Kaiken datan Oma Fingrid

Oma Fingrid, sähköinen palveluportaali, rakennettiin viiden pilottiasiakkaan avulla käyttäjäystävälliseksi. Miten pilotointi onnistui, avainasiakaspäällikkö Lassi Vuokko Caruna Oy:stä?

Millaista oli olla mukana kehittämässä Oma Fingrid -palvelua?

Arvostimme paljon, että pääsimme mukaan kehittämään tätä palvelua. Työ aloitettiin Fingridissä toukokuussa 2018. Meille mukana olleille pilottiasiakkaille esiteltiin eri vaiheet ja saimme alustan testikäyttöömme tammikuussa 2019.

Mielipiteitämme kuultiin ja annoimme paljon ideoita palvelun jalostamiseen. Osaa ideoistamme työstetään vielä ja ne tulevat käyttöön myöhemmin. Asiakkaiden mukaan ottaminen palvelun kehittämiseen on hyvä asia. Nyt asiakkaiden eli meidän käyttäjien tarpeet on huomioitu, on panostettu riittävästi käytettävyyteen ja palvelun joustavuuteen.

Onko Oma Fingrid -palvelusta teille hyötyä?

Palvelusta on tosi paljon hyötyä. Oma Fingrid on laaja palvelualusta, josta löytyvät kaikki keskeiset ja tarvittavat toiminnot yhteen paikkaan keskitettynä.

Oma Fingridissä on sähkönsiirron mittaus-, laskutus- ja loissähkötietoja, häiriö- ja siirtokeskeytystietoja ja myös paljon kaivattu uusi karttapalvelu, josta löytyvät kaikki Fingridin ja Suomen jakeluverkot. Kaikki raportoinnit voi nyt hoitaa Oma Fingridissä. Se siis palvelee erilaisia käyttäjiä eri asioissa, kaikki yhteen sijaintiin keskitettynä.  Toiminnallisuuksia lisätään edelleen.

Oma Fingridin myös niin sanottu itsepalvelu lisääntyy. Hyvä vai huono asia?

Oikein hyvä. Pääsemme käyttäjänä esimerkiksi itse antamaan yrityksemme sisällä käyttöoikeudet niille työntekijöille, jotka niitä tarvitsevat. Ei tarvitse pyytää siihen erikseen lupaa palveluntarjoajalta. Tämä on vaivatonta meille ja varmasti myös Fingridille itselleen.

 

Oma Fingrid sijaitsee osoitteessa oma.fingrid.fi. Jokaisessa Fingridin asiakasyrityksessä on nimetty pääkäyttäjä, joka voi antaa käyttöoikeuksia oman organisaationsa jäsenille. Palveluun kirjaudutaan omalla sähköpostiosoitteella. Jos organisaatiolla on käytössä Microsoftin Office 365-tunnukset, toimivat ne myös Oma Fingridissä. Jos Office 365 ei ole käytössä, käyttäjälle luodaan oma tunnus ja salasana.