Search
Close this search box.

Miksi tasepalvelumaksut ovat nousseet?

Jaa
Fingridin tasevastaavilta perimä tasepalvelumaksu on nousussa. Mitä tasepalvelumaksu tarkoittaa ja miksi sen hinta on kallistunut, Fingridin tasepalvelupäällikkö Jani Piipponen?

1. Mitä tasepalvelumaksu tarkoittaa?

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi sekä sähköjärjestelmän taajuuden ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi Fingrid hankkii reservejä reservimarkkinoilta.

Osan reservin hankinnoista Fingrid kattaa kantaverkkotariffimaksuin. Osan Fingrid perii tasevastaavilta tasepalvelumaksuina, joiden suurin katettava kustannuserä reservit ovat. Ne kattavat normaalin tuotannon ja kulutuksen vaihteluihin käytettävän taajuusohjatun käyttöreservin sekä automaattisen taajuuden palautusreservin hankintakustannukset.

2. Miksi tasepalvelumaksut ovat nousseet?

Kyse on ennen kaikkea siitä, että reservien hankintakustannukset ovat nousseet – viime aikoina vielä ennakoitua enemmän.

Venäjän reservikaupankäynti on lopetettu ja sähkömarkkinoilla vallitsee epävarmuus. Lisäksi automaattisen taajuuden palautusreservin yhteispohjoismaisten markkinoiden käyttöönotto on viivästynyt. Kaikki tämä näkyy sähkön ja reservien korkeina hintoina.

3. Miten tasepalvelumaksut kehittyvät jatkossa?

Lähivuosina odotamme reservien hankintatarpeiden edelleen nousevan energiamurroksen ja uusien pohjoismaisen tasehallinnan muutosten myötä. Nopean taajuusreservin ja taajuuden palautusreservien
hankintatarpeet kasvavat, mikä vaikuttanee myös kustannuksiin. Fingrid toivottaakin tervetulleeksi
uuden tarjonnan reservimarkkinoille.

4. Kuinka usein Fingrid tarkastelee tasepalvelumaksuja?

Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan jatkuvasti, ja maksut päivitetään kattamaan toiminnan kustannukset.

5. Millä tavalla Fingrid kehittää reservimarkkinoita?

Luovuimme kesäkuussa 2022 Viroa koskeneesta automaattisen palautusreservin 35 megawatin hankintarajoituksesta. Kehitämme pohjoismaisia ja eurooppalaisia kauppapaikkoja ja aiomme helpottaa aggregointia, uudistaa sähkökapasiteettimarkkinoita tuntitason hankinnoiksi sekä selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön hintasuojaustuotteita reservikapasiteettimarkkinoille nykyisten tuntimarkkinoiden rinnalle.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *