Search
Close this search box.

EDIELfi-portaali edistää sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa

Jaa
EDIELfi on vähittäismarkkinoilla toimivien sähkömarkkinaosapuolten yhteinen tiedonvaihtoportaali. Se kokoaa samaan osoitteeseen osapuolten ajantasaiset yhteystiedot, uutiset sekä paljon tietoa ja ohjeita standardien mukaisen tiedonvaihdon tueksi. JULKAISTU 12.6.2018
Jyväskylän Energia -yhtiöiden taseasiantuntija Sari Wessman (vas.) ja Fingridin suunnittelija Kerttu Korpelainen (oik.) pitävät EDIEL­fi:tä hyvänä ke­hi­ty­sas­ke­leena siirryttäessä kohti sähkömark­ki­noi­den tie­don­vaih­don lähi­vuo­si­na mul­lis­ta­vaa da­ta­hu­bia.

EDIELfi-palveluportaali on yli 3 000 kuukausikäyttäjällään yksi Fingridin käytetyimmistä asiakasportaaleista. Sen aktiivisimpia käyttäjiä ovat sähkönmyyjät ja jakeluverkonhaltijat, mutta portaali tarjoaa hyödyllisiä palveluita myös esimerkiksi järjestelmätoimittajille ja operaattoreille.

Vuonna 2016 ediel.fi-osoitteeseen avatun palveluportaalin taustalla on vuonna 2013 uusittu sähkömarkkinalaki, joka siirsi Fingridille vastuun kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa.

– EDIELfi-portaaliin kerätyn palvelukokonaisuuden tavoite on edistää tiedonvaihdon oikeellisuutta ja kehittää tehokkaita menettelytapoja, EDIELfi:stä vastaava Fingridin suunnittelija Kerttu Korpelainen kertoo.

Yhteystietoja ja käyttöpaikkatunnuksia

– Portaalin julkisesta osasta löytyy esimerkiksi alan toimijoiden yhteystietotaulukko, jota toimijat itse päivittävät. Kaikille avoin ja kätevä viestintäkanava on myös uutisvirta. Sen kautta toimijat voivat ilmoittaa muille tiedonvaihtokatkoksista tai muista ajankohtaisista asioista.

Suurin osa EDIELfi:n palveluista on kaikille avoimia, mutta solmimalla palvelusopimuksen Fingridin kanssa yhtiöt saavat käyttöönsä laajennetun palvelutarjonnan. Sähkömarkkinaosapuolet saavat EDIELfi:n palvelut käyttöön osana markkinoilletuloprosessia. Sähkönmyynti- ja verkkoyhtiöiden palveluihin kuuluu portaalin käyttöpaikkarekisteripalvelu, josta löytyy kaikkien Suomen noin 3,5 miljoonan sähkönkäyttöpaikan käyttöpaikkatunnukset.

– Rekisterin kautta esimerkiksi sähkönmyyjät saavat keskitetysti tarvitsemansa käyttöpaikkatunnuksen käynnistäessään myyjänvaihto- tai muuttoprosessin, eikä heidän tarvitse kysyä tunnusta erikseen ko. alueen verkkoyhtiöstä, Korpelainen kertoo.

EDIEL päivittäin Jyväskylän Energian käytössä

Jyväskylän Energia -yhtiöiden taseasiantuntijana työskentelevä Sari Wessman käyttää EDIELfi:tä lähes päivittäin. Wessmanin työhön kuuluu muun muassa verkkoyhtiön taselaskenta ja MSCONS-sanomien käsittely.

– EDIELfi:n yhteystietohakemisto on ahkerassa käytössä. Palvelu on helpottanut päivittäistä työtä huomattavasti, sillä sieltä löytää nopeasti yhteystiedot, joita piti ennen kysellä suoraan toimijoilta tai etsiä Energiateollisuuden sivuilta. Katson hakemistosta viikoittain yhtiöiden yhteystietoja, Wessman kertoo.

Myös EDIELfi:n uutisvirta on Wessmanilla päivittäisessä seurannassa.

– Jos esimerkiksi joltain sähkönmyyjältä ei tule kuittauksia sanomiin, tarkistan uutisvirrasta, ovatko he ilmoittaneet sinne järjestelmäongelmasta. Vastaavasti jos meillä on järjestelmäongelma tai sanomien kulkuun vaikuttavia muutoksia, pystymme uutisvirran kautta tiedottamaan siitä kaikille toimijoille yhdellä kertaa. Aiempi työläs sähköpostijakelu ja yksittäiset kyselyt ovat jääneet tämän myötä pois, Wessman kertoo.

Verkkoyhtiön EDIELfi-pääkäyttäjänä Wessman myös raportoi Fingridille palvelun kautta yhtiön sanomamääriä kolme kertaa vuodessa. Lähetettyjen sanomien ja niistä saatujen kuittaussanomien määrien seuraaminen on Fingridille yksi tapa seurata vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon oikeellisuutta.

Hyvää harjoittelua datahubia varten

EDIELfi toimii myös datahub-projektin materiaalipankkina. Sieltä löytyvät muun muassa projektin dokumentaatio, ohjeet, koulutusmateriaali, uutiskirjeet sekä työryhmien kokousmuistiot. Myös tämä EDIELfi:n osio on tullut tutuksi Sari Wessmanille.

– Olen mukana Fingridin datahub-tietokonversiotyöryhmässä. Lisäksi vedän Jyväskylän Energialla tietokonversioon liittyvää tiedoneheytysprojektia. Siivoilen verkkoyhtiömme tietoa annettujen standardien mukaiseksi ja syötän niitä tietokonversiopalvelu Tittaan, jota olemme mukana pilotoimassa. Siinä työssä joudun tarkistelemaan EDIELfi:stä ohjeita tietojen määritykseen.

Sari Wessman kokee EDIELfi:n hyväksi kehitysaskeleeksi kohti sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon lähivuosina mullistavaa datahubia.

– Mitä enemmän palvelua käyttää, sitä paremmalta ja selkeämmältä se tuntuu. Tällainen keskitetty, yhtenäinen tiedonvaihtomalli on iso parannus entiseen ja hyvää harjoittelua tulevaa datahubia silmällä pitäen, Wessman pohtii.

OSOITE: https://www.ediel.fi