Työturvallisuuden keskiössä (olemme me kaikki)

Työturvallisuuden kannalta vuosi 2020 oli Fingridin työmailla heikko. Teimme toimittajiemme kanssa paljon töitä työturvallisuuden eteen. Poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia sattui siitä huolimatta enemmän kuin normaalisti.

Kaikkiaan vuonna 2020 sattui 16 poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista viisi oli vakavia. Vakaviksi luokittelemme tapaturmat, jotka johtavat yli 30 sairauspoissaolopäivään tai aiheuttavat pysyvän haitan tai ruumiinvamman. Tallennettavia työpaikkatapaturmia sattui kaiken kaikkiaan 28 (16 poissaoloon johtanutta, 10 sairaanhoitoa vaatinutta sekä kaksi korvaavaan työhön johtanutta työpaikkatapaturmaa).

Vuoden 2020 poissaoloon johtaneista työpaikkatapaturmista suuri osa on ollut liukastumisia ja kompastumisia. Tapaturmia yhdistää myös työympäristö, sillä monet tapaturmista ovat sattuneet maastossa suoritettavissa töissä (Voimajohtohankkeet ja -kunnossapito sekä kasvuston käsittely). Kuitenkin viimeaikaiset lukuisat työpaikkatapaturmat ovat sattuneet hyvin erityyppisissä töissä ja useille eri toimittajille.

Voimajohtohankkeissa vakavia työpaikkaturmia sattui kaksi. Nämä tapaturmat johtuivat liukastumisesta työntekijän astuttua jäisen teräsrakenteen päälle ja johdinpyörän kaatumisesta sormen päälle pyörän käsin siirtämisen yhteydessä. Voimajohtojen kunnossapitohankkeessa sattui vakava työtapaturma, kun pylväspuu vyöryi työntekijän jalan päälle ojassa, hänen ollessaan laittamassa nostoketjua pylväspuun ympärille. Varavoimalaitoksella sattui vakava tapaturma huoltotyön yhteydessä, kun hydraulinen tunkki luiskahti ja osui työntekijää päähän. Lisäksi kasvustonkäsittelyssä raivaussaha osui työntekijän sormiin aiheuttaen vakavaksi luokitettavan tapaturman.

Lisäksi sattui kaksi työpaikkatapaturmaa, jotka eivät johtaneet sairauspoissaoloon, mutta ne luokitettiin vakavimpaan A-luokkaan potentiaalisten seuraustensa vuoksi. Sähköasemahankkeessa työntekijä sai viiltohaavan reiteen timanttisahasta takapotkun vuoksi ja varavoimalaitoksen perusparannushankkeessa työntekijä sai sähköiskun loistevalaisimesta.

Vakavia A-luokan läheltä piti -tilanteita vuonna 2020 sattui yhteensä kaksi. Sähköasemahankkeessa palkkinosturin kuormituskoetta tehtäessä nostimen palkin jatkos petti ja siirtovaunu kuormineen putosi maahan. Lisäksi erottavan katkaisijan mittaushuollossa latausjännite poltti mittalaitteen. Näiden lisäksi keskivakavaan B-luokkaan luokitettiin noin 30 läheltä piti -tilannetta, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Vaaraa aiheutti muun muassa nostettavan taakan tippuminen, tieltä suistuminen autolla, sähkö/työkoneiden ulottuminen jännitteisiin kaapeleihin ja ilmajohtoihin, putoavat esineet, mönkijän kaasun jumittaminen, pylvään kaatuminen pylväsjalan vaihdon yhteydessä sekä polttoaineen purku säiliöön ilman lupaa varavoimalaitoksella.

Turvallisuushavainnoissa ei aivan ylletty niille asetettuun 600 havainnon tavoitteeseen. Syksyllä oli kuitenkin huima loppukiri, kun turvallisuushavaintokampanjan aikana tehtiin kiitettävä määrä havaintoja. Vuonna 2020 turvallisuushavaintoja tehtiin noin 500.

Turvavartteja raportoidaan joka vuosi enemmän ja niiden määrä onkin yli kymmenkertaistunut noin viidessä vuodessa. Kiitos tästä kuuluu Fingridin toimittajille. Vuonna 2020 tavoitteena oli saada vähintään 600 turvavarttiraporttia. Tämä tavoite ylitettiin kirkkaasti, kun turvavartteja raportoitiin yli 700. Turvavartit ovat juurtuneet osaksi toimittajien toimintaa ja niissä käsitellään muun muassa sattuneita tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita, Fingridin ja toimittajien itse valmistelemia turvavarttimateriaaleja sekä ajankohtaisia työturvallisuusasioita.

Kehitimme työturvallisuutta laajasti vuonna 2020. Fingridin johtoryhmä hyväksyi toukokuussa 2020 käyttöön työterveyden ja -turvallisuuden toimintatapa ja tavoitteet -lupauksen. Järjestimme työturvallisuuden työpajan Fingridin johtoryhmälle. Päivitimme työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmään liittyvän työturvallisuuskäsikirjan ja laajensimme järjestelmän soveltamisalaa.

Fingrid käynnisti vuoden 2019 aikana työturvallisuuden Kristallinkirkas raja -hankkeen, jonka tavoitteena oli kirkastaa Fingridin ja toimittajien työturvallisuusvastuita. Yksi käytännön toimenpide oli sopimusehtojen uudistaminen. Uudet turvallisuutta koskevat sopimusehdot tulivat voimaan 1.1.2020. Järjestimme vuonna 2020 yhteensä kahdeksan koulutustilaisuutta uusista sopimusehdoista sekä Fingridin että toimittajien henkilökunnalle. Päivitimme myös Fingridin verkkokoulun vastaamaan uusia sopimusehtoja. Sopimusehdoista karsittiin yksityiskohtaisia vaatimuksia pois ja ne siirrettiin työturvallisuuden hyvät käytännöt -materiaaliin. Järjestimme myös hyvät käytännöt -materiaalista koulutusta toimittajille ja Fingridin henkilökunnalle. Työturvallisuuden hyvien käytäntöjen koulutukset jatkuvat vuonna 2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *