Search
Close this search box.

Tutkimus ja kehitys

Kantaverkko

Tähtäimessä tulevaisuuden sähköjärjestelmä

Uusiutuvien energiamuotojen liittäminen verkkoon tuo mukanaan haasteita, joihin Fingrid varautuu T&K-hankkeilla. Uusilla ratkaisuilla varmistetaan hyvä sähkön toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus globaalissa energiamurroksessa.

Kantaverkko

Tutkimus- ja kehitystyö tähyää tulevaisuuteen

Fingrid haluaa olla tulevaisuuteen hyvin varautunut kantaverkkoyhtiö. Sen tutkimus- ja kehityshankkeet liikkuvat datan seulonnasta joustomarkkinapilottiin ja pullonkaulojen hallintaan.

Näkökulma

Energiamurros innostaa innovointiin

Tutkimus, uuden kehittäminen ja innovointi ovat energia-alalla ajankohtaisempia kuin koskaan. Energiamurros ja puhtaan sähköjärjestelmän rakentaminen edellyttävät uutta ajattelua ja kannustavat kehittämään uusia ratkaisuja. Näin on myös meillä Fingridissä, kirjoittaa teknologiapäällikkö Jussi Matilainen.

Kumppanit

Tulevaisuus rakentuu työpajoissa ja kilpailuissa

Joskus parhaat näkemykset tulevat kokonaan toiselta toimialalta. Osaamisen törmäyttämiseen ja innovaatioiden luomiseen on olemassa erilaisia konsepteja, joita Fingridissä on viime aikoina kokeiltu ahkerasti. Esimerkiksi erilaiset innovaatiotapahtumat ja -kilpailut luovat innostavan ilmapiirin, joka johtaa parhaassa tapauksessa hedelmälliseen ja uutta luovaan yhteistyöhön.