Search
Close this search box.

datahub

Sähkömarkkinat

Datahubin uuden asiakaspalvelun kasvot

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä eli datahub otetaan käyttöön 21.2.2022. Käyttöönoton myötä aloittaa myös Fingrid Datahub Oy:n operatiivinen asiakaspalvelu.

Sähkömarkkinat

Datahub kerää tiedot yhteen paikkaan

Fingridin Datahub tallentaa asiakas-, mittaus- ja käyttöpaikkatiedot yhteen paikkaan. Datahub on tehokas, nopea ja helppo sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, jonka kokoama tieto on ajantasaista, tietoturvallista ja helposti jäljitettävää. Datahub on osa Fingridin älykästä, puhdasta ja turvallista energiajärjestelmää.

Sähkömarkkinat

Datahubin käyttöönotto etenee hyvää vauhtia

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli Fingridin datahubin käyttöönotto etenee. Kesäkuussa käynnistyi koko sähkömarkkinan kattava datahubin tuotannollinen koekäyttöharjoitus, jossa testattiin ja varmistettiin järjestelmän toimivuutta. Harjoituksen havainnot ja käyttäjäkokemukset auttavat parantamaan järjestelmää entisestään.

Sähkömarkkinat

Datahub on valmis testikäyttöön

Datahubin kehitys on jo niin pitkällä, että tänä syksynä palvelu on avattu koko toimialalle testikäyttöön. Testausvaiheessa tarkistetaan tietojen laatua ja 
markkinaosapuolet testaavat erilaisia toimintoja vaiheittain.

Sähkömarkkinat

EDIELfi-portaali edistää sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa

EDIELfi on vähittäismarkkinoilla toimivien sähkömarkkinaosapuolten yhteinen tiedonvaihtoportaali. Se kokoaa samaan osoitteeseen osapuolten ajantasaiset yhteystiedot, uutiset sekä paljon tietoa ja ohjeita standardien mukaisen tiedonvaihdon tueksi. JULKAISTU 12.6.2018