Search
Close this search box.

Huoltoteiden käytöstä korvaus tienhaltijoille

Jaa
Eira Suhonen hoitaa yksityisteiden käyttömaksuja koskevat sopimukset tiekuntien ja maanomistajien kanssa vuosien kokemuksella ja positiivisella asenteella. Fingridiltä lähtee tienhaltijoille sopimuskausittain tuhansia sopimuskirjeitä.

Huoltotiet Fingridin voimajohtoalueille ovat harvoin käytössä. Vuositarkistuksissa tai vikatilanteissa niitä kuitenkin tarvitaan, ja tieto parhaasta voimajohtopylväälle johtavasta huoltoreitistä on tärkeä.

Fingrid maksaa korvauksia yksityisten teiden käytöstä voimajohtojen kunnossapitotyössä. Valtioneuvoston lunastuslupapäätös antaa Fingridille oikeuden käyttää voimajohtoalueelle johtavia yksityisteitä normaaliin huoltoajoon. Käyttömaksusopimus kattaa tästä käyttökorvauksen. Jos ajoa näyttäisi tulevan runsaammin, asiasta ja käyttökorvauksen muutoksesta sovitaan tienhaltijan kanssa erikseen.

Tyypillisesti yksityisten tienhaltijoiden teiden kautta voimajohtoalueille kuljetaan kuntotarkastuksen takia joka toinen vuosi. Lisäksi pylväille tehdään satunnaisia tarkastus- ja korjauskäyntejä. Suurempien perusparannustöiden väli on yli 20 vuotta. Autokalustona käytetään henkilö- ja maastoautoja, ja korjauskäynneillä joskus myös kuorma-autoja.

Voimajohtoalueilla käydään tietyin aikavälein myös raivaamassa kasvillisuutta johtoalueen käyttöturvallisuuden varmistamiseksi. Johtoaukeat raivataan 5–8 vuoden välein ja reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10–25 vuoden välein.

Fingrid korvaa teiden huoltokäytön vaatimat kunnostustyöt – tienhaltijoille ei koidu velvollisuuksia huoltokäytöstä. Voimajohtojen määräaikaiset huoltotyöt Fingrid tekee yleensä lumettomana aikana, joten esimerkiksi teiden aurausta tarvitaan vain harvoin.

Suomen Tieyhdistys ry myönsi vuonna 2016 Eira Suhoselle hopeisen ansiomerkin tie-, katu- ja liikenneolojen hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä. Perus­teena oli myös Suhosen positiivinen ja iloinen asenne, jolla hän saa asiat sujumaan tiekuntien edustajien kanssa.

Korvaus maksetaan 10 vuodeksi kerrallaan

Tienhaltijoille korvataan käyttömaksusuositusten mukainen kertakorvaus kymmenvuotiselle sopimuskaudelle. Korvausmääriä on tarkistettu ylöspäin 1.1.2017 alkaneelle uudelle kaudelle.

Huoltotiesopimuksiin liittyviä asioita hoitaa Fingridissä assistentti Eira Suhonen rautaisella kokemuksella. Vastuualue on laaja, Suhonen käy läpi Fingridin voimajohtolinjoille kulkevat huoltotiet koko Suomen alueella. Aikaa meneekin useita vuosia, koska huoltotiekäyttökorvausten piirin kuuluu jopa 17  000 kilometriä yksityisteitä. Korvaukset tienhaltijoille maksetaan takautuvasti sopimuskauden alusta alkaen.

– Aloitin Utsjoelta ja etenen etelään päin tie kerrallaan, Eira Suhonen kertoo.

– Olen laskenut, että tähän menee neljä vuotta.

Eira Suhosen tehtäväkenttään kuuluu uusien teiden ja metsäteiden piirtäminen, maanomistajien ja tiekuntien yhteystietojen tarkistaminen sekä huoltoteiden käyttösopimuksiin liittyvät asiat. Sopimusehdotuksia yksityisteiden käyttömaksuista lähetetään tiekunnille ja maanomistajille noin 7 500 kappaletta.

– Lähetän sopimusehdotukset kirjeitse tienhaltijoille. Yhteystietojen etsiminen voi olla välillä salapoliisityötä, ja kerään tietoja muun muassa Maanmittauslaitokselta. Sopimuksia päivitetään, kun maat siirtyvät uusille suku-polville ja tiekuntien puheenjohtajat vaihtuvat. Tilinumerot on tärkeä pitää ajan tasalla.

Vaivaa nähdään, jotta korvausasiat saadaan järjestykseen ja maksut oikeille tienhaltijoille. Fingrid haluaa hoitaa velvollisuutensa korvata tienhaltijoille sovitun summan huoltoteiden käytöstä.

Etsitään sopuratkaisu kaikille osapuolille

Yleensä sopimusasiat tien haltijoiden kanssa hoituvat sujuvasti, mutta joskus selvitettävää riittää.

– Pyrimme aina kaikkia tyydyttävään sovintoratkaisuun neuvottelemalla ja sopimalla, Eira Suhonen kertoo.

– Jos jokin reitti ei syystä tai toisesta sovellu huolto-käyttöön, maanomistajien avulla etsimme uuden kulun voimajohtoalueelle, Suhonen kertoo.

Joskus tienhaltijoilla ei ole tietoa siitä, kenen hallinnassa läheiset sähkölinjat ovat. Fingrid kuitenkin maksaa käyttökorvausta vain Fingridin hallinnoiman kantaverkon voimajohtolinjojen huoltoteistä.

Eira Suhonen on työskennellyt Fingridin ja sen edeltäjien, muun muassa Imatran Voiman, palveluksessa pitkään.

– Pidän tästä työstä, vaihtelua on tarpeeksi ja saan olla paljon yhteydessä asiakkaisiin. Ja tietenkin on mukavaa, kun saan hyvää palautetta. On minulle kiitosrunokin lähetetty, ja sen olenkin laittanut työhuoneen seinälle.

Voimajohtojen kunnossapitotyössä tarvittavat yksityistiet

  • Fingrid Oyj on saanut oikeudet liikkumiseen yksityisteiden kautta voimajohtoalueille maiden lunastuksen yhteydessä.
  • Käyttömaksu tarkoittaa korvausta tästä käytöstä, korvaus on verovapaa.
  • Korvauskäytäntö yksityisille tienhaltijoille aloitettiin vuonna 1997, kolmas kymmenvuotinen sopimuskausi alkoi 1.1.2017.
  • Suosituksen yksityisteiden käyttömaksuista ovat tehneet Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Fingrid Oyj ja Suomen Tieyhdistys ry.