Search
Close this search box.

verkkosäännöt

Sähkömarkkinat

Verkkosäännön vaatimusten valmistelu on hyvässä vauhdissa

EU:n sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön (NC ER) vaatimusten toimeenpano on käynnissä Fingridin asiakasorganisaatioissa. Verkkosäännön 24 tunnin toimintakykyvaatimuksen ja alitaajuussuojausjärjestelmän toteutuksen on oltava valmis vuoden 2022 joulukuussa.

Kantaverkko

Polttokenno varmistaa sähköaseman kriittiset toiminnot

Fingrid testaa Leppäkosken Sähkön kanssa polttokennoratkaisua, joka lataa tarvittaessa sähköaseman akuston ja turvaa näin kriittiset toiminnot myös häiriötilanteissa. Polttokenno tuottaa energiaa vesimetanoliseoksesta.

Kantaverkko

Ritva Hirvoselle professorin arvonimi

Tasavallan presidentti on myöntänyt professorin arvonimen Fingridin suunnittelupäällikkö Ritva Hirvoselle 19.12.2019. Professorin arvonimi on valtiovallan arvonannon osoitus eteville tieteen- ja taiteenharjoittajille.

Euroopan unionin lippu ja parlamenttirakennus Brysselissä
Sähkömarkkinat

Verkkosääntö sähköverkon hätätilasta ja käytönpalautuksesta

Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö määrittelee yhteiset vaatimukset sähköjärjestelmän hätä-, suurhäiriö- ja palautustilojen käsittelyä varten. Verkkosääntö yhtenäistää sähköjärjestelmän käyttöä koko EU:n alueella ja myös kolmansien maiden kanssa.

Sähkömarkkinat

Verkkosäännöt yhtenäistävät Euroopan energiapolitiikkaa

Euroopan unionin laajuiset verkkosäännöt on laadittu edistämään rajat ylittävää sähkökauppaa. Verkkosäännöt jakaantuvat kolmeen perheeseen: liityntä-, käyttö- ja markkinasääntöihin. Artikkeliin on koottu valmistuneet verkkosäännöt.

Sähkömarkkinat

Kansainvälinen ura oli positiivinen yllätys

Suunnittelupäällikkö Ritva Hirvoselle työ on ollut elämäntapa ja harrastus. Hän jäi kesällä eläkkeelle, mutta jatkaa Fingridissä tuntityöläisenä.

Kantaverkko

Mitä asiakkaat odottavat Fingridiltä?

Fingrid kerää asiakaspalautetta monen kanavan kautta. Hyvä mittari ja trendiosoitin on vuosittain tehtävä asiakaspalautekysely, johon vastaa noin 200 asiakasta. Jatkuvaa, asiakastieto­järjestelmään kirjattavaa palautetta puolestaan kertyy arkipäivän asiakaskohtaamisista, kertoo Fingridin asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Kantaverkko

Yleiset liittymisehdot uudistuvat

Fingridin yleiset liittymisehdot uudistetaan tänä vuonna. Nykyisiä liittymisehtoja on tarve päivittää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Kantaverkko

VJV2018 voimaan ensi vuonna

Ensi vuonna päivitetään voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). EU:n Voimalaitosten liittämisen verkkosääntö (NC RfG) viedään osaksi Fingridin vaatimuksia.

Tässä kaikki artikkelit.