Hakutulokset haulle: kulutusjousto

Näkökulma

Kulutusjousto tuo hyötyjä asiakkaille

Asiakkaille on oltava tarjolla helppokäyttöisiä ja kustannuksiltaan kannattavia palveluja, jotta he voivat ottaa entistä aktiivisemman roolin energiankulutuksen hallinnassa, kirjoittaa Fingridin johtava asiantuntija Risto Lindroos.

Sähkömarkkinat

Sektori-integraatio auttaa tehotasapainon hallinnassa

Sektori-integraatio tarkoittaa eri energiasektorien yhdistämistä niin, että ne voivat tasapainottaa toistensa kulutus- ja tuotantopiikkejä. Sähkö, lämpö, kaasu ja liikenne yhdistetään siinä toisiaan tukeviksi sektoreiksi. Mutta mitä tämä edellyttää sähköjärjestelmältä ja kantaverkolta?

Sähkömarkkinat

Yhteinen visio tuo markkinat ja käytön tiiviisti yhteen

Sähkön kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaation ENTSO-E:n visio 2030 avaa keskustelua sähköjärjestelmän murroksesta ja sen uhkista sekä mahdollisuuksista sähköjärjestelmälle. Visio liittää yhteen markkinoiden ja käyttötoiminnan yhtäaikaisen kehittämisen ja kysyy, miten kannattaa toimia, kun markkinat valjastetaan energiamurrokseen.  

Näkökulma

Energiamurros on täällä – onko Fingrid valmis?

Hallitusohjelmaan on kirjattu selkeät tavoitteet tuulivoiman markkinaehtoisesta lisäyksestä, mikä luo mahdollisuuksia sähköomavaraisuuden parantamiseen, kirjoittaa Fingridin siirtokapasiteetin varmistamisesta vastaava johtaja Timo Kiiveri.

Kantaverkko

Kasvihuoneet tasaavat sähköjärjestelmän häiriöitä

Salaatin viljelyyn erikoistunut Oksasen Puutarha Turun pohjoispuolella on parin vuoden ajan ollut liittyneenä pohjoismaiseen taajuusohjattuun häiriöreserviin ja kysyntäjoustoon. Häiriöreserviin osallistuminen vie sovitusti valot kasvihuoneesta muutaman kerran vuodessa, ja tuo tullessaan tuloja tilille.

Tässä kaikki tulokset.