Search
Close this search box.

Kuluttajien osallistumista sähkömarkkinoille helpotetaan

Jaa
Kantaverkkoyhtiö Fingridin tavoitteena on lisätä kuluttajien mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille. Ohjenuorana toimii eurooppalainen lainsäädäntö ja EU:n julkaisema Puhtaan energian paketti. Kuluttajien aktivoitumisen esteitä on ryhdytty purkamaan monin tavoin – Suomi on tässä edelläkävijä.

Kuluttajat markkinoille -hanke

Fingridin hankkeessa edistetään joustavuutta niin älyverkkohankkeen kuin vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon kautta.

Sähköjärjestelmän pitää olla joka hetki tasapainossa. Tasapainottamiseen käytetään joko tuotannon tai kulutuksen säätämistä. Tärkein jouston lähde on vesivoima. Joustavia resursseja tarvitaan kuitenkin lisää. Suurten sähköntuottajien ja käyttäjien lisäksi joustavuuden lähteenä ovat kotitaloudet ja yritykset.

Sähköjärjestelmän resurssit hajautuvat pieniin yksiköihin jakeluverkossa ja asiakkaan käyttöpaikoilla. Kotitalouksien sähkölämmitys, lämpöpumput, aurinkopaneelit, sähköautot ja muut sähkövarastot ovat joukko erilaisia joustavia resursseja, joiden sijainti ja omistus ovat hajautunutta ja jousto-ominaisuudet erilaisia.

Tarvitaan älykästä sähköjärjestelmää ohjaamaan hajautettuja resursseja tasapainon ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. Esimerkiksi huippukulutustilanteissa sähkölaitteita voidaan kytkeä pois päältä, ja toisaalta ylituotantoa voidaan purkaa esimerkiksi suurten kiinteistöjen laitteisiin ja jatkossa vaikkapa sähköautojen lataukseen. Jouston saamiseksi markkinoille tarvitaan kannustavia markkinahintoja, toimivia ja turvallisia ohjauslaitteita sekä joustoon kannustavia markkinasääntöjä ja liiketoimintamalleja.

Datahub

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, jota Fingrid on parhaillaan rakentamassa. Sen tarkoituksena on parantaa sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa tehostamalla sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden välistä tiedonvaihtoa ja prosesseja. Järjestelmä parantaa ja tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät tiedot sijaitsevat vain yhdessä paikassa.

Lainsäädäntö, tekniikka ja energiayhteisöt

Kuluttajien osallistumista markkinoille edesautetaan jatkossa myös lainsäädäntöä selkiyttämällä. Pienten toimijoiden etua parantaa esimerkiksi mahdollisuus toimia energiayhteisönä. Tekniikan ja palvelujen osalta kehitteillä on uusia älykkäitä ratkaisuja energiankäytön ohjaamiseen.