Search
Close this search box.

Yritysvastuu ulottuu myös verojalanjälkeen

Jaa
Fingridille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huolehdimme ihmisistä ja toimintamme vaikutuksista joka päivä. Vastuullisuuden ydin on siinä, että turvaamme suomalaisille varman sähkönsaannin. Vastuu ulottuu myös verojalanjälkeen.

Sähkön hinta muodostuu myynnistä, siirroista ja veroista

Kotitalouskuluttajan maksama sähkön hinta muodostuu tasaisesti kolmesta lähes samankokoisesta osasta: myynnistä, siirrosta ja veroista, osoittaa Energiaviraston selvitys. Fingridin toteuttama sähkön siirto kantaverkossa vie vain viisi prosenttia kuluttajan kokonaiskustannuksesta.

Vuoden 2017 tilasto kertoo, että suomalaisen kuluttajan keskimäärin maksama sähkön kilowattitunnin hinta on 16,42

senttiä. Tästä laskettuna kantaverkkosiirron osuus on noin 0,8 senttiä per kilowattitunti. Suurimman osuuden, noin 29 prosenttia eli vajaat viisi senttiä kilowattitunnin hinnasta laskuttaa jakeluverkkoyhtiö, joka siirtää sähkön kuluttajalle. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen sähkön hinnat ovat selvästi keskiarvoa edullisemmat.

Selvityksen mukaan kotitalouskäyttäjän keskimääräinen sähkönkulutus on vuodessa noin 
5 000 kilowattituntia, mutta sähköllä lämmittävä kotitalous joutuu varautumaan noin 18 000 kilowattitunnin vuosikulutukseen.

Energiaviraston selvitys kertoo myös, että jakelutariffien kehityshistoriassa vuosina 2000–2017 trendinä on ollut kiinteiden maksujen kasvu. Voimakkaimmin kiinteät maksut ovat kasvaneet vähän sähköä käyttävillä asiakasryhmillä. Vuonna 2017 kuluttaja maksoi sähköstään noin 20 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2017 voimaan tulleen lainsäädännön myötä hinnankorotuksille on määritelty katto. Verkonhaltija saa korottaa verkkopalvelumaksuja enintään 15 prosenttia korotusta edeltäneeseen 12 kuukauden hintatasoon verrattuna.

Vastuullinen yhteisöveronmaksaja

Fingrid maksoi veroja noin 33,2 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö maksaa verot ja osingot

Suomeen. Suomen yhteisöveronmaksajien euromääräisellä listalla Fingrid on melko korkealla, sijalla 17.

Fingrid maksaa tuloverot vallitsevan verokannan mukaan ilman erityisiä järjestelyitä. Sen efektiivinen veroaste vastaa Suomen yhtiöveroprosenttia 20 %.

Fingridin strategian mukaan yhtiön taloudenhoidon lähtökohtana on, että se vastaa pitkäjänteisesti yhteiskunnan odotuksiin, on kustannustehokas ja tuottaa arvoa omistajille.  Tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja vastuullisuuteen kuuluu myös vahva kehittyminen –  Fingrid haluaa olla mm. kantaverkkotoiminnan esikuva kansainvälistyvillä sähkömarkkinoilla.

Onnistumisesta kertovat mm. palkintosijat kansainvälisissä vertailuissa. Hintatasoltaan Fingrid on jo pitkään pysynyt edullisimpien eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden joukossa.