Fingridissä on vuoden ajan tehty aktiivisesti suunnitelmia 15 minuutin taseselvitysjakson toteuttamiseksi. Nykyistä lyhyempi mittausjakso arvottaa sähköenergian hintaa tarkemmin, edistää investointeja uuteen teknologiaan, lisää kustannustehokuutta ja mahdollistaa kohtuuhintaisen sähkön tarjonnan.

Uuteen malliin siirtyminen koskettaa hyvin erilaisia toimijoita, joista kukin katsoo tilannetta oman toimintansa lähtökohdista. Toteutettavasta mallista on keskusteltu lukuisissa tilaisuuksissa markkinaosapuolien kanssa.

– Siirtymämallia on ollut laatimassa toimialasta koostuva referenssiryhmä sekä varttitasetiimi. Sen lisäksi tapasimme vuoden aikana yli 40 yritystä. Esittelimme heille ehdotuksemme hankkeen toteutuksesta, ja se otettiin pääosin hyvin vastaan, kertoo Fingridin varttitasehankkeen projektipäällikkö Maria Joki-Pesola.

Yksi keskeisimmistä keskustelun aiheista on ollut energiamittauksen siirtyminen varttiin.

– Yhdenmukainen taseselvitysjakso ja energiamittaus on edellytys sille, että markkinatoimijoiden vartin markkinoilla käymä kauppa kohdentuu oikealle vartille taseselvityksessä.

Energiamittauksen pohdinnassa on otettu huomioon muun muassa sähkömarkkinatoimijoiden mahdollisuudet osallistua vartin markkinoille, jakeluverkkojen investointitarpeet, datahubin rooli ja aikataulu, sähkön vähittäismyyjien näkökulma yhtenäisestä siirtymästä sekä kuluttajien kulutusjoustoon kohdennetut investoinnit ja innovaatiot.

 

Lue lisää varttitaseesta: www.fingrid.fi/varttitase