Search
Close this search box.

Pohjoismainen yhteistyö tiivistyy

Jaa
Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden käytönsuunnittelutoimisto Nordic RSC tarjoaa kantaverkkoyhtiöille sekä alueellista analyysia käytönsuunnittelun tueksi että toteuttaa uutta siirtoihin perustuvaa kapasiteetin laskentamenetelmää.

Vuonna 2016 perustettu pohjoismainen käytönsuunnittelutoimisto Nordic RSC tarjoaa kantaverkkoyhtiöille yhteistä alueellista näkymää verkon käyttötilanteeseen. Käytännössä pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt toimittavat Nordic RSC:lle ennuste- ja verkkomallitietoa, joka analysoidaan Kööpenhaminassa Tanskassa sijaitsevassa toimistossa ja tulokset välitetään palveluna kantaverkkoyhtiöille niiden oman päätöksenteon tueksi.

Nordic RSC:n palveluihin sisältyy koordinoitu siirtokapasiteetin laskenta, käyttövarmuustarkastelu, siirtokeskeytysten koordinointi, verkkomallin yhdistäminen ja lyhyen aikavälin sähkönriittävyystarkastelu.

”Alueellista näkymää verkon käyttöön tarjoavien palvelujen merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun energiamarkkinat ovat entistä hajautuneemmat ja tiiviimmin sidoksissa toisiinsa”, Fingridin asiantuntija Tuomas Mattila kuvailee Nordic RSC:n tarjoamien palvelujen tärkeyttä.

Yhteisellä tiedolla ja sovituilla analyysimenetelmillä voidaan taata käyttövarma pohjoismainen sähköjärjestelmä energiamurroksessa, jossa sähkön tuotanto vaihtelee jatkossa yhä enemmän sääolojen kuin suunnitelmien mukaan.

Uusi siirtokapasiteetin laskentamenetelmä testausvaiheessa

Merkittävin Nordic RSC:n projekti on uuteen siirtokapasiteetin laskentamenetelmään liittyvä laskentatyökalun hankkiminen ja käyttöönotto. Se on osa pohjoismaista hanketta, jossa otetaan käyttöön siirtoihin perustuvan flow based -menetelmän mukainen kapasiteetinlaskenta ensin vuorokausimarkkinoille ja myöhemmin myös päivänsisäisille markkinoille.

Merkittävin Nordic RSC:n projekti on uuteen siirtokapasiteetin laskentamenetelmään liittyvä laskentatyökalun hankkiminen ja käyttöönotto.

Projekti on parhaillaan testausvaiheessa, jota seuraavat rinnakkaisajot. Rinnakkaisajoilla varmistetaan menetelmän toimivuus ja tarjotaan tietoa uuden menetelmän tuloksista markkinaosapuolille.

”Uusi laskentamenetelmä on aiempaa tarkempi ja ajantasaisempi. Sen avulla voidaan jakaa tehokkaammin kapasiteetit markkinoiden käyttöön säilyttäen kuitenkin hyvä käyttövarmuus”, arvioi Fingridin RSC Engineer Tuukka Huikari.

Tähtäimessä alueellinen keskus vuonna 2022

Nordic RSC:n toimistossa työskentelee kolme asiantuntijaa jokaisesta neljästä pohjoismaisesta kantaverkkoyhtiöstä sekä heidän lisäkseen omia työntekijöitä ja joukko ulkopuolisia konsultteja.

”Työskentelyn muotona ovat erilaiset workshopit, joita on nyt järjestetty pääasiassa etänä koronapandemian vuoksi. Tällainen yhteistyömuoto toimii silloin hyvin, kun asialista on tarkoin rajattu ja fokusoitu”, Tuukka Huikari sanoo.

Nordic RSC:n johtajan Jens Møller Birkebækin mukaan pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden käytönsuunnittelutoimiston rooli tulee tulevaisuudessa muuttumaan.

”EU:n ohjeistusten mukaisesti toimistosta on tulossa heinäkuussa 2022 kantaverkkoyhtiöiden omistama alueellinen keskus, jonka toimintakenttä myös laajenee nykyisestä”, Birjebæk toteaa.

Muutoksessa RSC muuttuu myös aiempaa itsenäisemmäksi toimijaksi.

Flow based aloittelijoille YouTubessa:
www.youtube.com/user/FingridOyj

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *