Search
Close this search box.

Kokemus auttaa riskien tunnistamisessa

Jaa
Enerke Oy on Fingridin tuore yhteistyökumppani, joka huoltaa ja ylläpitää Fingridin sähköasemia Itä-Suomen alueella.

Enerkellä on pitkä kokemus eri verkkoyhtiöiden ja teollisuuden sähköasemista. Yhteistyö Fingridin kanssa lisää riskien arvioinnin tärkeyttä entisestään. Fingridin kohteissa jännitteiden taso on jopa 400 kilovolttia, kun se aikaisemmissa työkohteissa on ollut sähköasemilla 110 kilovolttia. Latausjännitteet ja suuremmat turvaetäisyydet on huomioitava tarkasti. Kantaverkon ollessa kyseessä työt on myös suunniteltava erityisen tarkasti, sillä keskeytykset ovat aina kriittisiä.

Yhteistyö Fingridin kanssa tuo Enerkelle myös huomattavan määrän alihankintaa, esimerkiksi aurausurakointia, kasvustonkäsittelyä ja yleisesti kiinteistöihin liittyviä huoltotöitä. Vastuu töiden riskien arvioinnista kuuluu pääurakoitsijalle.

”Toimintojen laajentuessa alihankinnan tuomille uusille osa-alueille tulee riskejäkin huomioida laajemmin, jotta palvelut pystytään tuottamaan turvallisesti ja laadukkaasti”, palvelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu Aleksi Tiainen toteaa.

Olosuhteita on tarkkailtava jatkuvasti

Enerke ottaa Fingridin kohteissa käyttöön Quentic-turvallisuusraportointijärjestelmän ja sen mukana tulevan riskinarviointilomakkeen. Riskinarviointi ja turvallisuuden havainnointi on kuulunut yrityksen käytäntöihin jo muutoinkin.

”Työkohteissamme tarkkailemme turvallisuuden toteutumista jatkuvasti ja kirjaamme turvallisuushavaintoja ylös. Kaikki havainnot käsitellään sekä yhtiön johdossa että koko henkilöstön kesken, jotta tapahtumista voidaan oppia”, Enerken liiketoimintajohtaja Kimmo Kärki sanoo.

Enerkellä on ollut käytössä myös oma riskienarviointimalli, jossa riskit luokitellaan todennäköisyyden ja vakavuuden mukaan kolmeen luokkaan. Lomaketta täydennetään aina, kun uusia riskejä havaitaan.

”Työkohteeseen saavuttaessa on myös tärkeää tarkistaa, että olosuhteet eivät ole muuttuneet. Riskien arviointi tarkastetaan ja päivitetään työkohteessa aina ennen töiden aloitusta. Tarvittaessa työsuunnitelmaa muutetaan”, Kärki jatkaa.

Enerke on perehtynyt laajasti Fingridin aineistoon jo viime syksynä ja tutustunut etukäteen kaikkiin kohteisiin.

”Fingrid on ollut aktiivisesti mukana työn valmisteluvaiheessa järjestämällä perehdytyksiä ja turvallisuuskoulutuksia. Yhteistyön tuloksena Enerke on laatinut työturvallisuussuunnitelman, jonka yhtenä osiona on riskien arviointi”, Kimmo Kärki tähdentää.

Enerke Oy

  • Enerkellä on vuosikymmenien kokemus erilaisten sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu-, rakentamis- sekä kunnossapitoon liittyvistä töistä.
  • Yritys toimii valtakunnallisesti 16 toimipaikassa. Päätoimipaikka on Kontiolahdella.
  • Työntekijöitä 230
  • Liikevaihto yli 45 M€
    enerke.fi

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *