Search
Close this search box.

Yleiset liittymisehdot uudistuvat

Jaa
Fingridin yleiset liittymisehdot uudistetaan tänä vuonna. Nykyisiä liittymisehtoja on tarve päivittää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Merkittävin syy yleisten liittymisehtojen päivittämiselle ovat olleet liittymistä koskevat verkkosäännöt (RfG, DCC ja HVDC), jotka astuivat voimaan viime vuonna. Uudet liittymisehdot tulevat kokoamaan yhteen voimalaitosten, kulutuksen ja HVDC:n liittämistä koskevat vaatimukset. Uudet liittymisehdot huomioivat myös entistä paremmin yhteiskunnan tiukentuneet sähkön toimitusvarmuutta koskevat vaatimukset ja sähköjärjestelmässä parhaillaan tapahtuvan tuotantorakenteen muutoksen.

Yleisten liittymisehtojen teknisiä reunaehtoja on täsmennetty esimerkiksi kytkinlaitos-, voimajohto- ja voimalaitosliityntöjen enimmäistehon määräytymisen osalta. Lisäksi voimajohtoliitynnät tulee jatkossa varustaa etäohjattavalla kytkinlaitteella, jolla liityntä voidaan irrottaa kantaverkosta jännitteisenä. Näin saadaan parannettua sähkön toimitusvarmuutta ja vähennettyä keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa. Työturvallisuuden vuoksi maadoituskytkimet vaaditaan molemmin puolin liityntäerotinta.

Fingridin yleiset liittymisehdot päivitettiin viimeksi vuonna 2013. Tavoitteena on, että YLE2017 julkaistaan kesän 2017 alkuun mennessä. Fingrid järjesti asiakkailleen helmikuussa keskustelutilaisuuden, jossa he saivat tuoda esille näkemyksiään ja odotuksiaan uusia liittymisehtoja koskien. Uusia liittymisehtoja on tarkoitus käsitellä myös Fingridin verkko- ja käyttötoimikunnissa.