Search
Close this search box.

Fingrid kierrättää materiaalit laadukkaasti

Jaa
Kantaverkon ylläpito vaatii paljon rakennustyötä ja vanhan purkamista. Työmaiden materiaalit pystytään suurelta osin käyttämään uudelleen, mutta kierrättämisen tehokkuutta halutaan yhä parantaa.

Suurimmat Fingridin työmailla syntyvät materiaalilajit ovat betoni ja teräs. Niiden kohdalla ei välttämättä tarvitse puhua jätteestä, sillä lähes kaikki materiaali pystytään hyödyntämään uudelleen, kertoo Fingridin ympäristöasiantuntija Maija Nurmi.

Vuonna 2017 työmailta kerättiin 9 314 tonnia erilaisia materiaaleja, joista 6 919 tonnia päätyi kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Muulla tavoin, esimerkiksi maarakentamisessa, hyödynnettiin 1 943 tonnia. Betoni päätyy tyypillisesti hyötykäyttöön väylien, kenttien tai teollisuusrakennusten pohjarakenteisiin.

– Varsinkin metallia on helppo kierrättää, koska sillä on aina kysyntää. Metalli saadaan lähes sataprosenttisesti uusiokäyttöön. Palvelutoimittajan kautta metalli päätyy jatkokäsittelyyn ja edelleen eri kohteisiin markkinatilanteen mukaan.

Kierrättämisen kannalta ongelmallista on rakennustyössä syntyvä sekajäte, eli niin sanottu rakennusjäte. Rakennusjäte koostuu sekalaisista kierrätykseen kelpaamattomista materiaaleista purkutyömailta. Rakennusjätettä syntyy erityisesti sähköasemien rakennus- ja purkutöissä.

Tehokasta lajittelua työmailla

Kaikessa kierrätystoiminnassa logistiikan merkitys on suuri. Olennaista on optimoida kuljetusmatkat ja kuljettaa täysiä kuormia, jotta kuljettaminen on kustannustehokasta ja aiheuttaa mahdollisimman vähän ilmapäästöjä.

Myös oikea lajittelu jo työmaalla on erittäin tärkeää.

– Rakennusurakoitsijamme ovat ymmärtäneet hyvin näiden asioiden tärkeyden, ja työmailta lähtevät kuormat ovat pääsääntöisesti erittäin hyvin lajiteltuja ja kuormattuja, kiittelee Nurmi.

Fingridin työmaiden materiaalinkierrätyksestä huolehtii valtakunnallisesti sama palveluntoimittaja. Toimittajan valinnassa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaisesti edistyneeseen toimintatapaan.

– Edellytämme palveluntoimittajalta sähköisiä palveluja tilausten ja raportoinnin suhteen. Näin materiaalimäärät ja lajittelun onnistuminen pystytään tilastoimaan luotettavasti. Paljon huomiota kiinnitetään myös tilaustarpeiden ennakointiin. Mitä paremmin tilauksia osataan ennakoida, sitä tehokkaammin kuljetukset saadaan toteutettua.

 

 

  • Kaikki betoni toimitettiin hyötykäyttöön työmaan läheisyydessä sijaitsevaan Kiimassuon jätekeskukseen, jossa se hyödynnettiin kyseisen jätekeskuksen omaan infrarakentamiseen.
  • Metallit (teräkset ja feralit) menivät kokonaisuudessaan käsittelylaitokselle Karjaalle, jossa metallit käsiteltiin mahdollisimman tehokkaasti uusioraaka-aineeksi teollisuudelle. Metallit kierrätetään sataprosenttisesti ja noin 90 % metalleista lähtee vientiin.