Search
Close this search box.

Kohti sähkömarkkinoiden uusia toimintamalleja puhtaammin, innovatiivisemmin, yksilöllisemmin

Jaa
Sähkömarkkinoiden uudistuminen on mahdollisuus sekä markkinatoimijoille että kuluttajille. Siirtymävaihe tuo kuitenkin tullessaan uudistuspaineita ja epävarmuutta molemmille, kun ryhdytään puhumaan kaksisuuntaisen sähköjärjestelmän tuotteista, energiayhteisöjen säännöksistä ja energian varastoinnista.

Uusiutuvien energiamuotojen myötä tuotannon vaihtelu lisääntyy, koska tuotanto riippuu sääolosuhteista. Tilanne vaatii uudistumista koko energiajärjestelmältä ja sähkömarkkinoiden toimijoilta. Vielä ei tiedetä, millaisiksi uudet toimintamallit ja tuotteet muodostuvat. Yleiset kehityssuunnat ovat kuitenkin selvillä.

– Kuluttajista tulee aktiivisia markkinaosapuolia ja sähkönmyyjät kehittyvät palveluyhtiöiksi. Tähän asti toimialan liiketoimintamallit ovat olleet yksinkertaisia. Sähkönmyyjät ovat ostaneet tukkumarkkinoilta energiaa, yrittäneet arvata kysynnän oikein ja myyneet ostetun energian loppuasiakkaille. Jatkossa sähkönmyyjät tarjoavat asiakkaille kokonaisratkaisuja, valottaa Executive Consultant Aki Toivanen Eera Oy:stä.

Muutos on suuri ja ratkaistavia haasteita on paljon, mutta loppuasiakkaan ja toimialan kokonaiskehityksen kannalta kyseessä on enemmän mahdollisuus kuin uhka.

Älyverkko luo joustoa

Suuren mullistuksen edellytyksenä on älykäs sähköjärjestelmä, joka luo puitteet avoimille, reaaliaikaisille energiamarkkinoille.
– Tulevaisuudessa asiakas saa laajamittaisesti käyttöönsä energianhallintaratkaisuja. Niiden avulla hän voi optimoida oman sähkönkäyttönsä kokonaiskustannuksia ja profiilia, selittää Toivanen.

Kuluttajien aktiivisuus on tarjonnasta riippuvaista, joten on selvää, että markkinatoimijoiden on uudistettava oma roolinsa. Tavoitteena on tarjota sähkömarkkinoilla jo toimiville sekä uusille toimijoille oikeudenmukaiset ja tasapainoiset markkinasäännöt, joilla mahdollistetaan kuluttajien aiempaa aktiivisempi rooli.

Perinteisten toimijoiden iso muutos

Kun uusiutuvan energian tuotanto tulevaisuudessa lisääntyy, tuotanto myös hajaantuu yhä useampiin ja entistä pienempiin yksiköihin. Kuluttajien kiinnostus itse tuotettuun sähköenergiaan kasvaa, kun teknologian hinta laskee. Kaikki teknologian kustannusten kehitysennusteet osoittavat, että kustannukset jatkavat nopeaa laskua.

Jakeluverkonhaltijalla täytyy olla valmiudet sähkön kaksisuuntaiseen jakeluun ja sähkönmyyjillä täytyy olla uudet kaksisuuntaisen sähköjärjestelmän huomioivat tuotteet.
– Nykyisenkaltaiset jälleenmyyntisopimukset eivät jatkossa enää riitä. Tulevaisuuden sähköyhtiöiden tarjonnan on oltava paljon kehittyneempää, jos ne haluavat olla mukana liiketoiminnassa, sanoo Toivanen.

Energiayhteisöjen ja akkuvarastojen toiminta helpottuu

Käyttäjäkohtainen pienvoimala on ponnistus, johon kaikilla ei ole mahdollisuutta. Muutamien aurinkopaneelien asentamisen sijaan on kannattavampaa perustaa yhteisö, joka rakentaa suuremman uusiutuvan energian tuotantolaitoksen optimaaliseen paikkaan. Tätä kutsutaan energiayhteisöksi. Mallia rasittavat toistaiseksi erilaiset säännökset, mutta esteitä ollaan ratkomassa, sanoo Toivanen.

– Energiayhteisöjen mahdollistaminen koskee nimenomaan kuluttajia. Heidän mahdollisuutensa tuottaa itse energiaa kustannustehokkaasti ja olla osa energiajärjestelmää kasvavat huomattavasti.
Myös akkuvarastojen käyttö on nykyisellään huonosti kannattavaa verotussyistä. Tähänkin etsitään muutosta, sillä varastoinnin kehittyminen poistaa jatkuvan tuotannon ja kulutuksen tasaamisen haasteen. Toivanen näkee akkuvarastojen kehittymisen erittäin positiivisena asiana.

– Jatkossa energiaa pystytään varastoimaan, kun sitä syntyy paljon, ja ottamaan varastosta tarvittaessa. Tällainen toiminta on muilla aloilla yleistä. Varastoinnilla on iso merkitys koko alalle, ja sen vaikutus tulee näkymään markkinoilla jo 2020- luvulla.

Peruskuluttaja vai aktiivinen valikoija?

Tuleva muutos on suuri, eikä se tapahdu kerralla. Uusia tuotteita tuodaan perinteisten rinnalle, jotta edelläkävijät voivat tarttua niihin ja saada säästöä. Toteutuneiden säästöjen kautta tuotteet yleistyvät vähitellen.

Vaikka sähkömarkkinoille toivotaan uusia toimijoita, on hyvä muistaa, että suuri osa kuluttajista tahtoo edelleen vain tasaisen varmaa sähköntoimitusta kotiinsa.
– Monelle riittää, että kännykkä latautuu ja valot syttyvät napista. Helppoutta arvostavalle tarjotaan valmista kokonaispakettia.

Loppuasiakas päättää itse, millainen kuluttaja hän haluaa olla. Valtaosa hyödyntänee automatiikkaa ja analytiikkaa energiakustannusten optimoinnissa. Tähän on jo monia ratkaisuja tarjolla.
Janan toisessa päässä on kuluttaja, joka aktiivisesti perehtyy markkinoiden toimintaan, seuraa hintaa ja tekee valintoja. Erilaisilla kuluttajilla on pohjimmiltaan samat tarpeet: saada sähköä toimintavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin. •