Search
Close this search box.

Energiamurros innostaa innovointiin

Jaa
Tutkimus, uuden kehittäminen ja innovointi ovat energia-alalla ajankohtaisempia kuin koskaan. Energiamurros ja puhtaan sähköjärjestelmän rakentaminen edellyttävät uutta ajattelua ja kannustavat kehittämään uusia ratkaisuja. Näin on myös meillä Fingridissä, kirjoittaa teknologiapäällikkö Jussi Matilainen.

Fingridillä on velvollisuus ja erinomainen mahdollisuus vaikuttaa puhtaan sähköjärjestelmän muotoutumiseen.

Tutkimme, kehitämme ja innovoimme uutta liiketoiminnan kehittämiseksi ja energiamurroksen mahdollistamiseksi. Tarpeet ovat ennen kaikkea strategisia ja ulottuvat pidemmälle aikavälille, mutta on myös operatiivisia, lyhyemmän aikavälin hankkeita. T&K-toiminta tuottaa teknisiä ratkaisuja, edistää siirtymistä puhtaaseen energiajärjestelmään, luo uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja vaikka kehitämmekin uutta, on asioita, joista ei voi tinkiä tippaakaan. Voimajärjestelmän käyttövarmuus ei saa uuden kehittämisen varjolla vaarantua eikä kustannustehokkuus kärsiä.  Päinvastoin – T&K-toimintamme tähtääkin usein juuri kustannustehokkuuden parantamiseen ja käyttövarmuuden ylläpitämiseen myös tulevaisuuden haastavassa toimintaympäristössä.

On hienoa huomata, kuinka monet jo käyttöönotetut kehitystyömme mahdollistavat uusiutuvan, puhtaan tuotannon sisällyttämisen osaksi energiantuotantoa.

Mitä tavoittelemme tänä vuonna?

Viime vuonna Fingridissä oli meneillään yli 50 T&K-hanketta. Valtaosa tutkimus- ja kehityshankkeista jakautui neljään pääryhmään: voimajärjestelmän kehittäminen joustavammaksi markkinaehtoisesti, sähkön saannin turvaaminen kaikissa tilanteissa, datan tuominen sitä hyödyntävien saataville ja kunnonhallinnan kustannustehokkuuden parantaminen. Lähes 70 prosenttia T&K-hankkeista toteutettiin ulkopuolisin voimin.

Nyt ja lähivuosina Fingridin T&K-toiminnassa painottuvat edistynyt sähköjärjestelmän hallinta sekä joustoratkaisut. Lisäksi sähköverkkoa digitalisoidaan käytön ja kunnonhallinnan tehostamiseksi.

T&K-toiminnan rahoituksessa hyödynnämme muun muassa Euroopan komission (Horizon 2020) ja kansallisten rahoittajien rahoitusinstrumentteja. Lisäksi voimme hyödyntää Energiaviraston verkkoyhtiöille suunnattua innovaatiokannustinta.

Ideoita niin henkilöstöltä kuin kumppaneilta

Uusien ideoiden ja innovaatioiden synty edellyttävät tiiviistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Oman henkilöstön ideoiden lisäksi saamme erinomaisia kehitysehdotuksia asiakkailta, palvelutoimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.

Teemme T&K-hankkeissa yhteistyötä alan palvelutuottajien ja start-up -yritysten kanssa. Näin tarjoamme yrityksille mahdollisuuden uuteen liiketoimintaan sekä ideoiden pilotointiin aidossa ympäristössä, oikealla datalla. Samalla Fingrid saa palvelua mahdollisimman markkinaehtoisesti.

Yliopistoilla, tutkimuslaitoksilla ja muilla oppilaitoksilla on tärkeä rooli alan tutkimuksen osaajana ja osaamisen kehittäjänä. Yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa ja Euroopan tasolla ENTSO-E:n kanssa suunnittelemme ja toteutamme kansainvälisiä T&K-hankkeita.

Fingrid tutkii, kehittää ja innovoi. Varmasti.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *