Search
Close this search box.

Pohjoismainen käytönsuunnittelun toimisto avautuu Kööpenhaminaan

Jaa
Neljän pohjoismaisen kantaverkkoyhtiön yhteinen käytönsuunnittelutoimisto aloittelee tällä hetkellä toimintaansa Kööpenhaminassa. Yhteistyön tiivistyessä parannetaan samalla pohjoismaisen markkinan ja TSO:iden toimintaedellytyksiä.

Pohjoismainen käytönsuunnittelutoimisto (Nordic RSC) hoitaa jatkossa yhteispohjoismaista käytönsuunnittelua. Nyt starttaava toiminta pyörähtää täyteen vauhtiin vuoden 2017 aikana. Organisaatiolle on määritelty viisi tehtävää: rajasiirtokapasiteettien laskenta, käyttövarmuusanalyysi ja riskien tunnistaminen, rajasiirtokeskeytysten koordinointi, yhteisten verkkomallien ylläpito ja kehittäminen sekä alueellinen lyhyen aikavälin sähkön riittävyystarkastelu.

Käynnissä oleva energiajärjestelmän murros edellyttää EU-lainsäädännön harmonisointia. Muun muassa sähkömarkkinoiden ja käytön verkkosäännöt asettavat lukuisia uusia vaatimuksia kaikille eurooppalaisten sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän käytön osapuolille.

Jokainen kantaverkkoyhtiö lähettää Kööpenhaminaan työntekijöitä, ja alkuvaiheessa toimiston vahvuus on noin kymmenen henkilöä. Yhteistyön tavoitteena on jakaa ”koti”yhtiöiden tietoa ja kokemuksia ja siten kehittää uutta yhteispohjoismaista käytönsuunnitteluprosessia.

Pohjoismaisen yhteistyön tehostaminen edellyttää yhteisen verkkomallin kehittämistä ja toteuttamista pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Verkkomalli sisältää pohjoismaisen sähköjärjestelmän tiedot, joita tarvitaan kuukausi-, päivä- ja tuntikohtaiseen käytönsuunnitteluun. Yhteinen käytönsuunnittelutoimisto ottaa käyttöön uusia IT-työkaluja, joiden avulla laajoja tietomääriä pystytään käsittelemään tehokkaasti. Toimiston päätavoite ja arvon luominen perustuvat pohjoismaisen sähköjärjestelmän valtavan suuren tietomäärän konvertointiin arvokkaaksi käytönsuunnittelutiedoksi.

Kansallisilla kantaverkkoyhtiöillä on yhä täysi vastuu kansallisten sähkönsiirtojärjestelmien käytöstä. Yhteisen käytönsuunnittelutoimiston tuottama tieto auttaa yhtiöitä optimoimaan verkon käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia ja käyttämään tulevaisuuden vihreää pohjoismaista sähköjärjestelmää yhtä turvallisesti kuin tälläkin hetkellä.

Yhteisen käytönsuunnittelutoimiston ja erityisesti verkkomallistandardin perustamisessa on suuri työ. Näin kuitenkin taataan tiedon luotettavuus ja laatu, ja laskentaa varten voidaan kehittää IT-työkaluja, jotka pystyvät käsittelemään suuren määrän tietoa joka tunti.

Yhteinen käytönsuunnittelutoimisto on täydessä toiminnassa vuoden 2017 loppuun mennessä.

koopenhamina
Uudessa käytönsuunnittelutoimistossa Kööpenhaminassa töitään käynnistelevät Viktor Johansson, Helene Sundheim, Erik Ahlström ja taustalla Stig R.Hansen.
henri-nevalainen-ja-ilkka-luukkonen
Fingridin edustajiksi yhteiseen toimistoon lähtevät voimajärjestelmän suunnittelun asiantuntija Ilkka Luukkonen ja käytönsuunnittelun asiantuntija Henri Nevalainen.