Search
Close this search box.

Verkkokartta avuksi maastotyöhön

Jaa
Fingridin verkkokartta on valmistunut. Verkkokartta tarjoaa perustiedot Fingridin ja asiakkaiden sähköverkoista ja toimii kätevänä muistiinpanovälineenä maastotyössä.

Ensi vaiheessa Verkkokarttaa tarjotaan palvelutoimittajien käyttöön.

Verkkokartan toimintoja:

  • Oman karttanäkymän asetusten tallennus
  • Merkinnät ja kommentit kartalle, karttojen tulostus ja jako
  • Monipuoliset hakutoiminnot
  • Reititys kohteisiin ja oman sijainnin paikantaminen
  • Käyttö selaimessa, skaalautuu laitteen näyttökoon mukaan
  • Erillinen mobiilisovellus offline-käyttöä varten

Verkkokartta korvaa aiemmin käytössä olleen Fg Partnersin Verkko ja Huoltotiet -kartan sekä vanhan Karttakirjan. Maximo-sovelluksen kartta sekä Fingridin Karttapalautepalvelu säilyvät edelleen käytössä.

Fingridin palvelutoimittajille on lähetetty Verkkokartan tunnukset ja ohjeet. Sovelluksen voi saada käyttöönsä, jos henkilöllä on voimassaoleva salassapitosopimus Fingridin kanssa. Paras tapa pyytää käyttöoikeuksia organisaatiosi käyttäjille on olla yhteydessä esimerkiksi esimiehesi kautta Fingridin sopimusvastuuhenkilöön tai projektipäällikköön.

Verkkokartan käyttö laajenee tulevaisuudessa asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Verkkokartta: kartta.fingrid.fi

Palautteet: karttapalaute@fingrid.fi