Search
Close this search box.

Turvallisuushavaintojen tekoon kannustettiin kampanjalla

Jaa
Turvallisuushavaintojen ilmoittaminen haluttiin tehdä kampanjan myötä mahdollisimman helpoksi. Turvallisuushavaintojen aktiivinen tekeminen kannattaa: kun asiaan kiinnittää enemmän huomiota, kehittyy oma turvallisuusajattelu samalla.
Hikiä–Orimattila -voimajohdon työmaalla työskentelevät toimittajan edustajat ja fingridläiset olivat mukana turvallisuushavaintokampanjassa. Osa havainnoista saatiin tältä työmaalta.

 

Fingrid järjesti viime vuoden lopulla yhdeksän viikon mittaisen turvallisuushavaintokampanjan. Kampanja suunnattiin kaikille työmaillamme työskenteleville toimittajan edustajille sekä Fingridin omalle henkilökunnalle. Tavoitteenamme oli saada mahdollisimman monta eri henkilöä tekemään mahdollisimman monta havaintoa. Pyrimme tekemään ilmoittamisen entistäkin helpommaksi ja vaivattomammaksi, sekä lisäämään jokaisen omaa turvallisuusajattelua.

Kampanjan pääteemana oli ”Ajattele itse, ilmoita itse”. Ensimmäistä kertaa kokeilimme myös WhatsAppin kautta tehtäviä ilmoituksia, jolloin käytännössä jokaisella oli mahdollisuus tehdä havaintoja sekä parantaa omalta osaltaan turvallisuutta työmaillamme.

Kampanjan aikana 130 eri henkilöä teki yhteensä yli 250 turvallisuuteen liittyvää havaintoa. Näistä 232 oli turvallisuushavaintoja. Läheltä piti -ilmoituksia tehtiin viisitoista ja havaintoja ulkopuoliselle aiheutetuista vahingoista tai ulkopuolisen meille aiheuttamista vahingoista kahdeksan kappaletta. Näistä kaikista positiivisia havaintoja oli 46. Kaikista havainnoista toimittajamme tekivät 62 % ja fingridläiset 38 %.

Mitä hyötyä turvallisuushavaintojen tekemisestä on?

Fingridillä jokainen turvallisuushavainto tai läheltä piti -ilmoitus luetaan. Sen jälkeen läheltä piti -ilmoitukset luokitellaan kolmen kategorian mukaisesti A-, B- ja C -vakavuusluokan mukaan. A- ja B -luokan havainnot tutkitaan tarkemmin aina joko Fingridin tai toimittajan toimesta.

Kampanja-aikana saimme kolme B-vakavuusluokkaan kuulunutta havaintoa läheltä piti -tilanteesta. Nämä kaikki tutkittiin ja niiden taustalla olivat mm. asbestiin, kaluston kuntoon ja kemikaaliin liittyvät vaarat.

Osasta havaintoja eskaloituu tehtäviä, joilla turvallisuutta parannetaan. Tehtävien toteutumista seurataan sähköisen järjestelmän, Quenticin, kautta. Kaikista, myös kampanjan aikana tehdyistä havainnoista, tehdään yhteenveto kahden kuukauden välein. Yhteenveto on kaikkien toimittajien luettavissa. Näin varmistamme, että havainnoista myös opitaan!

Määrällisesti eniten tehtiin turvallisuushavaintoja. Ne sopimusyhteyshenkilö käsittelee yhdessä toimittajan kanssa ja korjaavat toimenpiteet määritetään. Turvallisuushavaintoja tehtiin eniten liukastumiseen, kompurointiin tai matalalta putoamisiin liittyvistä vaaroista. Myös sähkötöihin, maadoituksiin sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden puutteisiin liittyvät havainnot olivat kärkisijoilla.

Havainnon tekemisen jälkeen tärkeintä on vaaran välitön poistaminen, jos se on mahdollista. Havainnot voidaan luokitella tapahtumatyypin mukaan, kuten esimerkiksi liukastuminen ja kompurointi. Luokittelu auttaa tunnistamaan tapahtumien riskityyppejä ja -alueita ja puuttumaan niihin hyvissä ajoin.

Esimerkiksi, kun työmailta tulee useita turvallisuushavaintoja liukkaudesta ja hiekotuksen puutteesta, saadaan signaali piilevästä laajemmasta vaarasta, johon osaamme paremmin kiinnittää huomiota ja tehdä vaaran poistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, kuten hiekotuksen.

Toinen tärkeä näkökulma kiteytyy kampanjan teemaan ”ajattele itse, ilmoita itse”. Tekemällä itse turvallisuushavaintoja pieniltäkin tuntuvista riskeistä kehittyy oma turvallisuusajattelu samalla.

 

Kymmenen havaintokategoriaa, joista tuli kampanjan aikana määrällisesti eniten havaintoja.

Valppaana kaiken aikaa

Empower PN:n Sami Rautiolle turvallisuushavaintojen tekeminen on yksi osa työtä. Hän toimii turvallisuusvalvojana tällä hetkellä Hikiän ja Orimattilan välisen voimajohdon työmaalla.

Raution mielestä kampanjat aktivoivat huomaamaan epäkohtia. Usein kyseessä on pitkään jatkunut tilanne, johon kukaan ei ole huomannut tarttua. Rautio on yksi syksyn kampanjan palkituista havaitsijoista.

– Huomasin betonilaattojen varastoinnin työmaalla liian korkeassa kasassa, joka oli selkeästi kallellaan. Kirjasin havainnon järjestelmään ja neuvoin kuljettajaa jättämään jatkossa pinot matalammiksi.

Turvallisuusvalvojan työnkuvaan kuuluu turvallisuuden edistäminen kaiken aikaa. Rautio pitää työmailla turvallisuusvartteja ja tarttuu epäkohtiin aktiivisesti.

– Arjessa melko usein huomaan, että tauon jälkeen unohdetaan laittaa suojalasit takaisin päähän. Toinen yleinen korjaamista vaativa asia on huonokuntoinen nostoliina.

Kampanjoiden tarkoitus on aktivoida myös niitä työntekijöitä, jotka eivät työnkuvansa puitteissa erityisesti tarkkaile turvallisuusasioita. Lisäksi halutaan vähentää kynnystä ilmoituksen tekemiseen tekstiviestillä, Whatsappilla tai QR-koodilla.

Teksti: Päivi Leinonen

 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *