaidon ansiosta kuura saadaan poistettua Fingrid kantaverkosta niin nopeasti, ettei suuria häiriöitä ehdi aiheutua. Toiminnalla on siis suuri kansantaloudellinenkin merkitys.

Ennätyksellisen kuuratalven 2019 aikana ​Nygård puhdisti Fingridin voimajohtojen ukkosköysiin takertuneen jääkuorman noin 1 000 jänteeltä Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa.

Haastavaa lentämistä, mielekästä työtä

Helikopterista tehtävä kuuranpoisto on vaativaa riippuvan kuorman lentämistä.

”Kopteriin kiinnitetään köysi, jonka alapäässä on 400 kilovoltin komposiittieristin ja paino. Tällä kopautetaan ukkosköyttä, jolloin kuura voi kerralla lähteä jopa neljästä jännevälistä. Mikäli tämä ei tepsi, kokonaisuutta pitää liu’uttaa pitkin ukkosköyttä”, Dennis Nygård kertoo.  

Vaikka toimenpide kuulostaa yksinkertaiselta, se ei ole sitä käytännössä.

Helikopterilentäjän täytyy tarkasti tietää kuorman liikkeet ja sen vaikutukset helikopteriin. Hänen pitää myös ymmärtää ukkosköyden käyttäytyminen kuuranpoiston aikana. Lisäksi talvinen sää vaatii jatkuvaa tarkkailua.

Erityisesti on varottava matalla roikkuvia pilviä ja jäätäviä olosuhteita.

”Kuuranpoisto Fingridin verkostosta on sopivan haastavaa lentämistä ja mielekästä työtä. Kun teen työni hyvin, näen nopeasti sen tuloksetkin.”


Työturvallisuuspalkinto: Juha-Pekka Kumpula, VEO Oy

Perusteluiden mukaan HSEQ-valvojana ja työmaapäällikkönä Pysäysperän muuntoaseman rakennusprojektissa työskennellyt Juha-Pekka Kumpula edisti erinomaisesti yhteisten turvallisuustavoitteiden saavuttamista työmaalla ja palvelutoimittajien työturvallisuusryhmässä.

Kumpula muun muassa piti viikoittain turvavartteja sekä teki aktiivisesti turvallisuushavaintoja ja työn riskien arviointeja. Lisäksi hän sai hyvää palautetta vastuullisuusauditoinnista.

Turvallisuustavoitteet toteutuvat yhdessä

”Tärkeintä turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa on asioiden läpikäyminen yhdessä: kuinka kokonaisuus saadaan toteutettua aikataulun mukaisesti, mitä kukin tekee ja missä vaiheessa, mitä riskejä työvaiheet sisältävät”, Juha-Pekka Kumpula toteaa.

”Kun kaikkien osapuolten kanssa löytyy yhteinen kieli, koko ketjun tavoitteisiin sitoutuminen vahvistuu ja turvallisuuden toteuttaminen helpottuu.”

Turvallisuushavainnoissa Kumpula kiinnittää ensimmäiseksi huomiota työmaan yleiseen siisteyteen, sitten varustukseen ja koneistukseen. Havaintoja tehdään myös paikan päällä urakoitsijoiden kanssa. Lisäksi sähköturvallisuus nousee todella tärkeäksi, kun käyttöönotot tapahtuvat samanaikaisesti asennusten kanssa.    

Turvavartteja Kumpula kehottaa pitämään ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi nosto- tai purkutöistä. Turvavartin paikka on silloinkin, kun työmaalle palaa siellä aiemmin toiminut työryhmä. Heille kannattaa kerrata perusasiat ja päivittää työmaan tilanne.

Kantaverkon elämäntyöpalkinto: Teuvo Pyykkönen, MasaWorks Oy

Perusteluiden mukaan Teuvo Pyykkönen on toiminut loistavasti aliurakoitsijana. Työn jälki on ollut erinomaista ja aikataulujen mukaista. Palautetta Pyykkönen antaa avoimesti ja vilpittömästi höystettynä Kainuun murteella kerrotuilla tarinoilla.

Monilla Fingridin työmailla urakoineen perheyritys MasaWorksin toiminnan laatu on jatkuvasti kehittynyt. Lisäksi MasaWorksin varastosta Hyrynsalmelta on usein löytynyt harvinaisia – mutta tuiki tarpeellisia – varaosia.  

Totuudenmukaisesti mutta persoonallisesti

Työmaan vetäjä Teuvo Pyykkönen työskentelee eläkeiästään huolimatta poikansa omistamassa MasaWorks Oy:ssä. Yhä edelleen hän haluaa pistää persoonallisuutensa peliin. 


”On paljon mukavampi elää esimerkiksi työmaapäälliköiden kanssa, kun ensin tekee rempseästi ja rennosti tuttavuutta heidän kanssaan. Tarjoan vaikka kahvit ja kysyn kuulumiset.”

Töiden tekemisessä Pyykkönen korostaa jämptiyttä. Jos pääurakoitsija on myöhässä, aliurakoitsijan pitää kuroa aikataulu umpeen uurastamalla vaikka viikonloppuisinkin.


”Pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että kaikessa palautteessa puhutaan totta. Totuuden muistaa aina, mutta valheen voi unohtaa jo seuraavana päivänä.”

Pitkän uran aikana on Pyykkösen käsien kautta kulkeutunut monenmoisia tarvikkeita, joita vieläkin tarvitaan. Esimerkiksi liittimiä häneltä kysellään usein. Vähän aikaa sitten MasaWorksin varastosta löytyi muun muassa yhden asiakkaan kaipaamat 220 kilovoltin virtamuuntajat.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *