Search
Close this search box.

Maanomistajia koskevan lunastusmenettelyn vaiheet

Jaa
Maanomistajia erityisesti koskettava lunastusmenettely on monivaiheinen prosessi. Tässä artikelissa esitetään sen vaiheet tiiviistetynä.

Voimajohtolinjan alle jäävien maa-alueiden lunastuksesta aletaan puhua hankkeen yleissuunnitteluvaiheessa.

Uutta voimajohtoa suunnitellessaan, kuten esimerkiksi Metsälinjan suunnittelun yhteydessä, Fingrid pyrkii tekemään kaikkien maanomistajien kanssa ennakkosopimuksen. Tällöin maanomistaja hyväksyy voimajohdon rakentamisen jo tässä vaiheessa, ja sopimuksen perusteella hänelle maksetaan 10–15 prosentin erityiskorvaus virallisen lunastustoimikunnan määräämän lunastuskorvauksen päälle. Ennakkosopimuksen tehnyttä maanomistajaa ei lunastusluvan hakuvaiheessa enää kuulla.

Lunastuslupahakemuksesta kuullaan lunastuslain edellyttämällä tavalla niitä maanomistajia, jotka eivät ole tehneet ennakkosopimusta. Kuuleminen voi tapahtua kuulemiskokouksessa, jossa hanke esitellään ja maanomistajat voivat kommentoida sitä lausunnollaan lunastuslupaa käsittelevälle viranomaiselle. Toinen vaihtoehto on kuulla maanomistajaa kirjeitse lausuntopyynnöllä.

Fingrid kirjoittaa vastineen maanomistajien kommentteihin yrittäen ottaa ne huomioon mahdollisuuksien mukaan. Sen jälkeen lunastuslupahakemus toimitetaan valtioneuvostolle. Jos lunastuslupa myönnetään, päätöksestä tiedotetaan Fingridille, maanomistajille ja Maanmittauslaitokselle. Sen jälkeen lunastustoimitus pannaan vireille Maanmittauslaitoksessa, joka määrää lunastustoimikunnan.

Lunastustoimikunnan alkukokouksessa tehdään päätös johtoalueen ennakkohaltuunotosta, minkä jälkeen Fingrid voi alkaa rakentaa voimajohtoa. Alkukokouksessa maanomistaja voi myös vaatia ennakkokorvausta, mutta lopullisen korvauksen määrän lunastustoimikunta voi määritellä vasta sitten, kun uusi johto on rakennettu ja sen vaikutukset voidaan todeta.

Kun voimajohto on valmis, järjestetään lunastustoimikunnan jatkokokous. Silloin on tiedossa, minkälainen vaikutus voimajohdolla on kunkin maanomistajan mailla. Maanomistajille annetaan mahdollisuus korvausvaatimuksiin. Lunastustoimikunta pitää maastokatselmuksen tarpeen mukaan. Fingrid tekee vastineen, minkä jälkeen lunastustoimikunta päättää korvauksista. Korvaukset ovat kiinteistökohtaisia, eikä niistä voi esittää yleisiä ohjeita tai arvioita.

Loppukokouksessa päätökset luetaan julki ja Fingridin on maksettava korvaukset kolmen kuukauden kuluessa kokouksesta. Lunastustoimikunnan määräämän ennakkohaltuunottoajankohdan ja maksupäivän ajalta maksetaan lain määräämä kuuden (6) prosentin korko. Valitusajan jälkeen lunastustoimitus on päättynyt.
Maa-alueen omistus jää edelleen maanomistajalle, mutta voimajohtoa koskeva lunastus rajoittaa sen käyttöä. Fingrid neuvoo mielellään käyttöoikeuteen liittyvissä asioissa.

Erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala
Fingrid.