Search
Close this search box.

Digirauta tuli taloon

Jaa
Kunnossapito on jatkuvasti ennakoivampaa ja digitaalisempaa. Fingridille on aina ollut kriittisen tärkeää hoitaa mahdolliset huoltotoimenpiteet siten, että niistä aiheutuvat haitat minimoidaan. Digitaalisuus auttaa pitämään kustannukset kurissa ja keskeytysajat pieninä – ja parhaassa tapauksessa eliminoimaan ne kokonaan.

Ylläpitopäällikkö Jari Helander toteaa, että esimerkiksi erilaisten anturien hinnat ovat viime aikoina laskeneet niin paljon, että nyt on mielekästä hakea monipuolista tietoa laitteiden toiminnasta.
– Jo lähes mitä tahansa suuretta pystytään mittaroimaan, on kysymys sitten käytetystä virrasta, ajasta tai trendinomaisesta käyttäytymisestä. Esimerkiksi järjestelmän hitaus ja jäykkyys näkyvät heti. Tietyn raja-arvon ylittyessä systeemi antaa hälytyksen.
– Siihen tähdätään, että huollon takia ei keskeytyksiä tule ollenkaan, Helander vahvistaa.

Dynaamisempaa dataa

Oma roolinsa on uudentyyppisillä sähköasemilla eli GIS-laitoksilla (Gas Insulated Substation). GIS on edellisiä sukupolvia pienempi ja kompaktimpi laitos, joka sujuvoittaa toimintaa entisestään.
– Meille tulee nyt kokonaan uusia digiasemia ja vastaavasti vanhoja päivitetään koko ajan, Helander toteaa ja lisää, että digiloikka on melkoinen, kun vanha työnkuva mallia ’vaihda tiivisteet, lisää öljyä’ hiipuu pikkuhiljaa takavasemmalle ja tilalle tulee enenevässä määrin datamanagerin työsarkaa.
– Tämä on meille iso muutos, joka vaikuttaa ihmisten osaamisvaatimuksiin ja palvelutoimittajapuolelle myös. Se on se tulevaisuus, jota kohti mennään.

Innovaatiot itämään

Tulevaisuutta Fingridissä mietittiin myös viime vuonna, kun avoimessa ideakilpailussa haettiin uusia kehitysideoita kantaverkon kunnossapitotöiden ja viankorjauksen parantamiseen ja kehittämiseen. Kilpailuun saapui yhteensä 36 ideaehdotusta, joista ensimmäisessä vaiheessa valittiin 10 parasta tarkempaa tutustumista ja jatkokehitystä varten. Asiantuntijaraati valitsi lopulta neljä finalistia.
Kärkinelikkoon kuuluivat Empowerin kunnossapitoon tarkoitetut älylasit (Noiseless).

Acousticsin akustinen kamera, Scoopshotin joukkoistamiseen perustuva kuvauskonsepti ja Vaisalan vikoja vainuava uusi mittaustekniikka. Helanderin mukaan erityisesti akustinen kamera löysi ”kaikupohjaa” käytännössä. Akustinen kamera havaitsee ja paikantaa poikkeavia ääniä. Idea perustuu uudenlaiseen äänikamerateknologiaan, joka mahdollistaa mm. laitevikojen paikantamisen.

– Me olemme hankkineet 12 Noiseless Acoustics -kameraa ja syksyn aikana ne otetaan käyttöön. Akustisen kameran mikrofonit ovat hyvin tehokkaita ja ne poimivat ääniä hyvin eri taajuuksilta. Tästä on heti hyötyä: kun laite tai sen osa on hajoamassa, se hyvin tyypillisesti alkaa pitää poikkeavaa ääntä. Akustista kameraa on jo testattu kentällä, ja vikoja on saatu paikallistettua erittäin mallikkaasti, hän kertoo.

Kun laite tai sen osa on hajoamassa, se hyvin tyypillisesti alkaa pitää poikkeavaa ääntä. Akustinen kamera tunnistaa äänet ja paikantaa laiteviat.

 

Kilpailutus käynnissä

Kunnossapidon uusiin tuuliin kuuluu myös peruskunnossapitosopimusten solmiminen uudeksi kolmevuotiskaudeksi. Vanhat sopimukset ovat nyt umpeutumassa ja Fingrid kilpailuttaa alihankkijoita työalueittain uudeksi kolmeksi vuodeksi. Jaossa on noin 20 miljoonan euron potti.

Valintakriteereistä laadun osuudeksi on raamitettu 25 prosenttia ja hinnan 75 prosenttia.
– Halvinta tarjousta emme automaattisesti hae, vaan parasta kokonaisuutta, toteaa Helander. Tarjouksen jättäjän on oltava kirjattuna myös Fingridin toimittajarekisteriin.
Erikoiskunnossapito kilpailutetaan erikseen. •