Fingridin palvelujen jaottelu ja asiakastoimikunnat uudistuvat

Jaa
Fingridin palveluita on selkiytetty ryhmittelemällä ne suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Palvelumme muodostuvat kahdesta pääpalvelusta; kantaverkkopalveluista ja sähkömarkkinapalveluista.

Kantaverkkopalvelujen tehtävänä on varmistaa sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita vastaava sähkönsiirto kantaverkossa. Arvolupauksen mukaan tarjoamme varmaa ja edullista sähkönsiirtoa. Palvelu koostuu kantaverkkoon liittämisestä, sähkön siirtämisestä sekä verkon suunnittelu- ja käyttöyhteistyöstä.

Sähkömarkkinapalvelujen tehtävänä on tarjota alan toimijoille yhtenäinen sähkökaupan tarjousalue Suomessa sekä hyödyt avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista. Fingridin arvolupauksen mukaan olemme markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö. Palvelu koostuu sähkö- ja reservimarkkinoiden kehittämisestä, tase- ja datahub-palveluista, alkuperätakuiden myöntämisestä ja sähkömarkkinadatan tarjoamisesta.

Jatkossa on tarkoitus kehittää palveluita kokonaisuuksina ja osallistaa asiakkaita entistä enemmän kehitystyöhön. Muutos tulee vaikuttamaan muiden muassa Fingridin asiakastoimikuntiin, joiden rakenne muutetaan vastaamaan edellä mainittuja pääpalveluita. Palveluiden kehittämisen myötä tehostamme muutakin asiakasyhteistyötä.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
Puh. 030 395 5267

Fingrid.fi
Evästeasetukset
Tietosuojaseloste

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme kustannustehokkaasti tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää.