Search
Close this search box.

työturvallisuuskulttuuri

Turvallisuus

Työturvallisuus kohentuu keskustelemalla

Keskustelut työstä ja sen kehittämisestä käsittelevät yhä useammin myös työturvallisuutta. Fingridin vuoden 2022 turvallisuusteeman mukaisesti
työturvallisuus tehdään yhdessä ja yksin.

Turvallisuus

Turvallisuuskävelyt ja auditoinnit kehittävät työturvallisuutta

Koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusolosuhteissa henkilökohtaisia kontakteja on pyritty välttämään. Se ei ole kuitenkaan estänyt Fingridin työmaiden auditointien ja johdon turvallisuuskävelyjen suorittamista turvallisesti. Vallitseva tilanne on kannustanut myös kokeilemaan virtuaalisia työmaakäyntejä.

Näkökulma

Työturvallisuus tehdään yhdessä ja yksin

Vuoden 2021 työturvallisuusteemana on mieti ennen kuin ­toimit. Turvallisen työskentelyn perustana on huolellinen suunnittelu, jossa otetaan huomioon työturvallisuusnäkökulmat, kertoo Fingridin turvallisuuden erikoisasiantuntija Karri Koskinen.

Näkökulma

Mieti ennen kuin toimit!

Vuosi 2021 alkaa työturvallisuuskampanjalla, jonka tavoitteena on juurruttaa ”mieti ennen kuin toimit” -ajattelutapa pysyväksi käytännöksi kaikkeen tekemiseen, kirjoittaa Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

Turvallisuus

Kristallinkirkas raja: Fingridin tapa toimia ja hyvät käytännöt

Noin vuosi sitten aloitimme Kristallinkirkas raja -hankkeen toimittajilta ja Fingridin asiantuntijoilta saadun palautteen perusteella. Hankkeen tavoitteena on kirkastaa tilaajan ja toimittajien työturvallisuusvastuita Fingridin työmailla ja -kohteissa.