Search
Close this search box.

VJV2018 voimaan ensi vuonna

Jaa
Ensi vuonna päivitetään voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). EU:n Voimalaitosten liittämisen verkkosääntö (NC RfG) viedään osaksi Fingridin vaatimuksia.

Voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten lähtökohtana on pitkään ollut pohjoismainen sääntökokoelma Nordic Grid Code. Nyt EU-komission Voimalaitosten liittämisen verkkosääntö NC RfG sisällytetään Fingridin vaatimuksiin. Yhdenmukaistaminen muun muassa helpottaa EU:n laajuista sähkökauppaa.

EU:n verkkosääntö laajentaa VJV:n koskemaan myös pieniä, yli 0,8 kilowatin voimalaitoksia, kun aiemmin se koski vain nimellisteholtaan yli 0,5 MVA -voimalaitoksia.

Teknisesti vaatimukset ovat hyvin lähellä nykyisin käytössä olevaa VJV2013-vaatimusta. Sääntelyn piiriin kuuluvan teknologian määritelmä kuitenkin laajenee, kun mukaan luetaan sekä tahtikäyttöiset että suuntaajakäyttöiset teknologiat. Myös jännite–taajuus-toiminta-alue muuttuu. Lisäksi loistehokapasiteettivaatimus tulee täydessä laajuudessaan koskemaan myös C-luokan voimalaitoksia.

Todentamisprosessi muuttuu kolmiportaiseksi. Vaatimustenmukaisuus on edelleen osoitettava testein ja simuloinnein. Uutta on se, että VJV2018-vaatimukset on täytettävä liittymispisteessä eikä enää VJV-referenssipisteessä.

Poikkeamapäätökset vaativat erillisen kustannus-hyötyanalyysin, joka on liittyjän velvoite. Päätökset tekee uusien vaatimusten mukaisesti viranomainen eli Energiavirasto. Fingrid antaa tarvittaessa lausunnon.

Tavoitteena on saattaa VJV2018 voimaan viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lue lisää European network of transmission system operators for electricity -nettisivuilta.