Search
Close this search box.

Metsä vastaa maapallon haasteisiin

Jaa
Alansa suurimpiin maailmassa lukeutuva Stora Enso haluaa olla enemmän kuin metsäteollisuusyhtiö. Puu uusiutuvana materiaalina tarjoaa ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja kiihtyvään kaupungistumiseen.

Uusiutuvien materiaalien hyödyntäminen on keskeinen tekijä, kun mietitään millä tavalla globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastohaasteeseen, pystytään vastaamaan, Stora Enson Suomen energiajohtaja Esa Ukkonen sanoo.

Toteamus alleviivaa metsäteollisuudessa viime vuosikymmeninä tapahtunutta ja yhä kiihtyvää muutosta. Paperinkulutuksen vähentyessä ja ilmastohuolen kasvaessa metsäyhtiöt ovat rakentaneet uusiksi suhdettaan paitsi markkinoihin, myös ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon.

– Mekin olemme muuttuneet perinteisten metsäteollisuustuotteiden valmistajasta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, Ukkonen sanoo.

Stora Enson yhtenä kantavana teemana on ajatus siitä, että kaikki se, mikä tänä päivänä tehdään fossiilisista polttoaineista, voidaan huomenna tehdä puusta. Etenkin sellun käyttömahdollisuudet ovat kehittyvän teknologian ansiosta miltei rajattomat. Esimerkiksi Stora Enson Enocellin tehtaalla Joensuun lähellä Uimaharjussa investoidaan liukosellun valmistukseen – liukosellulla voidaan korvata tekstiiliteollisuudessa ekologisesti ongelmallista puuvillaa sekä muovipohjaisia materiaaleja, kuten polyesteriä.

– Toisaalta megatrendit, kuten kaupungistuminen ja siihen liittyvät tekijät tuovat uusia mahdollisuuksia. Uusiutuvilla tuotteilla saadaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja muun muassa kerrostalorakentamiseen.

Muutosmatka edellyttää jätti-investointeja

Stora Enson kaltaisen yhtiön mittakaava on valtava. Kun yli 30 maassa toimiva teollisuusyhtiö mukauttaa toimintaansa ajan vaatimuksiin, se tekee kymmenien ja satojen miljoonien eurojen investointeja. Tällä hetkellä yhtiö esimerkiksi tekee kannattavuusselvitystä Oulun paperitehtaan muuttamisesta 700 miljoonalla eurolla pakkauskartonkitehtaaksi. Tällaiset päätökset eivät synny hetkessä ja hatarin perustein.

– Erilaisia suunnitelmia ja hankkeita on koko ajan vireillä lukuisia, ja on monen asian summa, menevätkö ne toteutukseen saakka, Ukkonen sanoo.

Suomessa totuttiin takavuosikymmeninä uutisiin metsäteollisuuslaitosten lopettamisista, mutta bioteollisuusbuumin kautta maahan on taas tehty suurinvestointeja. Raaka-aineen saatavuuden ohella yksi merkittävä, mahdollistava tekijä tässä on poliittisen ympäristön ja infrastruktuurin vakaus.

– Yksi kriteeri, jotta voidaan harkita investointia johonkin, on tietysti se, että toimintaympäristön on oltava ennakoitava ja toimintavarma. Vaikka mukana on toki paljon muuttujia, on pitkäjänteinen yhteistyö ja vuoropuhelu esimerkiksi kantaverkkoyhtiön kanssa avainasemassa. Kantaverkon käyttövarmuus ja sähkönsiirron pitkän aikavälin kustannustehokkuus ovat keskeisiä tekijöitä, kun investointihankkeita suunnitellaan, Ukkonen toteaa.

Elinehtona käyttövarmuus

Stora Enso on sähkön raskassarjalaisia – sillä on ympäri Suomen useita suuria tuotantolaitoksia ja kymmeniä kantaverkkoliityntöjä.

Suurteollisuudella on kantaverkolle yksi ylivoimainen vaatimus: kustannustehokkaasti toteutettu verkon käyttövarmuus.

– Sähköenergian ja myös sähkötehon riittävyys on nyt ja tulevaisuudessa yksi teollisuuden keskeisistä elinehdoista, Ukkonen tiivistää.

Kantaverkon käyttövarmuuden turvaaminen on ollut viime aikoina tapetilla myös ilmastonmuutoksen torjunnan myötä, kun verkkoon liitetyn tuulivoimatuotannon määrä on merkittävästi lisääntynyt. Ukkonen korostaa kuitenkin, että myös Stora Enso tukee hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

– Tunnistamme toki myös sähköenergian- ja tehontuottokyvyltään vaihtelevien uusiutuvien tuotantomuotojen aiheuttamat haasteet. Toivomme, että Fingrid kantaverkkoyhtiönä ottaa jatkossa entistäkin voimakkaamman suunnannäyttäjän roolin. Lisäksi olemme merkittävänä biopohjaisen energian tuottajana ja käyttäjänä tärkeässä roolissa Suomelle asetettujen ilmastovelvoitteiden täyttämisessä.

Ukkonen on jäsenenä kantaverkon kehittämiseen tarkoitetussa Fingridin verkkotoimikunnassa ja pitää sitä tärkeänä yhteistyöelimenä.

– Toimijoilla on omat erityispiirteensä, ja vuoropuhelu on sujuvaa.

Stora Enso Oyj

  • Julkinen osakeyhtiö, suurin omistaja Suomen valtio
  • Perustettu 1998 Stora AB:n ja Enso Oyj:n fuusiossa
  • Liikevaihto noin 10 miljardia euroa vuonna 2017
  • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta vuonna 2017 oli 7 prosenttia.
  • Yhteensä 8 suurta, suoraan tai omalla liityntäjohdolla kantaverkkoon liitettyä laitosta Suomessa.