Search
Close this search box.

Kristallinkirkas raja: Fingridin tapa toimia ja hyvät käytännöt

Jaa
Noin vuosi sitten aloitimme Kristallinkirkas raja -hankkeen toimittajilta ja Fingridin asiantuntijoilta saadun palautteen perusteella. Hankkeen tavoitteena on kirkastaa tilaajan ja toimittajien työturvallisuusvastuita Fingridin työmailla ja -kohteissa.

Käsittelimme muutosta viime vuonna useissa tilaisuuksissa sekä toimittajien että Fingridin henkilöstön kesken. Tavoitteena oli selvittää, millaista muutosta toivotaan ja minkä halutaan säilyvän ennallaan. Näiden keskustelujen ja lainsäädännön pohjalta uudistimme turvallisuutta koskevat sopimusehtomme, jotka otettiin käyttöön 1.1.2020.

Sopimusehdoista karsittiin paljon yksityiskohtaisia vaatimuksia sillä ajatuksella, että toimittajan velvollisuus on suunnitella töiden turvallinen toteutus. Nämä karsitut yksityiskohdat löytyvät edelleen Fingridin verkkokoulusta, joka perustuu turvallisuutta koskeviin sopimusehtoihin, lainsäädännön vaatimuksiin, turvallisiin työtapoihin sekä työturvallisuuden hyviin käytäntöihin. Verkkokoulu päivitettiin kesällä vastaamaan uusien, turvallisuutta koskevien sopimusehtojen vaatimuksia. Fingridin verkkokoulu on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta se on tarkoitettu sovellettavaksi vain Fingridin työmailla.

Sopimusehdoista siirrettiin otteita työturvallisuuden hyvät käytännöt -aineistoon. Aineiston on tarkoitus päivittyä jatkuvasti ja lisää hyviä käytäntöjä voi ehdottaa kuka tahansa esimerkiksi turvallisuushavaintolomakkeella. Työturvallisuuden hyvät käytännöt -aineisto toimii apumateriaalina ja suosituksena Fingridin työmailla. Syksyn 2020 aikana järjestämme aiheesta koulutusta videolla lyhyinä, aihekohtaisina koulutuksina.

Hyvät käytännöt -aineiston aiheita ovat esimerkiksi:
• Turvallisuussuunnittelu
• Kommunikointi ja vastuut yhteisellä työmaalla
• Kaivantojen turvallisuus
• Nostojen turvallisuus
• Korkealla työskentelyn turvallisuus
• Purkutöiden turvallisuus
• Liikenne ja työmaatiet
• Turvavarttien pitäminen
• Tikkaat ja telineet

Järjestimme keväällä uusien turvallisuutta koskevien sopimusehtojen koulutuksia sekä Fingridin että toimittajien henkilökunnalle. Koronaepidemian vuoksi tilaisuudet pidettiin videokoulutuksina. Koulutustilaisuuksia oli yhteensä kuusi, ja osallistujilla oli mahdollisuus lähettää etukäteen kysymyksiä aihepiiristä. Järjestämme tänä syksynä sopimusehtojen koulutuksen videolla sekä suomeksi että englanniksi.

Kristallinkirkas raja -hanke on muuttanut sopimusehtojen lisäksi tapaamme toimia ja käsitellä työturvallisuusasioita. Olemme tarkentaneet muun muassa, kuinka puutumme turvattomaan toimintaan ja kuinka toimimme havaitessamme vaaratekijöitä tai kehityskohteita. Pääsääntönä on, että Fingridin työmailla päätoteuttaja vastaa töiden turvallisuussuunnittelusta ja työmaan turvallisuuden valvonnasta. Fingridin työmailla jokaisella on edelleen oikeus ja velvollisuus puuttua havaitsemaansa turvattomaan toimintaan. Sopimusehdoissa painotetaan vahvasti työturvallisuuden ennakkosuunnittelua ja niissä on useita suunnitteluun liittyviä vaatimuksia. Olemme myös määritelleet tarkemmin, kuinka kommentoimme työturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia.

Uudet turvallisuutta koskevat sopimusehdot otetaan käyttöön uusissa sopimuksissa. Toivomme, että voimassa olevissa sopimuksissa ne otettaisiin käyttöön heti. Voimassa olevissa sopimuksissa sopimusehtojen käyttöönotosta sovitaan erikseen projekti- tai sopimuskohtaisesti.

Uusien sopimusehtojen käyttöönotto ja niiden koulutukset ovat vain muutoksen alku. Uusien toimintatapojen sisäistäminen vaatii työstämistä sekä toimittajilta että Fingridin henkilökunnalta, jotta saamme muutettua totuttuja tapojamme.

Kristallinkirkas raja -hankkeen tavoitteena on edelleen parantaa työturvallisuuden tasoa Fingridin työkohteissa. Fingridin tavoitteena on nolla tapaturmaa. Työturvallisuuskulttuurin edistäminen Fingridin työmailla vaatii meiltä kaikilta vahvaa sitoutumista työturvallisuuteen.

Lue lisää Fingridin työturvallisuuden toimintatavoista ja tavoitteista täältä.

Fingridin johtoryhmä hyväksyi toukokuussa 2020 Fingridin työterveyden ja -turvallisuuden toimintatapa ja tavoitteet -lupauksen. Siinä todetaan, että toimittajiemme työturvallisuus on meille tärkeää: ”Meille on tärkeää kaikkien Fingridin työmailla työskentelevien työterveys ja -turvallisuus. Kehitämme työterveyttä ja -turvallisuutta yhdessä toimittajiemme kanssa. Kehitämme toimintaamme toimittajiltamme saadun palautteen perusteella. Seuraamme myös toimittajiemme työturvallisuustavoitteita ja niiden saavuttamista Fingridin työmailla. Vaadimme sopimuksissa korkeaa työturvallisuuden tasoa sekä investoinneissa että kunnossapidossa.”

Toimintatapa ja tavoitteet on julkaistu Fingridin nettisivuilla www.fingrid.fi/tyoturvallisuus.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *